Завдання та обов’язки вчителя у посадовій інструкції

Які завдання й обов’язки визначають у посадовій інструкції вчителя закладу загальної середньої освіти

За статтею 28 Закону України «Про загальну середню освіту» права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначені:

Безплатний шаблон

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Як визначити в посадовій інструкції

Зміст розділу «Завдання та обов’язки» посадової інструкції вчителя умовно можна поділити за функціями педагога:

ПЛАНУВАЛЬНА

 • планує освітній процес відповідно до освітньої програми

МЕТОДИЧНА

 • забезпечує належний рівень викладання навчальних дисциплін та засвоєння учнями знань відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державного стандарту загальної середньої освіти

 • здійснює освітній процес, ураховуючи:

– психофізіологічні особливості учнів

– специфіку навчальної дисципліни

 • застосовує:

– різноманітні форми, методи та засоби навчання

– сучасні освітні технології, зокрема інформаційні

– цифрові освітні ресурси

 • упроваджує перспективний педагогічний досвід
 • працює творчо

 • сприяє:

– розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів

– формуванню загальної культури

– соціалізації

– свідомому вибору і засвоєнню навчальних програм

 • проводить навчальні заняття, застосовуючи сучасні досягнення:

– педагогічної та психологічної наук

– вікової психології

– шкільної гігієни

 • вживає заходів для зацікавлення учнів навчанням

 • організовує самостійну освітню діяльність учнів, зокрема дослідницьку

 • проводить індивідуальну, позаурочну роботу з учнями з предмета, який викладає

 • бере участь у роботі методичного об’єднання

ВИХОВНА

 • дотримується педагогічної етики

 • настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі

 • виховує:

– повагу до осіб, старших за віком

– культурно-національних, духовних, історичних цінностей України

– дбайливе ставлення до довкілля

 • поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства

 • запобігає:

– вживанню серед учнів алкоголю, наркотиків

– іншим шкідливим звичкам

– проявам асоціальної поведінки

 • пропагує здоровий спосіб життя

 • дотримується культури спілкування

ВИКОНАВЧА

 • виконує:

– статут

– правила внутрішнього розпорядку закладу освіти

накази і розпорядження директора закладу, органів управління освітою

рішення педагогічної ради

 • бере участь у роботі:

педагогічної ради

– ради закладу

 • замінює за розпорядженням адміністрації закладу тимчасово відсутніх учителів

 • чергує по закладу відповідно до графіка чергувань

ПРОФІЛАКТИЧНА

 • бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів для усунення причин, що призвели до нещасного випадку

 • проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час освітнього процесу

 • контролює виконання учнями правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності

 • ознайомлює учнів з правилами особистої безпеки у побуті

ДОКУМЕНТУВАЛЬНА

 • оцінює навчальні досягнення учнів відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених МОН України
 • доводить результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків або осіб, які їх замінюють

 • веде відповідну документацію

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 • вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі освіти

 • проходить раз на 5 років:

– курси підвищення кваліфікації

атестацію

 • постійно підвищує свій:

– професійний рівень

– педагогічну майстерність

– рівень загальної культури

 • співпрацює з:

– педагогами

– органами учнівського самоврядування

– батьками учнів або особами, які їх замінюютьзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді