Структура Типової освітньої програми закладів базової середньої освіти

Оглянемо зміст Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, що застосовна з 2018/2019 навчального року у 5–9-х класах

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (далі — ТОП-ІІ).

ТОП-ІІ призначена для організації освітнього процесу в 5–9-х класах з 2018/2019 навчального року.

Натомість Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені наказом МОН від 03.04.2012 № 409, втрачають чинність.

Зауважте!

За типологією закладів загальної середньої освіти до II ступеня належить гімназія, що забезпечує базову середню освіту.

Зміст Типової освітньої програми ЗЗСО:

  • Загальні положення типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
  • Очікувані результати навчання здобувачів освіти
  • Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти
  • Перелік освітніх галузей
  • Рекомендовані форми організації освітнього процесу
  • Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
  • Освітня програма закладу базової середньої освіти.

До ТОП-ІІ додано 18 таблиць, 17 з яких — навчальні плани закладів загальної середньої освіти (кожен можна скачати окремо).

Вихідні та робочі 2020

Навчальні плани Типової освітньої програми ЗЗСО

№ таблиці

Назва таблиці

1

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

2

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини

3

► Навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

4

► Навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням мовою корінного народу, національної меншини і поглибленим вивченням іноземних мов

5

► Навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу

6

► Навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів музичного циклу

7

► Навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу

8

► Навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів

9

► Навчальний план білінгвальних класів у закладах з українською мовою навчання

10

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

11

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини і вивченням двох іноземних мов

12

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини

13

► Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування

14

► Навчальний план класів з вечірньою формою здобуття освіти з навчанням українською мовою (Очна форма навчання)

15

► Навчальний план класів з вечірньою формою здобуття освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини (Очна форма навчання)

16

► Навчальний план класів з вечірньою формою здобуття освіти з навчанням українською мовою (Заочна форма навчання)

17

► Навчальний план класів з вечірньою формою здобуття освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини (Заочна форма навчання)

18

⇒ Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
(затв. наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)



зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді