Чи доплачують за перевірку зошитів у разі заміни тимчасово відсутнього вчителя

6676

Запитання

Відповідь

Додаткову оплату вчителям за перевірку зошитів учнів передбачено пунктами 37-39 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

Додаткову оплату за перевірку зошитів обчислюють на основі ставки заробітної плати вчителя з урахуванням підвищень. Під час розрахунку інші доплати й надбавки до уваги не беруть.

У зв’язку зі зміною кількості учнів у класі протягом навчального року розмір доплати не перераховують (крім випадків, коли вносять зміни до навантаження вчителя протягом навчального року, або коли тарифікацію у навчальному закладі здійснюють на початок першого і другого півріч).

При оплаті заміщення тимчасово відсутнього вчителя враховують кількість годин, відпрацьованих у порядку заміщення, понад установлене тарифікацією педагогічне навантаження на тиждень — тобто з погодинного розрахунку за фактично відпрацьований час.

Учителям І–ІV класів за перевірку зошитів учнів провадять доплату в розмірі 15% ставки заробітної плати. Основному вчителю І–ІV класів доплату здійснюють залежно від кількості учнів у класі, а педагогічне навантаження при цьому не враховують.

Учителям, які проводять у I–IV класах уроки з мов або індивідуальні заняття на дому, доплату провадять за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів.

Учителям V–XI (XII) класів, зокрема й тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії), до ставки заробітної плати передбачають доплату за перевірку письмових робіт з:

  • мови та літератури — 20%
  • математики — 15%
  • іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) — 10%.

Доплату цим вчителям установлюють з урахуванням їхньої норми навчального навантаження.

Якщо вчителі мають навантаження з навчальних предметів, з яких установлена доплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше ніж 18 год./тиждень (72 год./місяць), доплата відповідно збільшується чи зменшується.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У I–IV та V–XI (XII) класах (класах-комплектах) з кількістю учнів менше ніж 12 осіб розмір доплати становить 50% відповідних доплат. Такий порядок оплати застосовують і в разі поділу класів та груп на підгрупи.


Приклад обчислення розміру доплати за перевірку зошитів педагогу, який заміщував тимчасово відсутнього вчителя

Учитель, який має 12-й тарифний розряд за ЄТС, протягом місяця виконав 23 год. педагогічного навантаження тимчасово відсутнього вчителя, зокрема перевіряв письмові роботи з іноземної мови у старших класах з кількістю учнів менше ніж 12.

Обчислимо розмір доплати за перевірку зошитів:

2512 грн × 10% = 251,20 грн.

Обчислимо розмір доплати за перевірку зошитів, ураховуючи фактичну кількість годин заміщення та кількість учнів у класі:

251,20 грн × 23 год. ÷ 75,3 год.* × 50% = 38,36 грн.

*75,3 год. — це середньомісячна кількість годин, передбачена балансом робочого часу на 2016 рік, за педагогічного навантаження 18 год./тиждень

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Зарплата 2023: як нараховуватимуть

У Профспілці пояснили як змінився порядок обчислення та нарахування таких виплат, як середня зарплата, лікарняні та декретні
195436