Сертифікація педагогічних працівників — офіційно

Про сертифікацію педагогічних працівників можна впевнено говорити як про явище найближчого майбутнього… Як визначено сертифікацію в Законі про освіту

У новому Законі про освіту сертифікації присвячена стаття 51.

У її першій частині розтлумачено:

 • сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Слід іще очікувати Положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке:

Сертифікація вчителів – 2019

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Оглянувши норми Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, складімо два «портрети».

Портрет сертифікації:

 • є добровільною процедурою — настає лише з ініціативи педагогічного працівника
 • належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти (як і атестація педагогічних працівників)
 • сформована і забезпечувана МОН України
 • здійснювана спеціально уповноваженими державою установами
 • означує сертифікатом кожного педагога, який успішно її пройшов

Строк дії сертифіката — 3 роки

 • прирівняна до успішної атестації​​.

Терміни й поняття сертифікації

(із проекту Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 • експерт — педагогічний, науково-педагогічний працівник закладу освіти чи інша особа, якого (яку) включено до загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації, що затверджується Державною службою якості освіти
 • електронне портфоліо — матеріали, сформовані учасником сертифікації в електронному вигляді, що містять відеозапис проведеного ним навчального заняття (фрагментів навчальних занять), його (їх) опис та самооцінювання
 • кабінет учасника сертифікації — веб-сервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти
 • незалежне тестування професійних компетентностей — складова сертифікації, що передбачає перевірку професійних компетентностей учасника сертифікації та проводиться шляхом виконання ним тестових завдань (тестів)
 • реєстр сертифікатів — база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що формується та зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБО)
 • сертифікат — сформований в електронному вигляді документ, що надається педагогічному працівникові за результатами успішного проходження ним сертифікації, технічний опис якого затверджується МОН України
 • учасник сертифікації — педагогічний працівник, якого зареєстровано для проходження сертифікації
 • файлообмінник — електронний безкоштовний ресурс в мережі інтернет, що надає користувачеві місце для розміщення його електронних матеріалів і забезпечує цілодобовий доступ до нього (Google Диск, eDisk, Mega.nz, Dropbox.com та інші).

Портрет сертифікованого вчителя:

 • отримує доплату 20% ставки заробітної плати (ч. 5 ст. 61)
 • впроваджує та поширює:
  • методики компетентнісного навчання
  • нові освітні технології
 • може брати участь у:
  • інституційному аудиті інших закладів освіти
  • розробленні й акредитації освітніх програм
  • інших процедурах та заходах, пов’язаних із:
   • забезпеченням якості
   • упровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Зауважте!

Частина 5 статті 61 набирає чинності не разом із новим Законом про освіту. У його Прикінцевих та перехідних положеннях визначена дата — «з 1 січня 2019 року».зміст

Сертифікація в системі базової освіти