Завдання та повноваження Державної служби якості освіти

Затверджене положення про Державну службу якості освіти. Які завдання покладено на новий орган і які межі його повноважень
Зрозуміти інституційний аудит

Положення про Державну службу якості освіти затв. постановою КМУ «Деякі питання Державної служби якості освіти України» від 14.03.2018 № 168.

Становлення Служби якості освіти:

 • утворена відповідно до постанови КМУ від 06.12.2017 № 947
 • призначено голову — Руслана Гурака (розпорядження КМУ від 13.12.2017 № 890-р)
 • створено комісію з реорганізації ДІНЗ (розпорядження КМУ від 17.01.2017 № 16-р)
 • затверджене Положення (постанова КМУ від 14.03.2018 № 168).

Зауважте!

Втратили чинність:

Гранична чисельність працівників ДСЯО — 126, з них 113 державних службовців.

Завдання Державної служби якості освіти:

– забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності

– здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства

 • внесення на розгляд Міністра освіти і науки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти з питань, що належать до компетенції Служби.

Як відбуватиметься інституційний аудит у школах

Повноваження Державної служби якості освіти

Служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабмін через Міністра освіти і науки.

У діяльності Державної служби якості освіти можна виокремити такі основні повноваження:

 • нормотвірні

 • узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції
 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента, КМУ, нормативно-правових актів міністерств та подавати їх на розгляд Міністра освіти і науки
 • видавати накази організаційно-розпорядчого характеру
 • затверджувати за результатами експертизи освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових)
 • проводити моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти
 • акредитувати громадські фахові об’єднання та інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім ВНЗ), вести їх реєстр
 • брати участь у розробленні державних стандартів загальної середньої освіти
 • державний нагляд (контроль)

 • здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту
 • видавати обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки
 • вивчати роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території
 • контролювати ведення обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом

Права Служби:

 • залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками)
 • одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань
 • скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції
 • одержувати під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), інституційного аудиту пояснення, довідки, матеріали, документи та відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), інституційного аудиту у випадках та порядку, визначених законом
 • користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді