Інноваційні технології: як розвивати творчі здібності учнів

Виховати школярів із високим творчим потенціалом — завдання педагога. В майбутньому такі школярі здатні приймати рішення, генерувати нові ідеї, знаходити вихід в мінливих, не завжди комфортних обставинах. Дізнайтеся, як за допомогою інноваційних технологій, виховувати в учнів творчі здібності

Обов'язкові кроки наприкінці року

Творчі люди рішучі, амбіційні, їхнє мислення виходить за межі звичного. Розвивати в дитини позитивну навчальну мотивацію, активізувати її інтелектуальну і вольову сфери дають змогу інноваційні технології.

За яких умов інноваційні технології дієві

Основна мета інноваційного підходу в освітньому процесі — створити ситуацію успіху, сприятливі умови для діяльності кожної дитини. Однак інтерактивні технології допомагатимуть педагогу зробити урок цікавим, порозумітися з учнями і співпрацювати з ними, лише якщо він дотримується кількох умов.

Як має проходити сучасний урок

Урок залишається основною формою організації освітньої діяльності, проте він змінюється разом із системою освіти. Щоб успішно та ефективно проводити уроки, педагог має дотримуватися кількох рекомендацій.

Рекомендації, як провести ефективний урок
• Постійно розвивайтеся, опрацьовуйте додаткову літературу.
• Спонукайте учнів досліджувати питання, що зацікавили їх.
• Мотивуйте учнів використовувати різні джерела інформації.
• Ретельно готуйтеся до кожного уроку, продумуйте хід заняття, добирайте різні методики та прийоми, використовуйте сучасні технології, онлайн-сервіси тощо.
• Візуалізуйте новий матеріал у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід, презентацій, відео тощо.
• Починайте тему аналізом навчального матеріалу — індивідуально, у групах чи фронтально.

Під час уроку учень не має бути скутим. Натомість коли він почувається комфортно, то може вільно дискутувати з однолітками, висловлюватися щодо того чи того питання.

 

Як застосовувати прийоми інтерактивного навчання

Існує чимало прийомів інтерактивного навчання. Найпростіші й найпоширеніші — «Робота в парах», «Ротаційні трійки», «Карусель», «Мікрофон». Дещо складніші такі прийоми, як «Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації». Цікавими для роботи в парах є прийоми «Взаємоінтерв’ю», «Ти мені — я тобі», «Взаємоперевірка». Також популярні імітаційні ігри, дискусії, дебати.

Визначте, для чого застосовуєте

Використовуйте інтерактивні технології, щоб:

  • створити в класі атмосферу доброзичливості й взаєморозуміння;
  • дати дитині відчуття безпеки;
  • налаштувати учнів на успіх;
  • зробити дитину більш розкутою;
  • навіяти учням впевненість у своїх силах;
  • виявити індивідуальні творчі здібності кожного.

Вміло використані прийоми дадуть вам змогу успішно виконати поставлені завдання.

Влучно починайте урок

Як назвеш корабель, так він і попливе — як почнеш урок, так він і пройде. Приділяйте увагу організаційному етапу. Його мета — позитивно налаштувати учнів працювати та створити комфортний психологічний настрій.

Використайте розминки для підвищення мотивації, повідомлення мети і завдань уроку. Міні-тренінги, вправи «Психоформула», «Спіймай мій настрій», «Слухняний язик» — це неповний перелік тих розминок, які я використовую на уроках в ліцеї-інтернаті.

Заохочуйте учнів висловлювати думку

Часто учні розглядають знання, як щось непорушне, що вкладають у їхню голову. Вони не почнуть мислити критично, якщо учитель не створить творчої атмосфери залученості.

Використовуйте на уроці кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри. Пропонуйте писати твори-мініатюри, особливо твори-перевтілення — «Я — шкільна дошка», «Я — квітка у полі», «Я — промінчик сонця» тощо.

Дозвольте учням на уроці вільно розмірковувати, робити припущення, аналізувати їх.

Які технології застосовувати

Інтерактивні технології мають різне спрямування, тож обирати їх слід з огляду на те, якої мети ви хочете досягнути.

Для креативу

На уроках варто застосовувати інтерактивні технології, які стимулюють креатив учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартний підхід, власну точка зору. Здатність осмислювати новий матеріал, виділяти основне сприяє тому, що учень буде свідомо застосовувати знання на практиці.

Оптимальні технології: «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Метод ПРЕС», «Мнемотур», «Дерево рішень» тощо.

Для критичного мислення

Критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії. Влаштовуйте в класі обговорення, під час яких учні будуть висувати пропозиції, згадувати власні життєві контексти, оцінювати думки одне одного. Учні звикнуть до того, що не існує правильних або неправильних відповідей, є лише різні погляди на ситуацію. Завдання вчителя — переконати учнів прийняти їх й ознайомитися із науковою точкою зору.

Щоб зацікавити

Щоб стимулювати навчальний інтерес учнів, застосуйте метод проєктів. Він сприяє розвитку дитини, адже вона розв’язує проблеми і застосовує знання у конкретній діяльності.

Основа проєкту — дослідження проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності. Так учителю вдається відійти від традиційного уроку, запропонувати учням самим обрати тему, методи, форми роботи, усвідомити власну відповідальність. Під час виконання проєкту вони мають уникати штучності, кліше.

Кадети і панянки ліцею-інтернату № 23 самостійно обирають теми для проєктів. Наприклад, учні 6 класу презентували проєкт «Цікаві фразеологізми»; учні 5 класу працювали над проєктом «Будова слова», творчі групи створили проєкти «Хто ти?»«Здоровий спосіб життя». Діти оформили результати роботи у вигляді доповідей, публікацій, буклетів, мультимедійних презентацій, творів, дослідницьких наукових робіт, збірок віршів тощо.
У ліцеї учні працюють як над короткочасними, так і над довготривалими проєктами. Так, упродовж року шестикласники створювали портфоліо «Творчий звіт про мої досягнення на уроках української мови та літератури». На початку роботи вони отримали настанову:

Робота над портфоліо захопила учнів — вони конкурували, вигадуючи нові способи наповнити портфоліо: писали тематичні вірші, проводили анкетування, визначали рейтинг «Української мови» серед інших предметів, брали інтерв’ю, створювали рекламу. Також учні показували свої найвдаліші роботи, оформлювали презентації. Відбувався активний творчий процес.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК: організаційні моменти

Використовуйте мультимедійні презентації та відео на уроках. Це зацікавлює, допомагає засвоїти матеріал, унаочнює його.

Ми пересвідчилися в тому, що формувати творчу особистість учня можна за умови вдалої інтеграції сучасних педагогічних технологій — інтерактивного, особистісно орієнтованого та проєктного навчання.

 

Автор: учитель української мови та літератури, учитель-методист

ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» Шевченківського району, Київ

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді