Скільки наскрізних ліній у Нової української школи

Поняття «наскрізна змістова лінія» стає звичним для педагогів. «Освіжіть» знайомство з наскрізними лініями та скористайтеся матеріалами для їх утілення в освітньому процесі

Серед інструментів Нової української школи — компетентнісний підхід до формування змісту й організації освітнього процесу.

Атестаційні листи: алгоритм роботи

Спільними для компетентностей Нової української школи є:

Чотири наскрізні лінії НУШ

Наскрізні лінії — це:

 • соціально значимі надпредметні теми, які:
  • сприяють сформуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому
  • розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях
 • засіб інтеграції:
  • ключових і загальнопредметних компетентностей
  • навчальних предметів та предметних циклів.

Їх ураховують при формуванні освітнього середовища.

До теми компетентнісного підходу:
Як розробити й використовувати компетентнісно орієнтовані завданняСкачати рекомендації для вчителів природничо-математичного циклу

1. Екологічна безпека і сталий розвиток

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості:

 • збереження, захист довкілля
 • усвідомлення сталого розвитку
 • готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та розвитку суспільства.

➾ Створюємо екологічні знаки: формуємо ціннісне ставлення до довкілля

2. Громадянська відповідальність

Ця наскрізна лінія покликана забезпечити:

 • розвиток соціальної й громадянської компетентностей
 • розкрити суть поняття «відповідальний громадянин» і визначити вектори його діяльності

Посібники Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини

Розроблені в межах швейцарсько-українського проекту «DOCCU» («Розвиток громадянських компетентностей в Україні»):​

3. Здоров’я і безпека

Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який:

 • є духовно/емоційно/соціально/фізично повноцінним громадянином
 • дотримується здорового способу життя
 • активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища

Тематичний урок «Я обираю здорові звички»

4. Підприємливість і фінансова грамотність

Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» — навчання молоді:

 • раціонально використовувати кошти
 • планувати витрати
 • заощаджувати
 • реалізовувати лідерські ініціативи
 • успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі

Наскрізні змістові лінії:

 • спільні для всіх начальних предметів
 • є засобом інтегрування навчального змісту
 • корелюються з окремими ключовими компетентностями
 • сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня

Упроваджуючи у навчальний предмет наскрізні змістові лінії, учителі передбачають:

 • розв’язування завдань реального змісту
 • виконання міжпредметних навчальних проектів
 • роботу з різними джерелами інформаціїзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді