Про 2019/2020 навчальний рік: головне

Структура нового 2019/2020 навчального року? Що в ній може бути нового? Новації — в організації освітнього процесу. Окреслимо головне у 2019/2020 навчальному році

Структура навчального року з 2019 року

2018/2019 навчальний рік стартує разом із Новою українською школою, в основі реалізації якої:

Наприкінці квітня 2018 року МОН скористалося своїми повноваженнями, визначеними статтею 64 Закону про освіту, — і затвердило Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти, замінивши Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

У листі від 03.07.2018 № 1/9-415 МОН надало об’ємні Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

З нового навчального року — Типові освітні програми

Наказами від 24.04.2018 МОН затвердило Типові освітні програми:

для закладів загальної середньої освіти

номер наказу

на заміну Типовим навчальним планам

 • І ступеня

► № 407

⇒ початкової школи (від 10.06.2011 № 572)

 • ІІ ступеня

► № 405

⇒ ЗНЗ II ступеня (від 03.04.2012 № 409)

 • ІІІ ступеня

► № 408 — за Держстандартом 2011 року

⇒ для 10-11 класів ЗНЗ (від 11.07.2017 № 995)

► № 406 — за Держстандартом 2004 року

⇒ ЗНЗ III ступеня» від 27.08.2010 № 834

Ці документи окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації у школах єдиного комплексу освітніх компонентів.

Також Типові освітні програми визначають:

 • загальний обсяг навчального навантаження
 • орієнтовну тривалість вивчення окремих навчальних предметів
 • можливі взаємозв’язки між навчальними предметами та послідовність їх вивчення
 • очікувані результати навчання учнів
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за тією чи тією Типовою освітньою програмою.

В електронному журналі

Усі Типові освітні програми розроблені на виконання Закону про освіту та відповідних Державних стандартів:

У навчальних планах — реалізація освітніх галузей

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей.

У Типових освітніх програмах закладів І і ІІ ступенів, а також у Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2011 року окреслено навчальні плани, визначено 7 освітніх галузей:

 • Мови і літератури
 • Математика
 • Природознавство
 • Суспільствознавство
 • Здоров’я і фізична культура
 • Технології
 • Мистецтво.

У Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2004 року «Мистецтво» представлене освітньою галуззю «Естетична культура».

Логічна послідовність вивчення предметів розкрита у відповідних навчальних програмах.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Навчальне навантаження 2018/2019 навчального року

На основі Типових освітніх програми закладів І-ІІІ ступенів пропонуємо зведену таблицю загального обсягу навчального навантаження.

Таблиця навчального навантаження на навчальний рік

Клас

Навчальне навантаження,
год./навчальний рік

Загальний обсяг навчального навантаження,
год./навчальний рік

 • 2

875

2695

 • 3

910

 • 4

910

 • 5

1050

5845

 • 6

1155

 • 7

1172,5

 • 8

1207,5

 • 9

1260

 • 10

1330

2660

 • 11

1330

 • 12 (вечірня форма навчання)

805

Детальний розподіл навчального навантаження міститься у навчальних планах ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Аби запобігати перевантаженню учнів, необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу — художніх, музичних, спортивних школах тощо. Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можна враховувати результати їх навчання з відповідних предметів — музика, фізична культура тощо — у позашкільних закладах.

Форми організації освітнього процесу

 • ЗЗСО І ступеня
 • уроки різних типів
 • екскурсії
 • віртуальні подорожі
 • спектаклі
 • квести тощо
 • ЗЗСО ІІ ступеня
 • інтерактивні уроки (урок-«суд», урок — дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відеоурок
 • екскурсія
 • віртуальна подорож
 • семінар
 • конференція
 • форум
 • спектакль
 • брифінг
 • квест тощо
 • ЗЗСО ІІІ ступеня
 • екскурсії
 • віртуальні подорожі
 • уроки-семінари
 • конференції
 • форуми
 • спектаклі
 • брифінги
 • квести
 • інтерактивні уроки (урок-«суд», урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відеоурок
 • прес-конференція
 • ділова гра тощо

При вивченні окремих предметів форми організації освітнього процесу можна уточнювати, дотримуючись вимог відповідних Держстандартів.

Зауважте!

Форми і методи навчання вчитель обирає самостійно.

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Освітні програми з 2018/2019 навчального року

Освітня програма — це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Вона містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Навчальні плани на навчальний рік складали за Типовими навчальними планами, та оскільки з 2018/2019 н. р. застосовні Типові освітні програми, то й ЗЗСО працюватимуть за власними освітніми програмами.

5 фактів про освітню програму:

 1. її схвалює педагогічна рада та затверджує директор закладу
 2. освітні програми, сформовані на основі Типових освітніх програм, заклад освіти не має затверджувати у центральних органах забезпечення якості освіти
 3. освітня програма за рішенням закладу може містити, окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами
 4. освітню програму закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, слід оприлюднити на сайті закладу
 5. освітня програма є основою навчального плану, який складає та затверджує заклад освіти на навчальний рік

Зауважте!

З 2018/2019 навчального року в дію увійдуть освітні програми початкової і базової школи.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді