Яку інформацію повинні оприлюднювати заклади освіти

Новим Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Розглянемо, яку інформацію повинні оприлюднювати заклади освіти

За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII заклади освіти мають:

 • формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність
 • оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу.

Докладно про прозорість та інформаційну відкритість ідеться у листі МОН «Щодо нагальних питань впровадження Закону України “Про освіту”» від 13.10.2017 № 1/9-554.

Публічна інформація на сайті школи

Відкриту інформацію й документи заклад освіти розміщує:

Централізовані бухгалтерії можуть передавати закладам освіти для оприлюднення:

 • необхідну публічну інформацію
 • документи для оприлюднення.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Перелік обов’язкової інформації на веб-сайті закладу освіти

 1. статут закладу освіти
 2. ліцензія на провадження освітньої діяльності
 3. сертифікат про акредитацію освітніх програм
 4. структура та органи управління закладу освіти
 5. кадровий склад (згідно з ліцензійними умовами)
 6. освітні програми, які втілюють у закладі
 7. перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами
 8. територія обслуговування закладу освіти (закріплює засновник)
 9. ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 10. мова (мови) освітнього процесу
 11. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (якщо проводять)
 12. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 13. наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання
 14. результати моніторингу якості освіти
 15. річний звіт про діяльність закладу
 16. правила прийому до закладу
 17. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 18. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання й оплати
 19. інша інформація, оприлюднювана за рішенням закладу чи на вимогу законодавства.

Фінансова звітність закладу освіти

Заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах:

 • кошторис
 • фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів
 • інформацію про:

перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, зазначаючи їх вартість

кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Якщо інформація й документи не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, їх розміщують для відкритого доступу не пізніше 10-ти робочих днів з дня затвердження чи внесення змін до них (якщо інше не визначено законом).зміст

Сертифікація в системі базової освіти