Академічна доброчесність у школі

У Законі про освіту є інструмент боротьби з плагіатом та «запозичуваннями» надбань в освіті — стаття 42 «Академічна доброчесність»

 

 

 

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Як провести тарифікацію педагогів

Стаття 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

В англійській мові відповідником цього терміну є «Academic integrity» — буквально «академічна цілісність». Як бачимо, український відповідник «доброчесність» семантично є морально-етичним за сутністю — на відміну від значення «цілісність» (невід’ємність). Одначе так його внесли в основний освітній закон.

 

Академічна доброчесність і для вчителя, і для учня

Положення про академічну доброчесність у Законі про освіту визначають, що дотримувати її зобов'язані обидві сторони освітнього процесу. Тобто академічна доброчесність для школярів так само обов'язкова, як і для вчителів.

Як дотримати академічної доброчесності

Педагогічні працівники

Учні

⇒ посилаються на джерела інформації,
якщо використано сторонні:

⊕ ідеї ⊗

⊗ розробки ⊕

⊕ твердження ⊗

⊗ відомості ⊕

⇒ дотримуються норм законодавства про авторське право й суміжні права

⇒ надають достовірну інформацію про:

 • методики й результати досліджень
 • джерела використаної інформації
 • власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність
 • результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності
 • використані методики досліджень
 • джерела інформації
 • контролюють дотримання академічної доброчесності учнями
 • самостійно виконують:
  • навчальні завдання
  • завдання поточного й підсумкового контролю результатів навчання

за винятком деяких дітей із особливими освітніми потребами

 • об’єктивно оцінюють результати навчання учнів

 

Сертифікація педагогічних працівників у запитаннях і відповідях

Види порушень академічної доброчесності

Порушеннями академічної доброчесності відповідно до Закону про освіту є такі дії:

 

ОБМАН

► неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу

 • академічний плагіат

→ представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства

 • самоплагіат

→ представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як нових

 • фабрикація

→ вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі

 • фальсифікація

→ зміна чи модифікація інформації, яка стосується освітнього процесу

 • списування

→ використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених

ХАБАРНИЦТВО

► надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього з метою отримання переваги в освітньому процесі

НЕОБʼЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ

► свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

 

 

Відповідальність за порушення академічної доброчесності

Закон про освіту встановлює академічну відповідальність щодо порушників академічної доброчесності — учасників освітнього процесу.

⇒ Учням про академічну доброчесність

Права та обов'язки вчителя

Педагоги й учні несуть різні рівні відповідальності:

Педагогічні працівники

Учні

 • повторно проходять:
  • оцінювання
   • виконують контрольну роботу
   • складають іспит
   • залік тощо
  • відповідну частину освітньої програми
 • втрачають право
  • працювати у деяких закладах
  • або займати деякі посади
 • втрачають пільги з оплати навчання у закладі освіти

Види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та/або внутрішні положення навчального закладу, зокрема Положення про педагогічну раду.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді