Що таке універсальний дизайн закладу освіти

З 2010 року, коли Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, у вітчизняних навчальних закладах почали впроваджувати принципи універсального дизайну. Що це таке та як працює?

Загально універсальний дизайн школи (або дизайн для всіх) — це стратегія, спрямована на максимальне пристосування шкільного середовища, освітніх послуг, IT-технологій, комунікацій до потреб усіх учасників освітнього процесу, зокрема й осіб з особливими потребами.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Універсальний дизайн не обмежується рамками проектування шкільної будівлі, а охоплює всі аспекти освітнього процесу:

Зауважте!

Універсальний дизайн у сфері освіти — одне з понять, винесених у статтю 1 Закону про освіту.

Основне в універсальному дизайні школи

Мета дизайну для всіх досягається завдяки тому, що всі складові освітнього процесу стають придатними для використанням кожним учасником за мінімальних затрата часу й коштів.

Отож у центрі УДШ знаходяться:

 • школярі
 • батьки (навіть із грудними дітьми)
 • особи похилого віку
 • вагітні
 • особи з надмірною вагою чи низьким/високим зростом
 • люди з особливими потребами:

– учні

– педагогічні працівники

– батьки.

7 принципів універсального дизайну школи

Принципи

Характеристика

Прояви

Доступність та рівність

Надання тотожних засобів для кожного учасника освітнього процесу

 • відсутні сходи при вході до школи
 • встановлено автоматизовані розсувні двері
 • інформаційні стенди розміщені на висоті, доступній кожному
 • відбувається титрування відеоматеріалів
 • веб-сайт школи пристосований для користувачів з вадами зору та слуху

Гнучкість використання

Дизайн багатофункціональний та відповідає потребам кожної людини

 • класи облаштовані партами й стільцями, висоту яких можна регулювати
 • для входу/виходу до школи передбачені різні варіанти (сходи, пандус, ліфт)
 • звернення до гнучких планів та програм у процесі навчання

Простота і зручність

Дизайн пристосований для інтуїтивного користування, незалежно від особистісних досвіду, освіти, уважності, віку, мовлення, особливих потреб людини

 • обладнання з чітким та інтуїтивно зрозумілим управлінням
 • прості і зрозумілі матеріали
 • акцент на відкритості простору, щоб якомога полегшити орієнтування в ньому

Урахування різних сенсорних особливостей сприйняття інформації

Дизайн сприяє максимально ефективному сприйняттю інформації незалежно від особливостей сенсорного сприйняття, зовнішніх чинників тощо

Припустимість помилок

Дизайн мінімізує небезпеку для життя, потенційні негативні наслідки необережних дій учнів, учителів, батьків

 • немає слизьких поверхностей сходів і підлоги у школі
 • двері контрастують із кольором стін
 • техніка обладнана програмним забезпеченням, що мінімізує неправильні дії учнів

Мінімум фізичних зусиль

Дизайн мінімізує фізичне навантаження на кожну особу та втомлюваність

 • школа обладнана автоматичними дверима, що самі відчиняються/зачиняються
 • ергономічні деталі скрізь, де це можливо

Наявність простору та необхідного розміру

Дизайн забезпечує корисний простір для всіх від входу до пересування по приміщеннях, ураховуючи зріст, вагу, мобільність

 • широкі двері для просування маломобільних категорій осіб, батьків з колясками, інвалідних візків
 • просторий ліфт
 • достатній простір у гардеробній, медпункті, вбиральнях тощо

Індивідуальний підхід до універсального дизайну школи:

 • сприяє оптимізації освітнього процесу та шкільного середовища
 • підвищує ефективність викладання.

Що дає для навчання універсальний дизайн

Гнучкість

 • викладання загальної навчальної програми зрозумілою «мовою» для кожного учня задля активного залучення всіх до освітнього процесу
 • диференціація потреб учнів
 • урахування рівня підготовки кожного школяра, здатності засвоювати новий матеріал

Неупередженість

 • на вчителя покладають відповідальність за неупередженість при:

– навчанні

– оцінюванні знань

Доступність

 • учіння стає доступним завдяки вибору методів, програм, способів оцінювання результативності

Переваги дизайну для всіх:

 • формує освітню філософію, що передбачає:

– індивідуальний підхід

– врахування потреб кожного учасника освітнього процесу

– розвиток особистих талантів дитини

– рівність усіх і кожного

 • урізноманітнює підходи до викладання, навчання
 • підлаштовує освітнє середовище та сам процес навчання під кожного, а не навпаки
 • ліквідує або мінімізує бар’єри
 • визнає право кожного (без винятків і розмежувань) на освіту
 • передбачає міждисциплінарний підхід до викладання
 • підтримує гнучкість, доступність та неупередженість викладання
 • інтегрує передові технології та навчальні методи у щоденну педагогічну практику.

Відмінності у навчанні за універсального дизайну та без

Ключові відмінності між традиційною системою навчання у школі та викладанням з використанням принципів універсального дизайну школи наведені у таблиці:

Традиційне навчання

Навчання з УДШ

Пасивне:

 • учні вивчають матеріал через запам’ятовування, вправи, контроль вивченого

Активне:

 • вивчення нового відбувається за запам’ятовування, що базується на досвіді, за оброблення та аналізування інформації, осмислення нових знань
 • однакове для всіх
 • однорідне

 • персоналізоване
 • особистісно орієнтоване
 • учитель як власник інформації централізовано передає її учням

 • учитель не є одноосібним власником інформації, центром навчання
 • учитель — як невід’ємна складова частина навчального процесу
 • необхідна висока концентрація уваги від учнів для пасивного засвоєння матеріалу

 • використовують підхід, який максимально залучає кожного учня до активної участі у навчальному процесі
 • не враховує персональну реакцію учнів на урок

 • враховує індивідуальні особливості мислення школярів, особисті інтереси, зворотній зв’язок
 • засноване на логіці

 • будується на особоцентризмі
 • адаптація учнів під стандартну навчальну програму

 • адаптація навчальної програми під кожного учня, зокрема й з особливими потребами
 • навчальне середовище є другорядним

 • безпека освітнього середовища є ключовою
 • заохочують дисциплінованість, згуртованість

 • вітають персональні дослідження учнів, реальне навчаннязміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді