Що таке громадська акредитація закладу освіти

Стаття 49 Закону про освіту визначає громадську акредитацію закладів освіти. Що то є і як вона відбуватиметься?

Громадська акредитація закладу освіти — це оцінювання закладу освіти щодо:

  • ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти
  • забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Громадську акредитацію закладу освіти проводять, щоби:

Громадську акредитацію здійснюють:

  • за запитом закладу освіти
  • фахові громадські об’єднання, акредитовані в установленому порядку
  • інші акредитовані юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Зауважте!

Ініціювати проведення громадської акредитації має право педагогічна рада закладу загальної середньої освіти.

Сертифікат акредитації

Успішні результати громадської акредитації засвідчують сертифікатом, який видають на строк до 10 років.

Зауважте!

Педагогічна рада також може ініцювати інституційний аудит закладузміст

Центральна частина статичний блок 2