Оплата праці вчителя, який здійснює навчання учнів за індивідуальною формою

У багатьох загальноосвітніх навчальних закладах є учні, які з огляду на стан здоров’я здобувають освіту за індивідуальною формою навчання. Зазвичай вчителі проводять заняття з такими учнями поза школою, приміром удома чи в закладі охорони здоров’я. Розглянемо, як оплачують таку роботу

Порядок організації індивідуальної форми навчання, а також окремі умови оплати праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання установлено Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (далі — Положення).

Перелік категорій учнів, які можуть навчатися за індивідуальною формою навчання, визначено в пункті 6 розділу І Положення. Зокрема, за індивідуальною формою мають право навчатися учні, які не можуть відвідувати навчальний заклад за станом здоров’я. Під цю категорію підпадають не лише діти з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, а й ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я тривалістю понад місяць.

Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я, індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми розробляють педагогічні працівники за участі одного з батьків (законних представників), ураховуючи при цьому:

  • витяг із протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації
  • можливості дитини.

Індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми затверджує керівник навчального закладу.


Проведення індивідуальних занять вчителеві оплачують, керуючись пунктом 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102) . Так, розмір місячної заробітної плати вчителя за години індивідуальних занять обчислюють за формулою:

► Норма годин на тиждень для вчителів становить 18 год.

У пункті 3 розділу ІV Положення визначено кількість навчальних годин на тиждень для організації індивідуальної форми навчання дитини з особливими освітніми потребами, а саме:

  • 1-4-ті класи — 10 год.
  • 5-9-ті класи — 14 год.
  • 10-11(12)-ті класи — 16 год.

Кількість годин, відведених на вивчення кожного предмета в межах тижневого навантаження, визначають в індивідуальному навчальному плані.

Години індивідуальних занять вносять до тарифікації та оплачують на загальних підставах. Так, на рівні оплати праці вчителя, який проводить індивідуальні заняття, позначається не лише обсяг виконуваної роботи. Зокрема, за визначених умов вчитель матиме право на:

  • підвищення ставки заробітної плати на 20%, проводячи заняття з учнем, який потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку (п. 28 Інструкції № 102)
  • додаткову оплату до ставки заробітної плати за перевірку зошитів (п. 37 Інструкції № 102):
– у 1-4-х класах 15%
– у 5-11-х (12-х) класах 20% — за перевірку робіт з мови та літератури
15% — математики
10% — іноземної мови та креслення

Підвищення ставки заробітної плати вчителя, який здійснює індивідуальне навчання дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, відбувається так само, як і всім іншим педагогічним працівникам навчального закладу. Тобто якщо у навчальному закладі педагогам за певних умов передбачене підвищення в розмірі 20% ставки заробітної плати, то і вчитель, який проводить індивідуальні заняття на дому, може розраховувати на відповідне підвищення. Якщо ж зазначений відсоток становить 25%, як-от за роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, то й підвищення за години індивідуальних занять має бути таким самим.

Окрім того, вчителям 1-4-х класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, в лікарні чи в санаторії, доплату за перевірку зошитів нараховують за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, та з урахуванням кількості учнів.

Заробітну плату вчителеві, який веде індивідуальні заняття, виплачують щомісяця у розмірі, встановленому під час тарифікації, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року, зокрема й у канікулярний час.

Сертифікація в системі базової освіти