Кому потрібна позачергова атестація педагогів

Чергова атестація педагогічних працівників є обов’язковою. Всебічне комплексне оцінювання діяльності кожного педагога відбувається кожні 5 років. Водночас є позачергова атестація

Як можна визначити з пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, позачергова атестація настає за бажанням:

а) педагогічного працівника

б) адміністрації/педагогічної ради навчального закладу.

Вихідні та робочі 2020

Мета позачергової атестації

Якого підсумку очікують від позачергової атестації, залежить від того, хто її ініціюватиме:

 • суб’єкт «а»

 • суб’єкт «б»

 • присвоєння кваліфікаційної категорії

 • зниження кваліфікаційної категорії

 • скасування педагогічного звання, присвоєного раніше

Зауважте!

Позачергово атестованими можуть бути і керівні кадри закладів освіти. З таким поданням звертається орган управління освітою. Але тут єдині:

 • підстава — директор школи чи його заступник неналежно виконує посадові обов’язки
 • мета — визначення відповідності займаній посаді (звільняти чи не звільняти).

Документи для позачергової атестації

заява

Якщо педагогічний працівник хоче підвищити кваліфікаційну категорію (тарифний розряд), то він подає заяву про позачергову атестацію. У ній він вказує:

 • кваліфікаційну категорію, на яку претендує
 • дату й результати попередньої атестації
 • заклад, напрям і дату підвищення кваліфікації.

Голові атестаційної комісії
загальноосвітнього навчального
закладу № 11
Мороз Г. П.
вчителя англійської мови
Коваленко Олени Павлівни

Заява

Прошу атестувати мене у 2017/2018 навчальному році позачергово для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Дата попередньої атестації — 15 квітня 2014 року. За її результатами мені присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Я пройшла курси підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів м. Харкова та області за напрямом «Англійська мова». Очна форма навчання тривала з 21.04.2017 по 28.04.2017.

Додаток: копія свідоцтва про підвищення кваліфікації від 28.04.201 серія ПК № 23678939 на 1 арк. в 1 прим.

20.09.2017 Коваленко

подання

Якщо позачергову атестацію педпрацівника розпочинає керівник/педагогічна рада навчального закладу, оформлюють відповідне подання.

Зауважте!

Позачергова атестація задля присвоєння педагогічного звання відбудеться лише за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу. Від педагога заява не потрібна.

Атестаційна комісія ознайомлює педагогічного працівника зі змістом подання. У ньому має бути вказано на причини позачергової атестації.

Наприклад:

 • високий/низький рівень навчально-виховної роботи
 • високий професіоналізм у роботі
 • пасивність у методичній роботі та зниження рівня професійної майстерності
 • накладення дисциплінарної відповідальності, стягнень тощо.

Подання готують на підставі:

 • документів про вивчення стану роботи педагогічного працівника
 • даних порівняння професійної результативності у міжатестаційний період.

До 10 жовтня

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Строки позачергової атестації

До позачергової атестації, мета якої — підвищення кваліфікаційної категорії, не допустять раніше ніж через 2 роки після присвоєння працівникові попередньої кваліфікаційної категорії.

Приміром

Якщо вчителю кваліфікаційну категорію присвоєно у квітні 2017 року, то він зможе подати заяву на позачергову атестацію у 2019 році.

Одначе таке обмеження в строках не поширюється на працівників, які в міжатестаційний період:

 • підготували переможців:

– III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

– III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань

– всеукраїнського конкурсу-захисту н.-д. робіт учнів-членів МАН

 • перемогли чи стали лауреатами конкурсів фахової майстерності, організованих центральними органами виконавчої влади
 • мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

Так само без обмежень у строках проводять позачергову атестацію, якщо:

 • необхідно присвоїти педагогічне звання
 • перевірити на «профпридатність» у разі зниження рівня професійної діяльності.

Що робить атестаційна комісія

До 20 жовтня

 • атестаційна комісія розглядає заяви та подання про позачергову атестацію педагогічних працівників та керівних кадрів

Опісля —

 • затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються
 • графік проведення атестації.

Відтак педпрацівники

Отже,

навіщо ініціюють позачергову атестацію:

а) педагог

 • вважає, що він досяг вищого рівнянь професійної діяльності, відколи був атестований

б) керівництво чи педрада навчального закладу

 • мають намір заохотити педагога за успіхи в професійній діяльності

 • вважають, що результати попередньої атестації перебільшені

 • помітили, що педагог «здав позиції»

Засідання педагогічної радизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді