Вивчення атестаційною комісією професійної діяльності вчителів

За результатами атестації педагогічних працівників визначають рівень їхньої професійної компетентності та якість фахової діяльності. Тому вивчення професійної діяльності педагогічних працівників є одним із найважливіших і найвідповідальніших етапів атестаційного періоду. Розглянемо, що при цьому мають ураховувати члени атестаційної комісії, а чого не можуть вимагати

У загальноосвітньому навчальному закладі до вивчення професійної діяльності педагогічних працівників приступають після того, як атестаційна комісія затвердить:

 • списки осіб, які підлягають атестації
 • графік своєї роботи.

Ці завдання атестаційна комісія навчального закладу має виконати до 20 жовтня. Їй доцільно також розробити плани вивчення професійної діяльності педагогічних працівників.

Що враховують при вивченні професійної діяльності

Професійну діяльність педагогічних працівників вивчають об’єктивно та виважено на основі даних, які атестаційна комісія отримує під час:

 • відвідування уроків та позаурочних заходів
 • вивчення рівня навчальних досягнень учнів
 • співбесід із учнями та вчителями.

Також члени атестаційної комісії ознайомлюються з документацією педагогічних працівників, що стосується виконання ними посадових обов'язків, участі у професійних і творчих конкурсах, методичних об’єднаннях.

Зауважте!

Атестаційні комісії не наділені повноваженнями вимагати будь-які додаткові матеріали, як-от звіти про роботу в міжатестаційний період, портфоліо тощо.

Натомість педагогічний працівник має право безпосередньо під час засідання атестаційної комісії:

 • давати усні та письмові пояснення
 • представляти на розгляд додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності

Одним із вагомих показників професійної діяльності педагогічних працівників є продуктивність роботи. Тому атестаційна комісія враховує, зокрема, результати, які продемонстрували учні того чи того вчителя під час:

 • засвоєння навчальних предметів (зокрема, за результатами державної підсумкової атестації)
 • участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах тощо.

Досліджувати результативність діяльності педагогічного працівника, особливо з огляду на успішність його учнів, слід дуже виважено та коректно.

Задля об’єктивності доцільно керуватися чітко визначеними критеріями оцінювання професійної діяльності. Їх варто розробити для кожної конкретної посади, приміром, скориставшись нормами пунктів 4.3-4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення). Адже в цих пунктах міститься перелік знань, навичок, умінь, компетенцій та вимог до рівня освіти, яким має відповідати педагогічний працівник певного рівня кваліфікації.

Зокрема, для оцінювання діяльності вчителів-«предметників» можна керуватися такими критеріями, як:

 • динаміка навчальних досягнень учнів за останні три роки
 • результати позаурочних досягнень учнів з навчальних предметів
 • використання сучасних освітніх технологій, зокрема ІКТ, у процесі навчання та під час виховних заходів
 • виконання обов’язків класного керівника
 • узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду (зокрема, проведення відкритих уроків, майстер-класів, семінарів)
 • підвищення кваліфікації
 • участь у роботі методичних об’єднань.

Вивчення професійної діяльності за критеріями, розробленими у кожному загальноосвітньому навчальному закладі, дасть змогу об’єктивно, повно та всебічно оцінювати якість роботи педагогічних працівників.

Зауважте!

Атестаційні комісії можуть створювати експертні групи. Їх зазвичай формують, якщо:

 • у складі атестаційної комісії, а також у складі педагогічного колективу немає спеціалістів, які могли б професійно оцінити діяльність певного фахівця, наприклад практичного психолога, викладача спеціальної дисципліни
 • під час атестації виникла конфліктна ситуація.

До експертних груп залучають кваліфікованих спеціалістів у конкретній галузі. При цьому їхня компетентність має бути підтверджена відповідними документами, які засвідчують здатність виносити на базі професійних знань та досвіду достовірні судження про роботу осіб, професійну діяльність яких вони досліджують.

Тривалість вивчення професійної діяльності

Члени атестаційних комісій мають передусім пам’ятати, що метою атестації є:

 • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи
 • підвищення престижу й авторитету професії
 • забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Тому вивчення професійної діяльності педагогічного працівника варто проводити не лише виважено, коректно, об’єктивно, а ще й у стислі строки.

Як показує практика, вивчення має тривати не більше місяця.

При цьому недоцільно день у день відвідувати уроки й позакласні заходи одного й того ж педагогічного працівника, безперервно відволікаючи його від основної роботи, здійснювати виснажливі перевірки документації тощо.

Як оформлювати атестаційні листи педагогічних працівниківзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді