Розподіл годин на проведення військово-патріотичної роботи

2543

Запитання

Відповідь

27 год. позакласної роботи на тиждень — це півтори ставки керівника гуртка у загальноосвітньому навчальному закладі, які передбачені штатним розписом. Ці години можуть бути розподілені між кількома педагогічними працівниками, наприклад по 13,5 год., по 9 год., по 4,5 год. чи по 3 год. на тиждень.

Згідно з пунктом 93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), педагогічна робота, що підлягає додатковій оплаті, не повинна перевищувати 9 год. на тиждень (360 год. на рік).

Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.

Отже, на проведення військово-патріотичної роботи у навчальному закладі може бути виділено не більше 9 год. Зауважимо, що ці години передбачені лише для навантаження військових керівників.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про навчальні програми з позашкільної освіти» від 18.07.2013 № 1/9-502 за необхідності врахування особливостей навчально-виховного процесу, методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, рівня підготовленості вихованців відповідного навчального закладу, регіональних особливостей керівник гуртка може внести певні зміни до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Внесені зміни мають бути затверджені відповідним місцевим органом управління освітою. Вони не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Окрім того, незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Зарплата 2023: як нараховуватимуть

У Профспілці пояснили як змінився порядок обчислення та нарахування таких виплат, як середня зарплата, лікарняні та декретні
195445