Чим начинена громадсько-активна школа

Громадська активність деяких шкіл деколи обмежується батьківською громадськістю. Проте в поняття «громадсько-активна школа» вкладено значно більше змісту, а також режиму роботи — 24/7

Первістками громадсько-активних шкіл в Україні можна вважати церковні школи.

Однак ГАШ у її сучасному вигляді з’явилися приблизно століття тому у США, де школи стали ініціаторами та провідниками якісних змін.

Концепція громадсько-активної школи

ГАШ — це особлива модель загальноосвітнього закладу, філософія якого ґрунтується на:

 • перетворенні ЗОШ у громадський інститут
 • орієнтації на особистість дитини
 • формуванні активної життєвої позиції учня
 • повазі до прав і свобод кожної людини
 • виховуванні підростаючого покоління як суб’єктів демократії

Основні принципи ГАШ

Принцип

Сутність

Безперервності

 • Навчання не має обмежуватися часовими рамками перебування особи у школі
 • Людина повинна навчатися безперервно — від першого до останнього дня власного життя

Самовизначеності

 • Право участі в освітньому процесі та вирішення важливих питань мають:

– педагоги

– учні

– батьки

– громада

Відповідальності

 • Кожен суспільний інститут має нести відповідальність, тотожну власній залученості до освітнього процесу

Самодопомоги

 • Кожна людина сама відповідає за власне благополуччя, тому не повинна чекати сторонньої допомоги, а брати відповідальність за своє майбутнє

Причетності

 • Якомога більшу кількість членів громади слід залучати до діяльності ГАШ (без ізоляції за окремими ознаками)

Лідерства

 • Одне з головних завдань ЗОШ — виявляти й розвивати лідерські якості в учнів

Партнерства

 • Партнерство між школою та громадою відкриває нові можливості для ГАШ

Оптимального використання ресурсів

 • Для максимально ефективної діяльності ГАШ необхідно оптимально використовувати ресурси:

– людські

– фінансові

– фізичні

В ідеалі ГАШ є майданчиком для формування здорового громадянського суспільства. У ній важливе місце відводять роботі з членами громади та педагогічними працівниками.

Порівняльна характеристика ЗОШ і ГАШ

Критерій

ЗОШ

ГАШ

Мета діяльності

Надання освітніх послуг

Надання освітніх послуг

Вирішення соціальних проблем, що стосуються:

– школи

– громади

Роль школи

Освітній майданчик

Громадський центр:

– культурний

– освітній

– дозвіллєвий (такий собі центр відпочинку)

Основне завдання

Розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів

Об’єднання проактивних учнів на базі спільних демократичних ідеалів

Роль освіти

Освіта як підготовка до життя

Освіта як саме життя

Модель ГАШ

У проекті ГАШ передбачають:

 • залучення школою ресурсів:

– місцевих громад

– батьків

– некомерційних організацій

– приватних підприємств

– інших громадян

 • вільний обмін думками між усіма суб’єктами
 • аналіз громадських потреб
 • участь у прийнятті рішень на муніципальному рівні
 • сприйняття освітнього процесу як:

– безперервного, впродовж усього життя

– доступного кожному, незалежно від статусу, раси, віросповідання, віку тощо

 • вільний доступ до навчального закладу 24 год. на добу, 7 днів на тиждень
 • участь батьків у:

– шкільному житті

– прийнятті важливих рішень стосовно якісних показників освітнього процесу

 • усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу власної відповідальності за прийняті рішення
 • формування активної життєвої позиції у кожного учня
 • виховання учнів на базі громадсько корисної діяльності
 • створення належних умов для безперервного самовдосконалення:​

– учнів

– батьків

– педагогічних працівників

 • залучення волонтерів
 • розвиток інформаційного громадянського суспільства
 • партнерські відносини з:

– окремими громадянами

– іншими школами

– владою

– бізнесом

– громадськими та приватними організаціями.

Базові компоненти моделі ГАШ

Демократизація

Партнерство
(співпраця ГАШ і громади)

Волонтерство

Сутність

 • Включення демократичних принципів у навчальний процес
 • Виховання активної громадянської позиції
 • Вільний обмін ідеями та думками
 • Навчання, спрямоване і засноване на досвіді

 • Використання шкільних ресурсів для подальшого розвитку місцевої громади
 • Сприяння поширенню традицій громадянської активності
 • Створення структур громадянського суспільства на муніципальному рівні

 • Забезпечує добровільну активну участь всіх і кожного у суспільному житті
 • Сприяє сталому розвитку суспільства
 • Створює умови для особистісного розвитку

Мета

 • Виховання учня:

– соціально адаптованим

– громадсько активним

– демократично орієнтованим

 • Підвищення іміджу ГАШ
 • Залучення додаткових ресурсів для розвитку ГАШ
 • Налагодження взаєморозуміння між різними представниками громади

 • Виховання в учня бажання:

– працювати на добровільних засадах

– виконувати соціально значиму роботу

Напрями реалізації

 • Навчально-виховний процес
 • Система управління ГАШ

 • Усі форми взаємодії ГАШ з:

– владою

– бізнесом

– некомерційними організаціями

– громадськістю

 • Взаємодопомога
 • Добродійництво
 • Самоврядування
 • Освітня пропаганда

Ефективність ГАШ

Задля аналізу ефективності діяльності ГАШ розроблено 9 стандартів. Їх використовують, щоб:

 • визначити:

– переваги та недоліки у діяльності шкіл

– потреби навчально-виховного процесу

 • аналізувати й оцінювати:

– роботу з громадою

– можливості подальшої співпраці з партнерами.

Міжнародні стандарти ГАШ

Стандарт

Сутність

Лідерство

 • Квінтесенція успіху школи:

– ефективний і проактивний керівник ГАШ

– сильна команда

– спільні цінності

Соціальна інклюзія

 • Створення належних умов для навчання учнів, незалежно від їхніх:

– стану здоров’я

– статусу

– релігійних уподобань тощо

 • Створення навчальної атмосфери, що виключає будь-які:

– упередження

– стереотипи

Волонтерство

 • Заохочення школярів до участі в житті громади з метою:

– реалізації в реальному житті розглянутих у ГАШ навчальних ситуацій

– розвитку довіри в учнів до усіх членів громади

– налагодження співпраці між кожним учнем та громадою

Безперервне навчання

 • Розуміння учнями наступних аксіом:

– навчання — це безперервний процес, який триває впродовж усього життя

– школа не єдиний соціальний інститут, який продукує нові знання

Шкільна культура

 • Виховання учнів у дусі демократичних цінностей
 • Розвиток бажання у школярів брати участь у житті ГАШ та бути:

– креативними

– інноваційними

– проактивними

Послуги

 • ГАШ — це громадський центр, що покликаний надавати певні соціальні послуги членам громади, як-от:

– підтримку сімей учнів

– навчання дорослих

 • Для надання широкого спектру послуг ГАШ можуть залучати партнерів

Партнерство

 • Тісна співпраця ГАШ з усіма установами, розташованими на території громади

Залучення батьків

 • Участь батьків учнів у житті ГАШ через:

– вирішення важливих питань, зокрема, щодо якості освіти

– співпрацю з педагогічними працівниками

– забезпечення належних умов для успішного навчання дитини як в школі, так і вдома

Розвиток громади

 • ГАШ —

– активно долучається до розвитку місцевої громади

– є каталізатором якісних змін

– виступає лідер місцевої громади

Відповідність стандартам визначають спільно школа та громадськість.

Дотримання цих стандартів є передумовою створення ГАШ для учнів належного:

 • мікросередовища — всередині школі
 • макросередовища — поза школою.

При цьому ГАШ не створює віртуальний ідеальний світ для дітей, а навпаки — включає реальне життя у навчально-виховний процес:

 • в уроки
 • в позаурочну діяльність.

У ГАШ працює громадсько компетентний педагог.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді