Формування читацької компетентності учнів початкової школи

Сучасна дитина легше впорується з комп’ютером, аніж із буквами. Та все ж навички читання не втрачають актуальності, адже досі більшість інформації в інтернеті або текстова, або супроводжувана текстом. Визначмо, що є читацькою компетентністю учня початкової школи і як впливати на її розвиток

Читання є однією з передумов успішної адаптації молодшого школяра і в навчальному закладі, і в суспільстві загалом.

У наш час багато говорять про кризу читання. Сучасний молодший школяр читає менше, ніж типовий представник попереднього покоління учнів. Одна з об’єктивних причин цього явища — стрімкий розвиток мас-медійної культури. Комп’ютерні ігри, інтернет, телебачення відволікають дітей від книг. І особливості нової мас-медійної культури зумовлюють нову компетенцію — оволодіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

На відміну від письмової компетенції, формування якої в школі вже у деяких країнах є дискусійним питанням, актуальність читацької компетентності на близьке майбутнє поки що під сумніви не підпадає.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Що таке читацька компетентність

Читацька компетентність це не лише навичка власне читання, а уміння та навички, знання й цінності, завдяки яким людина може шукати інформацію для вирішення пізнавальних завдань.

Читацька компетентність учнів виявляється у:

 • сформованості читацької навички
 • розумінні текстів різних тем і жанрів
 • літературній обізнаності відповідно віку
 • вмінні давати особистісну оцінку прочитаному.

Саме особистісна зорієнтованість та компетентністний підхід є основою нового Держстандарту початкової освіти, прийнятого у 2011 році. Протягом цього року проведуть загальнодержавне моніторингове дослідження щодо читацьокої та математичної компетентностей у початковій школі.

Складові читацької компетентності учнів початкових класів

Основним предметом, під час вивчення якого очікуване формування читацької компетентності молодшого школяра, є «Літературне читання».

Окрім уроків власне читання, формування читацьких навичок відбувається також:

 • на всіх уроках, де потрібно працювати з підручником
 • в позаурочній діяльності.

Структурно читацька компетентність представлена так:

Складові читацької компетентності

Які компетенції передбачає

Мовленнєва

 • висловлюватися за допомогою вербальних і невербальних засобів
 • обговорювати прочитане, вести діалог
 • формулювати запитання за змістом тексту та відповідати на запитання
 • переказувати твір
 • виразно читати текст

Літературознавча

 • володіти базовими знаннями з літератури
 • оперувати літературознавчими поняттями

Бібліотечно-бібліографічна

 • шукати інформацію в книгах, дитячих журналах, газетах
 • працювати зі словниками та іншою довідковою літературою

Літературно-творча

 • творчі літературні здібності

Емоційно-ціннісна

 • набувати емоційного та особистісного розвитку
 • давати оцінку прочитаному

Показники сформованої читацької компетентності

Читання є процесом на:

 • відтворення звукової форми слова за її графічною моделлю
 • виявлення, активного перероблення та усвідомлення смислової інформації.

Пригадуєте, як у дитинстві брали участь у шкільних масових контрольних зрізах з «техніки та швидкості читання», що були схожі на екзамени? У новій українській школі технічна сторона читання не є самоціллю. Основний пріоритет — особистісний розвиток учня.

Звісно, першочерговим завданням вчителя є засвоєння учнями навичок виразного й правильного читання. Але крім цього нова школа ставить перед учителем початкових класів такі завдання:

 • навчити розуміти та аналізувати тексти
 • ознайомити з літературою різних авторів, тем і жанрів
 • формувати цінності за допомогою художніх образів
 • навчити висловлюватися за прочитаним текстом
 • розвивати творчу діяльність у літературній сфері
 • навчити самостійно шукати потрібну інформацію з різних джерел
 • розвивати внутрішню потребу в читанні.

Отже, показниками читацької компетентності є:

 • не техніка читання дитини, а її бажання читати у вільний час
 • не вміння складати літери у слова, а використовувати будь-які тексти для особистісного розвитку.

Етапи формування читацької компетентності

Визначають такі класичні етапи формування читацької компетентності:

Що притаманне дитині

Підготовчий

 • засвоює абетку
 • навчається сприймати зміст текстів на слух
 • розглядає книги, знаходить зв’язки між змістом та ілюстраціями
 • знаходить заголовки, автора та інші відомості про книгу
 • самостійно складає букви в слова, працюючи з книгою

Початковий

 • випробуває себе в самостійному читанні
 • свідомо сприймає і відтворює невеликі тексти
 • закріплює навички техніки та виразного читання

Основний
Етап формування читача

 • читає доступні книги або друковану інформацію для поповнення знань
 • шукає і користується доступною літературою різних жанрів для поповнення знань за визначеною темою
 • систематично самостійно читає в позаурочний час

Заключний

 • має сформовані читацькі вподобання та інтереси
 • позитивно сприймає книгу, бажає її розглянути та прочитати

Розвиток читацької компетентності учнів початкової школи

За різними дослідженнями, виокремлюють такі чинники, що впливають на формування читацьких умінь учнів:

 • читацькі вподобання та начитаність батьків (саме в родинах, де читають книжки, формується інтерес до книги й у дітей)
 • педагогічний вплив учителя, індивідуальний підхід до дитини на уроках
 • мова, якою провадять навчання (чи є вона рідною для дитини)
 • наповненість шкільної та домашньої бібліотек
 • можливість купувати книги
 • баланс книги та інтернету в житті дитини.

Шукаємо шляхи формування читацької компетентності

Задля пошуку шляхів формування читацької компетентності в класі вчитель може провести внутрішній моніторинг.

Питаннями моніторингового анкетування можуть бути:

 • вплив батьків на читання дітей
 • час, який діти приділяють читанню дома
 • тематика книг, які читають учні.

Багато інформації вчитель може отримати, проаналізувавши читацькі формуляри учнів класу в шкільній бібліотеці.

Існують певні вікові вподобання дітей молодшого шкільного віку при виборі книжок:

6-7 років

 • через прагнення до самостійності, обумовленого віковою кризою, діти виявляють найбільший інтерес до тих книжок, які зможуть самостійно опанувати
 • зазвичай у цьому віці до вподоби вірші й казки, з якими легше впоратися
 • шестирічки боязкі перед товстими фоліантами, тому, як і дошкільники, надають перевагу тонким «книжкам-маляткам»

8-9 років

 • актуалізується інтерес до книг про природу
 • саме у світі тварин і рослин дитина відчуває себе більш дорослою та вільною

до 10 років

 • зростає інтерес до людей
 • дітям цього віку більш до вподоби книги про видатних особистостей, історичні події, пригоди та мандрівки
 • часто в цьому віці діти почитають цікавитися фантастикою

Предметом вчительського моніторингу можуть бути також:

 • рівень навчальних досягнень з предмету «Літературне читання»
 • окрема змістова лінія чи критерій оцінювання навичок, який вчитель вважає за потрібно проаналізувати.

Загальні критерії оцінювання читацьких компетенцій

Що оцінюють

За якими критеріями

Читаня вголос та сприйняття прочитаного

 • наскільки правильно читає:

– чи є заміни, пропуски, літер, перестановки складів

– чи правильні наголоси

 • у який спосіб читає:

– складами або словами

– плавно чи з зупинками

– чи дотримується інтонацій, пауз

 • наскільки розуміє прочитане, вміє визначати жанр, тему й головну думку твору
 • який ступінь виразності читання
 • яка швидкість читання (середній показник для випускника початкової школи — 90-95 слів/хв.)

Читання мовчки та сприйняття прочитаного

 • у який спосіб читає (чи здійснює артикуляційні рухи, коли читає мовчки)
 • наскільки розуміє зміст прочитаного
 • яка швидкість читання про себе (середній показник випускника початкової школи — 130-150 слів/хв.)

Читання виразно та читаня напам’ять

 • наскільки правильно відтворює текст
 • який ступінь виразності читання:

– чіткість дикції

– правильність інтонації

– чи використовує невербальні засоби виразності

Читацький досвід

 • наскільки сформоване коло дитячого читання
 • як засвоєно базові літературознавчі поняття
 • як працює з текстами різних жанрів
 • як переказує текст, виконує завдання за змістом тексту
 • як оцінює події та вчинки персонажів
 • наскільки самостійно шукає інформацію з різних джерел

Матеріал, який учитель здобуде внаслідок анкетування, аналізу робіт учнів або їх оцінок, може стати підставою для складання чи коригування програми формування читацької компетентності дітей у класі.

Зауважте!

Для розвитку читацьких компетенцій сензитивним є саме молодший шкільний вік

Якщо інтерес до читання не сформовано в початковій школі, це негативно вплине на подальше навчання та розвиток

Якщо до 13-14-ти років у дитини не сформована читацька компетентність, вікно в світ книги закривається. У сфері її інтересів будуть інші світи, можливо, не завжди соціально прийнятні

Якщо учень каже: «Я люблю читати», «Я хочу читати», «Я хочу цю книгу», «Я не можу зупинитися, коли читаю», «Я хочу поділитися книгою або її змістом із друзями», — можемо говорити про те, що педагогічна мета з формування читацької компетентності досягнута.

За матеріалами Ганни Колесової,
методиста Славутицького міського методичного центру,
Київська обл.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді