Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

Складаєте списки вчителів до атестації так, як їх складали багато-багато років до вас? Дізнайтеся, які «вимоги» до таких списків

«Першою ластівкою» атестаційного періоду в закладі освіти є створення атестаційної комісії до 20 вересня кожного року. Після цього директор має скласти т. зв. список вчителів на атестацію.

У Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників визначено два терміни, що стосуються списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Оглянемо їх в окремих розділах.

Вихідні та робочі 2020

До 10 жовтня список вчителів отримує атестаційна комісія

Директор закладу освіти має до 10 жовтня подати список педагогічних працівників атестаційній комісії. Прикметно, що атестаційну комісії в закладі освіти очолює директор або ж його заступник, тому в дотриманні термінів останні контролюють самі себе.

Чітких вимог до оформлення списків як таких немає. У Типовому положенні зазначено лише, що списки подають «із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації» (п. 3.1). Певно, достатньо, щоб було перелічено:

 • ПІБ учителів;
 • дати, коли пройдено підвищення кваліфікації.

Та зазвичай для зручності списки складають у вигляді таблиці з такими стовпцями:

 • № з/п;
 • ПІБ педагогічного працівника;
 • посада;
 • стаж роботи на посаді;
 • дані про підвищення кваліфікації;
 • дата і результати попередньої атестації;
 • очікувані результати чергової атестації.
Зауважте!
Список може зазнати змін, адже до 10 жовтня атестаційній комісії подають також:
  • заяви педагогів про позачергову атестацію чи перенесення строку атестації
  • подання директора закладу чи педагогічної ради про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

До 20 жовтня список вчителів затверджує атестаційна комісія

Атестаційна комісія затверджує до 20 жовтня список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, разом із графіком своєї роботи.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

Вивчення роботи вчителів, що атестуються

Зауважте!
Педагоги, включені до списків, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії чи тарифного розряду.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді