Нова українська школа: засоби навчання й обладнання початкових класів

Який перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи рекомендує МОН

Ефективна проєктна робота: як забезпечити

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи затверджений наказом МОН від 07.02.2020 № 143.

Зауважте! Наказ МОН від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» втратив чинність (наказ МОН від 25.03.2020 № 453).

Перелік встановлює вимоги до засобів навчання та обладнання в навчальних кабінетах початкової школи державних та комунальних ЗЗСО, враховуючи вимоги новітніх освітніх технологій і методів навчання.

Укомплектовуючи кожен навчальний кабінет початкової школи, пам’ятайте, що обладнання має:

 • забезпечувати реалізацію освітніх та навчальних програм;
 • враховувати особливості закладів та потреби учасників освітнього процесу;
 • відповідати вимогам санітарного законодавства, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров’я учнів і охорони праці працівників
 • забезпечувати ергономічний режим роботи закладу.

Вимоги до обладнання в початковій школі: нормативні документи

Оснащення навчального кабінету початкової школи повинно відповідати вимогам Державного стандарту початкової освіти. Також — іншим нормативно-правовим актам.

Вимоги

Нормативні документи

До комп’ютерного обладнання

Флешки, навушники, мережеве обладнання, модулі для зберігання планшетів/ноутбуків

 • Типовий перелік комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 02.11.2017 № 1440)

До меблів

 • Санітарне законодавство
 • ДСТУ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови»
 • ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) «Столи учнівські. Типи і функціональні розміри»

Нова українська школа: обладнання та засоби навчання

У Переліку засобів навчання та обладнання передбачено необхідну кількість засобів навчань та обладнання:

 • окремо для обладнання, витратних матеріалів та електронних освітніх ресурсів;
 • для дев’яти освітніх галузей:
 • мовно-літературної
 • мовно-літературної (іншомовна освіта)
 • математичної
 • природничої
 • технологічної
 • інформатичної
 • соціальної і здоров’язбережувальної
 • громадянської та історичної
 • мистецької.

Засоби навчання та обладнання: вимоги до супроводжувальних документів

Кожен засіб навчання та обладнання, окрім деяких витратних матеріалів, обов’язково повинен мати:

 • гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 • технічний паспорт на виріб
 • декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів
 • інструкцію про використання та зберігання українською мовою
 • методичне забезпечення для різних видів робіт відповідно до навчальних програм початкової школи

Кількісні показники засобів навчання та обладнання

Концепція нової української школи

Для визначення кількісних показників в Переліку застосовано умовні позначення:

позначення

тлумачення

кількісний показник

Д

► демонстраційний примірник

► не менше 1 шт. на клас

З

► один примірник на заклад

► 1 шт. на заклад

Г

► комплект, призначений для роботи в групі

► примірник на 5—6 учнів

Ф

► комплект для фронтальної роботи

► не менше ніж 1 примірник на двох учнів

К

► комплект на клас

► на кожного учня в класі

Увага! Кількість одиниць засобів навчання та обладнання, що входять до комплектів, визначають відповідно до середньої наповнюваності класу.

Як користуватися переліком засобів навчання в початковій школі

Для іншомовної освітньої галузі передбачено такий перелік засобів навчання:

назва засобу навчання

кількість

 • набір таблиць на магнітах (календар, транскрипційні знаки, алфавіт, граматичні таблиці)
 • набір букв на магнітах (англійська, французька, німецька, іспанська тощо)
 • набори сюжетних, тематичних, предметних малюнків (картинок)
 • дитяча художня література мовою, що вивчається
 • карти (географічна карта країни, мова якої вивчається, географічна карта Європи)
 • навчальний набір грошових знаків країни, мова якої вивчається

Д —
> 1 шт. на клас

 • каса букв і буквосполучень

Д —
> 1 шт. на клас;

Ф —
> 1 прим. на двох учнів

 • словники перекладні, зокрема й ілюстровані

Г —
1 прим. на 5—6 учнів

 • настільні розвивальні ігри (кубики, лото, доміно) мовою, що вивчається
 • комплекти для рольових ігор відповідно до тем навчальної програми

Д —
> 1 шт. на клас;
Г —
1 прим. на 5—6 учнівзміст

Сертифікація в системі базової освіти