Карт-бланш, або Що потрібно для автономії школи

Якщо ви прагнете більшої самостійності у прийнятті рішень та гнучкості в розподілі шкільних ресурсів, обміркуйте питання автономії. Для адміністрації школи — коротка зрозуміла інструкція

Механізм фінансування закладів загальної середньої освіти заснований на кошторисному методі, а це передбачає:

 • цільове призначення і спрямування бюджетних асигнувань
 • суворе дотримання фінансових планів.

За дефіциту державного бюджету фінансова стабільність і розвиток шкіл — нелегка справа. Часто через брак коштів адміністрація не має змоги:

 • поліпшувати матеріально-технічну базу закладу
 • модернізувати наявні потужності
 • впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес.

Натомість автономія школи — це набуття повноважень:

 • самостійно розв’язувати питання внутрішнього значення
 • шукати шляхи оптимального застосування ресурсів і технологій
 • створювати бажаний інноваційний простір.
Реєструйтеся на безплатний вебінар

Автономія з позиції керівника загальноосвітнього навчального закладу

Для сучасного керівника школи автономія насамперед відкриває шлях до оптимізації управлінського процесу. Адже за традиційної системи доводиться розвивати школу в умовах обмеженого державного фінансування — мінімальних фінансових ресурсів, запланованих та затверджених з опорою на показники виконання кошторису за попередні періоди.

Значну частину фінансових проблем директори шкіл змушені розв’язувати за рахунок батьків чи спонсорської допомоги, а не шляхом проведення ефективної фінансово-економічної діяльності закладу, відповідального витрачання бюджетних коштів.

Плюси автономії

Переваги очевидні — за автономії керівник більшою мірою почуватиметься в закладі хазяїном, а не розпорядником, суворо обмеженим не лише в ресурсах, а й у способах їх розподілення. Він зможе самостійно:

 • вирішувати, які витрати є першочерговими, а які можуть почекати
 • укладати договори на послуги і товари
 • спрямовувати заощаджені кошти на преміювання працівників.

Мінуси автономії

За впровадження автономії складність управлінської роботи збільшується. Керівнику доведеться:

 • опановувати інноваційні технології управління фінансовими, господарськими, навчально-методичними, кадровими справами школи
 • ознайомлюватися з досвідом інших навчальних закладів щодо організаційних нюансів упровадження автономії.

Керівникові по суті про

Послідовність упровадження автономії

1. обговорити можливість запровадження автономії з батьківською та педагогічною громадськістю

2. ознайомитися з нормативно-правовою базою для обґрунтування автономії

3. створити ініціативну творчу групу

4. розробили план дій та розпочали його реалізацію.

Після цих кроків перед керівництвом навчального закладу постануть нові завдання.

5. Внести зміни до статуту

До статуту школи вносять зміни, щоби здійснювати бухгалтерський облік самостійно.

Зміни оформлюють і реєструють відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Розглянути питання на місцевому рівні

Орган управління освітою має прийняти рішення про:

 • виведення навчального закладу зі складу централізованої бухгалтерії
 • переведення на самостійний бухгалтерський облік.

Питання автономії школи мають розглянути органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Відокремлена фінансово школа буде визначена як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Хто управляє закладом загальної середньої освіти

7. Ввести посаду бухгалтера

За самостійного бухгалтерського обліку у навчальних закладах вводять посаду бухгалтера (головного бухгалтера).

На бухгалтерів покладено такі функції:

 • забезпечення виконання кошторису
 • контроль та облік всіх фінансових потоків
 • здійснення платежів та фінансових зобов’язань
 • нарахування та виплата зарплати
 • ведення обліку та списання матеріальних цінностей
 • підготовка й забезпечення бухгалтерської та фінансової звітності
 • звітування перед державними фондами та податковою інспекцією
 • видача працівникам необхідних довідок.

8. Реалізувати статус юридичної особи

Загальноосвітній навчальний заклад апріорі є юридичною особою. Та на практиці додержання цієї норми чинного законодавства часто залежить від місцевих особливостей самоврядування. Тож найважливіша правова умова автономії школи — реалізація не лише формально, а й фактично статусу юридичної особи.

Органи державного управління закладів мають визнавати заклад освіти як повноправного суб’єкта освітнього, економічного та господарського простору.

Задля самостійної фінансово-економічної діяльності керівництво школи має зареєструвати свій заклад як окрему юридичну особу у державних фондах, як-от:

 • управління Пенсійного фонду
 • Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності
 • відділ статистики
 • районний центр зайнятості
 • відділ Державної фіскальної служби України
 • управління Державної казначейської служби України тощо.

Відтак відповідні записи з’являться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

9. Відкрити реєстраційний та спеціальний реєстраційний рахунки

Після реєстрації у казначействі відкривають рахунки:

 • реєстраційний

 • для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису
 • спеціальний реєстраційний 

 • для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування коштів за надані закладом платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків

Опісля проводять приймання-передачу матеріальних цінностей від централізованої бухгалтерії органу управління освітою.

Спеціальний фонд школи є особливим «плюсом» автономії. Адже адміністрація закладу отримує змогу:

 • легально акумулювати та використовувати більше додаткових коштів
 • використовувати всі надходження для нагальних потреб закладу на свій розсуд
 • співпрацювати з інвесторами та благодійниками.


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді