Який порядок атестації педагогічних працівників від 2016 року

Чи змінилося що в порядку атестації педагогічних працівників з набранням чинності Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Від компетентності адміністрації закладу освіти в питаннях атестації залежить, наскільки будуть:

Досі основний нормативний документ, що регламентує порядок атестації педагогічних працівників, — це Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Істотних змін у порядку атестації не відбулося, хоч і в попередні роки набрали чинності такі важливі акти, як:

Єдине, на 2019 рік обіцяють запустити механізм добровільної сертифікації педагогічних працівників. Сертифікований педагог матиме право не проходити атестацію — тобто її обов’язковість, по суті, відпаде.

Вихідні та робочі 2020

Головні факти про атестацію

Атестація педагогічних працівників у датахАтестаційний період: маршрут справ

Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, що набув чинності 12.01.2016, не змінив ані назв, ані кількості кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

За результатами атестації присвоюють:

кваліфікаційні категорії

педагогічні звання

 • спеціаліст

 • викладач-методист

 • вихователь-методист
 • спеціаліст другої категорії

 • педагог-організатор — методист

 • практичний психолог — методист

 • керівник гуртка-методист
 • спеціаліст першої категорії

 • старший вожатий — методист

 • старший викладач

 • спеціаліст вищої категорії

 • старший вихователь

 • майстер виробничого навчання I категорії

 • майстер виробничого навчання II категорії

Кому присвоюють кваліфікаційні категорії

Порядок визначає, що право на присвоєння кваліфікаційних категорій мають педагоги-магістри, які обіймають такі посади:

 • вчитель
 • викладач
 • вихователь
 • соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами
 • соціальний педагог
 • логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення
 • завідувач логопедичного пункту
 • методист
 • педагог-організатор
 • практичний психолог
 • концертмейстер
 • художній керівник
 • вихователь-методист
 • музичний керівник
 • інструктор з фізкультури
 • інструктор з праці
 • інструктор слухового кабінету.

Зауважте!

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівняна нині до вищої освіти ступеня магістра

Тож, як і раніше, педагогічним працівникам із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за результатами атестації присвоюють кваліфікаційні категорії

Як присвоюють педагогічні звання

Присвоєння педагогічних звань відбувається лише за поданням. Цей документ можуть скласти:

Зазвичай подання про присвоєння педагогічного звання атестаційні комісії отримують до 10 жовтня. Це необхідно, щоб:

Чи можна після 10 жовтня?

Подання про присвоєння педагогічного звання працівникові, який проходить чергову або позачергову атестацію, можна направити атестаційній комісії і після 10 жовтня

Наприклад, якщо працівника включили до атестаційних списків, але питання про присвоєння йому педзвання не порушували.

Приклад розв’язку ситуації

Учителя, якому за результатами попередньої атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», включено до списку осіб, які проходять чергову атестацію для присвоєння кваліфікаційної категорії.

Під час вивчення професійної діяльності вчителя атестаційна комісія з’ясувала, що він:

 • тривалий час застосовує перспективні методи навчання й виховання
 • запровадив власні ефективні форми проведення навчальних занять
 • досягнув позитивної динаміки у вивченні навчальної дисципліни.

Такі відомості, сукупно з іншими, дають підстави вважати педагога гідним для присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Тому цілком правильно буде, якщо педагогічна рада чи директор школи звернуться з поданням про присвоєння вчителеві педзвання в межах одного атестаційного циклу, не відкладаючи це питання на наступний рік.

У такому разі рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вчитель-методист» атестаційна комісія може прийняти одночасно.

Такі дії не суперечать вимогам Типового положення, є логічними і раціональними, тому що:

 • заходи з вивчення професійної діяльності педагогічного працівника вже реалізовано і підготовлено необхідні документи
 • повторна атестація через рік буде невиправданим тягарем для самого педагога.

Натомість одночасне присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання в такій ситуації заощадить час членів атестаційної комісії та позбавить педагогічного працівника необхідності проходити атестацію два роки поспіль, що справді є важким випробуванням

Атестація: відповіді «так» чи «ні» на наболілі запитання

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

До 1 березня

Атестаційна комісія має отримати характеристики діяльності всіх педагогів, які проходять атестацію.

До 15 березня — за затвердженим графіком

Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються:

 • відвідує уроки (навчальні заняття), позаурочні (позанавчальні) заходи
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник
 • ознайомлюється з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу, тощо.

При оцінюванні роботи педагогів ураховують показники, ще свідчать про:

 • динаміку навчальних досягнень учнів за останні три роки
 • результати позаурочних досягнень учнів із навчальних предметів
 • використання сучасних освітніх технологій, зокрема й ІКТ, у процесі навчання та під час проведення виховних заходів
 • виконання функцій класного керівника
 • узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду (проведення відкритих уроків, майстер-класів, семінарів тощо)
 • підвищення професійної кваліфікації
 • участь у діяльності професійних об’єднань.

Повноваження атестаційних комісій

Типове положення розрізняє повноваження атестаційних комісії залежно від рівня їх утворення:

І-й рівень

► сформовані в закладі освіти

⇒ уповноважені присвоювати лише кваліфікаційні категорії:

– «спеціаліст»

– «спеціаліст другої категорії»

– «спеціаліст першої категорії»

ІІ(ІІІ)-й рівень

► утворені при органах управління освітою

⇒ ухвалюють рішення про присвоєння:

– кваліфікаційної категорія «спеціаліст вищої категорії»

педагогічних звань

Рішення атестаційних комісій

Зауважте!

Педагогу-початківцю з освітнім ступенем магістра присвоюють кваліфікаційну категорію «спеціаліст», якщо він обіймає посаду, на якій передбачене присвоєння кваліфікаційних категорій. Те саме правило застосовне щодо випускників ВНЗів, які отримали повну вищу освіту

За результатами першої атестації, що зазвичай відбувається через два-три роки після початку педагогічної діяльності, молодому спеціалістові атестаційна комісія може присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

Підбиваємо підсумки атестації педагогічних працівниківзміст

Сертифікація в системі базової освіти