Укріплене право на освіту осіб з особливими освітніми потребами

Сьогодні Президент України підписав проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

Ініціював зміни сам Президент.

23 травня 2017 законопроект ухвалила Верховна Рада України, 9 червня його направили на підпис Президентові. Зміни набрали чинності 08.06.2017.

Як вказано в пояснювальні записці до законопроекту № 6431 (нині Закон від 23.05.2017 № 2053-VII), школи з інклюзивною орієнтацією:

  • дадуть змогу створити належні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, враховуючи їхні індивідуальні потреби
  • мають стати ефективним засобом

– забезпечення права таких осіб на освіту

– сприяння розвитку особистості

– поліпшення стану здоров’я та якості життя

– підвищення рівня участі у житті громади.

2009 року Україна ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю.

Читайте більше про інклюзію:

Навіщо зміни в освіті осіб з особливими освітніми потребами

Зміни до Закону про освіту (від 23.05.1991 № 1060-XII) необхідні, щоб:

  • закріпити право на освіту осіб з особливими освітніми потребами
  • надати можливість дітям з особливими освітніми потребами отримувати освіту в усіх навчальних закладах, зокрема й безплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від «встановлення інвалідності»
  • запровадити дистанційну та індивідуальну форми навчання
  • визначити поняття:

– «особа з особливими освітніми потребами»

– «інклюзивне навчання»

  • надати можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу
  • створювати у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивні та спеціальні групи (класи).

«Інклюзивні» зміни до статей Закону про освіту

До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти у частині першій статті 14 додано абзац:

«забезпечують доступ осіб з особливими освітніми потребами до державних і комунальних навчальних закладів шляхом створення безперешкодного середовища відповідно до законодавства України за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.»

Тлумачення основних понять інклюзивної освіти

Закон про освіту доповнять статтею 231 «Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами». Саме в ній дадуть тлумачення таких понять, як:

Утворення інклюзивних та спеціальних класів

Статтю 36 «Середні навчальні заклади» доповнять частиною сьомою:

«Загальноосвітні навчальні заклади на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків чи законних представників утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.»

Фінансування

Додано до статті 61 «Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти» частину третю:

«Фінансування у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що визначені індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.»

Інклюзивне навчання, як одна із форм навчання дітей з особливими потребами, набуло офіційного статусу:

  • в системі загальної середньої освіти — у 2010 році
  • у дошкіллі — з 1 січня 2015 року


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді