Дидактичні ігри для дошкільнят

UA RU
Якими мають бути дидактичні ігри для дошкільнят, щоб було і цікаво, і корисно. Адже важливо знайти підхід до дітей та зацікавити їх. Ефективні поради шукайте у статті

Скачайте Дидактичні ігри з картинками на тему «Магазин»

Дидактичні ігри — які вони

Найпоширенішою формою реалізації освітніх завдань є дидактичні ігри та вправи. Вони відкривають дітям широкий простір для самостійного пізнання світу, навчають практично застосовувати знання та вміння, креативно мислити.

Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Складові дидактичної гри

Основна відмінність між дидактичними іграми та дидактичними вправами полягає в тому, що виконання ігрових правил спрямовується ігровими діями, за допомогою яких діти реалізовують ігровий задум. Ігрові дії є своєрідним «малюнком» сюжету гри. Вони складають основу дидактичної гри — без них неможлива сама гра.

⚓Дидактичні ігри для молодших дошкільників

По суті, метою, з якою проводять дидактичну гру або вправу, є дидактичне завдання. Його визначає вихователь відповідно до програми розвитку дошкільників. Наявність дидактичного завдання (завдань) підкреслює спрямованість навчального змісту гри або вправи на розвиток у дітей пізнавальних психічних процесів.

 

«Продовжувати вправляти дітей у порівнянні предметів за довжиною, називаючи довжину кожного предмета відносно іншого»; «Вправляти дітей у класифікації геометричних фігур за двома ознаками — величиною та кольором» тощо.

Гра починається з повідомлення вихователем ігрового завдання, яке дітям потрібно розв’язати в ході гри.

«Із мішечка виймати предмети лише округлої форми»; «Розповідати про частину доби, не дивлячись на ілюстрацію», «Картки із цифрами розкладати в коробочки з відповідною лічильною карткою (карткою, що позначає число у вигляді певної кількості зображень предметів)» тощо.

Якщо на початку гри вихователь випадково повідомить дітям не ігрові завдання, а дидактичні, то можна вважати, що гру зведено нанівець.

У дидактичній грі мають бути такі складові:

 • дидактичне завдання
 • ігрове завдання
 • ігрові дії
 • правила
 • результат гри.

Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат

Особливості дидактичної вправи

Натомість дидактична вправа має інструкцію — чітко сформульовані вимоги до дитячої діяльності. Інструкція, як правило, конкретна, чітка й лаконічна.

«Розкласти стрічки в ряд — від найсвітлішої і найдовшої до найтемнішої і найкоротшої»; «Зібрати картки із зображеннями геометричних фігур»; «Знайти пару кожній картці» тощо.

На противагу дидактичній грі, після повідомлення дітям інструкції дидактичної вправи діти одразу починають розв’язувати завдання. У структурі дидактичної вправи цю складову називають виконавськими діями.

Цікаві виконавські дії фактично «приховують» від дитини складність виконання дидактичного завдання. А відтак допомагають розв’язати розумові завдання, виконання яких поза цією вправою для дітей дошкільного віку поки неможливе.

Завершальною частиною дидактичної вправи є результат розв’язання дидактичних завдань та виконання інструкції. Науковці радять оцінювати результат з двох позицій: із позиції дитини — чи дала дидактична вправа можливість дитині повправлятися, виявити набуті знання та вміння, і чи виконала дитина інструкції. А також із позиції вихователя — чи розв’язане дидактичне завдання, тобто чи досягнуті навчальні, розвивальні та виховні цілі вправи.

Дидактичні ігри можна використовувати на різних заняттях (зокрема музичних, заняттях з іноземної мови) на різноманітну тематику залежно від мети. 

Гурткова робота в ЗДО

Дидактичні ігри з математики

Дидактичні ігри з математикиСкачайте дидактичні ігри логіко-математичного спрямування для дітей старшого дошкільного віку

Результатом навчання математики є не лише знання, а й певний стиль мислення, для якого характерне домінування логічної схеми міркувань. Для подальшого життя дітей це важливо, адже вони самостійно пізнаватимуть світ, будуть одержувати, аналізувати й синтезувати інформацію, зіставляти предмети та явища, робити висновки, пояснювати закономірності.

Пальчикові ігри

Результатом активізації дитячого мислення під час завдань та ігор математичного спрямування є достатній рівень логіко-математичної компетентності, яка передбачає наявність низки конкретних умінь, а саме:

 • використовувати елементарні прийоми логічного мислення;
 • здійснювати вимірювання, обчислення;
 • виявляти цікавість до математичної діяльності, активність, самостійність, наполегливість не лише на заняттях з математики, а й на інших заняттях та в повсякденні.

Приділіть увагу в роботі з дошкільниками дидактичним іграм логіко-математичного спрямування. 

Спіймай рибку

 

Мета

 • закріплювати вміння рахувати в межах 10, співвідносити цифру і відповідне їй число
 • розвивати увагу, зорове сприймання, уміння порівнювати, зіставляти
 • виховувати інтерес до лічби

Обладнання

 

 • площинні зображення рибок, на хвости яких з одного боку наклеєні цифри від 1 до 10
 • числа від 1 до 10 (картки, на яких зображена відповідна кількість геометричних фігур)
 • вудочки, до яких прикріплені «наживки» у вигляді чисел від 1 до 10
 • озеро, виготовлене із тканини

Хід гри

 

Перший варіант. Вихователь роздає кожному з дітей вудочку, розкладає рибок на поверхні «озера», пропонує дітям наловити рибки: кожен має зловити рибку, що відповідає «наживці» на його вудочці. Коли діти виловлять рибок, вихователь перевіряє, чи відповідає число на «наживці» цифрі на хвості в рибки.

Другий варіант. Вихователь розкладає рибок зворотнім боком, щоб на них не було видно цифр. Діти мають зловити таку кількість рибок, що відповідає цифрі на кошику.

Третій варіант. Вихователь об’єднує дітей у дві команди й улаштовує між ними змагання — хто зловить більше рибок. Після того як діти виловлять усіх рибок, вони мають їх порахувати

Виправ помилку

 

Мета

 

 • закріплювати вміння рахувати в межах 10, знання цифр для позначення відповідної кількості предметів
 • розвивати увагу, спостережливість, уміння порівнювати, зіставляти, аналізувати
 • виховувати інтерес до лічби, самостійність у розв’язанні завдань вихователя

Обладнання

 

 • картки, на кожній з яких зображено певну кількість предметів і цифру, що не відповідає цій кількості
 • цифри від 1 до 10

Хід гри

 

Перший варіант. Вихователь дає кожному з дітей ігрову картку і пояснює, що казковий персонаж (будь-який на вибір вихователя) написав на картках неправильні цифри — він погано рахує, тому і припустився помилки. Діти мають виправити помилки й накрити неправильні цифри на картках правильними.

Другий варіант. Вихователь роздає дітям картки і запитує: «Скільки треба додати (забрати) предметів із картинки, щоб їх кількість відповідала вказаній цифрі?». Діти мають показати потрібні цифри або відповісти усно.

Третій варіант. Діти мають виправити помилку та скласти приклад, як з неправильного числа отримати правильне

Наповни кошики

(перший варіант)

 

Мета

 

 • закріплювати вміння рахувати в межах 10, утворювати множину з однойменних та різнойменних елементів, співвідносити цифру з числом
 • розвивати вміння аналізувати, класифікувати, порівнювати
 • виховувати спостережливість, самостійність у розв’язанні завдань вихователя, інтерес до лічби

Обладнання

 • кошики із прикріпленими на них зображеннями цифр від 1 до 10
 • площинні фрукти й овочі — яблука, картопля, цибуля, капуста тощо

Хід гри

 

Вихователь дає кожному з дітей кошик із прикріпленим зображенням цифри, а площинні фрукти й овочі розміщує на столі чи килимку; пропонує дітям зібрати, наприклад, таку кількість яблук, яка цифра вказана на кошику

Наповни кошики (другий варіант)

 

 

Мета

 

 • закріплювати вміння рахувати в межах від 1 до 10, розуміти кількісну та порядкову лічбу, визначати форму предметів, утворювати множину з однойменних та різнойменних елементів, групувати предмети за певними ознаками, діяти за словесною інструкцією вихователя, співвідносити свої дії з діями інших
  дітей
 • закріпити розуміння відношень між суміжними числами
 • розвивати вміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, узагальнювати
 • виховувати самостійність у розв’язанні завдань вихователя, інтерес до лічби, бажання допомагати одне одному

Обладнання

 • три кошики однакового розміру, але різного кольору
 • три кошики різного розміру й кольору
 • площинні фрукти й овочі — груші, полуниця, картопля, цибуля, капуста, огірки, перець, помідори, кавуни, горіхи
 • яблука та морква трьох різних розмірів

Хід гри

 

Перший варіант. Вихователь ставить поруч три кошики різного розміру й кольору, на столі розкладає яблука й моркву трьох різних розмірів. Пропонує дітям зібрати яблука й моркву (або щось одне) в кошики відповідно до розміру: у маленький кошик — маленьке яблуко тощо. Після виконання завдання можна поставити дітям запитання: у якому кошику найбільше/найменше яблук (моркви)? У якому порівну?

Другий варіант. Вихователь ставить поруч три кошики різного розміру й кольору, на столі розкладає овочі, фрукти, ягоди. Формулює ігрове завдання для дітей:

 • у синій (або найбільший) кошик зберіть усі овочі;
 • у жовтий (або середній) кошик — усі фрукти;
 • у зелений (або найменший) кошик — усі ягоди.

Після виконання завдання можна поставити дітям запитання: скільки ви поклали овочів, фруктів, ягід у кожен кошик? Чого у вас найбільше/найменше/порівну?

Третій варіант. Схожі завдання вихователь може давати дітям, використовуючи кошики однакового розміру, наприклад:

 • у перший (або синій) кошик покладіть усі червоні овочі;
 • у другий (або жовтий) — усі зелені;
 • у третій (або зелений) — усі круглі.

Після виконання завдання можна поставити дітям запитання: куди які овочі ви поклали? У який кошик можна додати ще й помідори? Чому?

Четвертий варіант. Вихователь формулює ігрове завдання для дітей:

 • у перший (або синій) кошик покладіть п’ять горіхів (полуниць, груш тощо);
 • у другий (або жовтий) — на один більше;
 • у третій (або зелений) — як у перший (або синій).

Примітка.
Варіантів словесних інструкцій для цієї гри — безліч. Їх варто обирати залежно від навчальної мети, яку ставить на занятті вихователь.

Добери за формою

 

Мета

 

 • закріплювати вміння визначати форму предметів, використовуючи геометричні фігури як еталони
 • розвивати увагу, вміння порівнювати
 • виховувати спостережливість, інтерес до геометричних фігур

Обладнання

 

 • великі геометричні фігури із зображенням цифр від 1 до 10
 • картинки із зображенням предметів різної форми

Хід гри

 

Вихователь розкладає геометричні фігури із зображенням цифр на килимку, а картинки із зображенням предметів — у дітей на столах. Обирає кількох дітей (за кількістю фігур на килимку) або об’єднує дітей у дві команди і пропонує покласти картинки біля фігур відповідної форми та у відповідній кількості

Добери дверцята

 

Мета

 • вправляти у розв’язуванні прикладів на додавання та віднімання в межах 10
 • розвивати увагу, вміння аналізувати, узагальнювати
 • виховувати наполегливість, самостійність у розв’язанні ігрового завдання

Обладнання

 

 • площинні будинки
 • дверцята із написаними на них прикладами

Хід гри

 

У кожного з дітей на столі лежать площинний будинок та кілька дверцят. Вихователь пропонує дібрати дверцята до кожного будинка так, щоб результат прикладу на дверцятах збігався з номером будинку

Магазин

 

Мета

 • закріплювати вміння визначати форму предметів, користуючись геометричними фігурами як еталонами
 • удосконалювати навички кількісної лічби в межах 10
 • розвивати вміння зіставляти, порівнювати
 • виховувати пізнавальний інтерес, самостійність та наполегливість у вирішенні завдань вихователя

Обладнання

 

 • картинки із зображенням предметів різної форми
 • геометричні фігури для кожної дитини
 • числові картки з кількістю зображень від 1 до 10
 • цифри від 1 до 10

Хід гри

 

Перший варіант. Вихователь запрошує дітей до іграшкового магазину, де на набірному полотні розміщені картинки з зображенням предметів. Аби купити обрану річ, треба заплатити відповідну ціну — геометричну фігуру, на яку схожий предмет. Діти обирають предмет, який хочуть купити, та «розплачуються» відповідною геометричною фігурою. 

Другий варіант. Ціна товару — це число, що вказане під ним на числовій картці. Щоб купити обраний товар, дитина має обрати відповідну цифру

Що зайве?

 

Мета

 

 • закріплювати знання про геометричні фігури, уміння визначати форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона
 • розвивати увагу, уміння порівнювати, аналізувати
 • виховувати інтерес до геометричних фігур

Обладнання

 

 • картки із зображенням трьох предметів однієї форми і одного предмета іншої форми
 • геометричні фігури

Хід гри

 

Кожна дитина отримує картку й геометричні фігури. Вона має визначити, який предмет на картці зайвий, і закрити його тією фігурою, на яку схожі решта зображених предметів

Рибки в акваріумі

 

Мета

 

 • закріплювати вміння рахувати в межах 10, орієнтуватися на площині
 • розвивати увагу, уміння порівнювати, зіставляти
 • виховувати наполегливість, самостійність у розв’язанні ігрового завдання

Обладнання

 

 • площинні акваріуми
 • паперові рибки
 • демонстраційні стрілки з різною кількістю кружечків

Хід гри

 

Вихователь роздає дітям рибок і пропонує «запустити» їх в акваріум, орієнтуючись на стрілку, якою керує вихователь. Напрямок стрілки вказує, куди пливтимуть рибки, а кількість кружечків на ній означає число рибок, які слід заселити в акваріум

Склади квартет

 

Мета

 

 • закріплювати знання про різні предмети
 • розвивати увагу, вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати
 • виховувати самостійність у розв’язанні ігрового завдання

Обладнання

 • прямокутні аркуші, на які наклеєно по три картинки із однієї з серій «Одяг», «Взуття», «Квіти», «Транспорт» тощо
 • картинки із серій «Одяг», «Взуття», «Квіти», «Транспорт» тощо

Хід гри

 

Вихователь пропонує дітям розглянути картинки на аркуші та ті, що розкладені на столі, обрати з-поміж останніх таку, яку можна додати до картинок на аркуші. У ході гри вихователь просить дітей пояснити свій вибір.

Чарівна яблуня

 

Мета

 

 • вправляти у розв’язанні прикладів на додавання та віднімання одиниці в межах 6
 • розвивати зорове сприймання, увагу, логічне мислення
 • виховувати активність

Обладнання

 • ноутбук

Хід гри

Вихователь виводить на екрані ноутбука зображення яблуні. Читає вірш про яблуню, яка пропонує зірвати з неї яблучка, попередньо розв’язавши приклади. Діти обчислюють приклади, і з кожною правильною відповіддю яблучка падають вниз

Кіт і миші

 

Мета

 • вправляти у розв’язанні прикладів на додавання та віднімання одиниці в межах 6
 • розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення
 • виховувати інтерес до ігор із використанням ІКТ, самостійність у розв’язанні ігрових завдань

Обладнання

 • ноутбук

Хід гри

 

Вихователь виводить на екран ноутбука зображення кота, мишей та прикладів на додавання й віднімання одиниці в межах 6. Якщо діти розв’язують приклад правильно, вихователь наводить курсор на мишку, клацає по ній — і вона тікає в нірку

Заповни порожні клітинкиМета
 • закріплювати уявлення про геометричні фігури
 • вправляти в умінні порівнювати різні групи фігур, знаходити їхні спільні та відмінні ознаки
Хід гри

Кожен гравець розглядає таблицю із розміщеними геометричними фігурами, звертаючи увагу не тільки на їх форму, а й на колір. Діти мають помітити закономірність у розміщенні фігур та заповнити порожні клітинки потрібними фігурами

Дидактична гра для дошкільників | Заповни порожні клітинки

Яких фігур бракує?Мета
 • закріплювати уявлення про геометричні фігури
 • розвивати вміння порівнювати, аналізувати, логічно мислити
Хід гри

Кожен гравець має проаналізувати фігури першого ряду та заповнити клітинки другого і третього ряду зі знаком запитання

Дидактична гра для дошкільників | Яких фігур бракує

Дидактичні ігри та вправи «Навчаюсь всюди і завжди»

Дидактичні ігри для дітейСкачайте дидактичні ігри та вправи «Навчаюсь всюди і завжди»

Відгадай, про кого йдеться

Мета

 

 • навчати визначати перший звук у слові, утворювати нові слова із заданих звуків
 • розвивати мислення, комунікативні здібності

Хід гри

 

Для гри потрібні картинки із зображенням тварин. Вихователь викладає потрібні картинки у заданій послідовності в ряд, діти визначають перший звук у словах-назвах і складають із цих звуків нове слово — назву тварини. Відтак знаходять зображення цієї тварини.

 • Коза + індик + тигр = кіт
 • Лисиця + ему + вовк = лев
 • Видра + олень + ведмідь + коза = вовк
 • Корова + осел + зебра + антилопа = коза
 • Заєць + удав + бобер + рись = зубр

Що любить книжка?

Мета

 

 • вправляти в умінні логічно мислити і доводити свою думку
 • закріплювати знання про правила поводження із книжкою

Хід гри

 

Вихователь пропонує дітям уявити, що до них звертається Книжка і розповідає, що вона любить, а що — ні. Діти отримують сигнальні картки. Вихователь називає твердження. Якщо діти погоджуються із ним, вони повертають картку зеленим боком, не погоджуються — червоним.

Твердження:

 • слід гортати сторінки наслиненим пальцем
 • ремонтувати книжку
 • кидати книжку додолу
 • зберігати книжку на книжковій полиці
 • забруднювати книжку їжею
 • під час читання не їсти
 • загинати аркуші
 • акуратно гортати сторінки
 • забувати книжку на вулиці
 • дати почитати книжку своєму другові
 • забути книжку десь і не знайти

Кольорова нісенітниця

Мета

 

 • сприяти сенсорному розвитку
 • розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти
 • учити розрізняти кольори та зіставляти їх із конкретними предметами, об’єктами тощо

Хід гри

 

Діти розглядають зображення, на якому переплутані кольори, та називають помилки художника. Діти мають уявити і розповісти, із якої причини художник припустився «кольорових» помилок.

 • Чи можливо змінити кольори на ілюстрації?
 • Як це можна зробити?
 • Якого кольору має бути насправді кожен предмет чи об’єкт?
 • Що навколо біле/синє/жовтогаряче/червоне?

Діти мають скласти казку про країну кольорових помилок і її мешканців, вигадати назву цій країні. Відтак розповісти, які кольори треба використовувати для реального відображення довкілля

Ланцюжок тверджень

Мета

 

 • вправляти в умінні аналізувати, порівнювати
 • розвивати логічне мислення, комунікативні здібності

Хід гри

 

Вихователь називає твердження на кшталт «Добре, що Земля обертається навколо Сонця та існують чотири пори року». Діти мають продовжити його, називаючи протилежне ставлення до предмета/об’єкта/явища чи його властивості. Кожна наступна дитина орієнтується на твердження попередньої:

 • Погано, що в нас бувають усі пори року, я не люблю весну
 • Весна — це добре, адже розпочинається зі свята мам
 • Погано, що свято швидко закінчується
 • Добре, що навесні швидко тане сніг і стає тепло.
 • Це погано, бо сніг тане, скрізь калюжі.
 • Калюжі — це добре, адже вони зволожать землю —  і з’являться квіти.
 • Погано, що квіти не можна рвати
 • Добре, що не можна рвати квіти, бо вони — окраса землі

Природа — мудрий учитель

Мета

 

 • навчати встановлювати найпростіші взаємозв’язки й залежності в природі
 • підводити до розуміння того, що природа може бути мудрим вчителем

Хід гри

 

Діти пригадують сюжет та персонажів казки Віталія Біанкі «Сова». Вихователь пропонує взяти по одній картинці із зображенням персонажа казки і обговорити обраних персонажів. Відтак пропонує дітям побудувати ланцюжок взаємозв’язків: кожна дитина має стати між тими дітьми, персонажі яких пов’язані з обраним нею персонажем. (Джміль – конюшина – корова – молоко – дід – сова – миша – джміль.) Діти мають аргументувати свій вибір. Відтак діти із допомогою вихователя складають свій ланцюжок взаємозв’язків у природі

Подорож містом

Мета

 

 • навчати аналізувати та робити висновки на основі побаченого
 • закріплювати знання професій, видів транспорту

Хід гри

 

Для гри потрібні набори карток із зображенням професій, транспорту і підприємств/організацій/установ. За допомогою лічилки діти об’єднуються у 3 групи по двоє-троє і уявляють, що подорожують у незнайоме місто.

Перша група має подивитися, хто працює в місті, і зібрати картинки, де зображені люди різних професій;

друга — на чому їздять люди, і зібрати картинки, де зображено транспорт;

третя — де люди працюють.

Решта дітей чекають мандрівників. Повернувшись із мандрівки, діти в групах почергово показують зібрані картинки і розповідають про професії, транспорт і місця роботи людей у місті, яким мандрували

Довгі та короткі слова

Мета

 

 • навчати ділити слово на склади
 • розвивати мислення, увагу

Хід гри

 

Вихователь розповідає дітям і Незнайці, що слова бувають довгими та короткими, складаються з однієї, двох, трьох чи більше частин. Щоб навчитися визначати кількість складів у слові, можна плескати в долоні, фіксуючи кожен склад; крокувати, вимовляючи слово: один склад — один крок тощо.

Вихователь називає слова, а діти визначають, короткі вони чи довгі, рахують кількість складів: книга, газета, журнал, буклет, реклама, оголошення, лист, абетка, твір, казка, вірш, напис, сайт тощо. Невідомі слова вихователь пояснює

Упізнай книжку за обкладинкою

Мета

 

 • ознайомлювати з видами і жанрами художньої літератури, навчати їх розрізняти
 • виховувати любов до художньої літератури та усної народної творчості

Хід гри

 

На столі лежать книжки різних видів. Діти об’єднуються у три групи. Діти першої групи мають вибрати ілюстровані книжки — комікси, картинки, розмальовки, витинанки. Діти другої групи обирають книжки для читання — віршовані твори, казки, оповідання, хрестоматії, збірки. Третя група добирає пізнавальну літературу — абетки, букварики, дитячі енциклопедії. Вибравши необхідні книги, діти по черзі розповідають про кожний вид дитячої літератури, аргументуючи свій вибір

Музично-дидактичні ігри

Організовуючи музичні дидактичні ігри, використовуйте наочні матеріали. Це зацікавлює дошкільників та урізноманітнює музичне заняття. Зокрема підготуйте:

 • пазли
 • ілюстрації
 • комплекти карток
 • моделі з паперу чи інших матеріалів. 

Музично-дидактична казка як форма розваги

Пропонуємо вам провести такі музично-дидактичні ігри:

 • Годинник та іграшки
 • Пригостимо Зайчика
 • Зачакловані доріжки
 • Телеконцерт
 • Голоси великих та малих тварин
 • Папуго, повторюй за мною
 • Сова та Зозуля
 • За дверима
 • Мешканці озера
 • Сонце і місяць
 • Сонечко прокинулось

Дидактичні ігри з розвитку мовлення

Дидактичні ігри  — це дієвий засіб для розвитку мовлення дошкільників. Зокрема ефективно проводити дидактичні ігри з використання конструкторів LEGO. Так діти тренують уважність, посидючість, уміння виконувати інструкції. А робота з розвитку зв’язного мовлення перетворюється на гру, тому не викликає супротиву.

Казка в системі мовленнєвого розвитку дошкільників

Проводьте також дидактичні ігри на логопедичних заняттях. З іграми дошкільники краще засвоюють мовленнєві знання та не втомлюються від одноманітних логопедичних вправ.

Зокрема проведіть такі логопедичні ігри:

 • на автоматизацію звуків
 • на диференціацію звуків
 • граматичні
 • на розвиток складової структури слова.

За матеріалами:
 Галини Левковської, вихователя-методиста ЗДО «Лісова казка», м. Бровари, Київська обл.
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»;
Олени Брежнєвої, доцента кафедри дошкільної освіти
Маріупольського державного університету, канд. пед. наук, Донецька обл.,

ж. «Методична скарбничка вихователя»
Олени Коваленко, доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. пед. наук

 

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді