Діяльність керівника навчального закладу на створення інклюзивних класів

Уже здобуто чималий досвід створення інклюзивних класів. Розгляньмо, як звичайно відбувається цей процес, а також які нормативні зміни очікувано найближчим часом

За набрання чинності запроектованого основного закону про освіту інклюзивне навчання визначатимуть як систему освітніх послуг, гарантованих державою.

Нині процес організації та створення інклюзивних класів урегульовано Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою КМУ від 15.08.2011 № 872. Та для громадського обговорення вже висунуто зміни до цього порядку.

Вихідні та робочі 2020

Які особливості створення інклюзивних класів нині, і як буде у разі прийняття проектованих змін.

Умови створення інклюзивних класів

Рішення про створення інклюзивного класу приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу з огляду на заяви батьків дітей з особливими освітніми потребами. При цьому в школі мають бути спеціальні:

 • засоби для доступності приміщень закладу — пандус, кнопка виклику
 • необхідні штатні одиниці педагогічних кадрів, зокрема асистент вчителя
 • умови організації психолого-педагогічного супроводу
 • навчально-методична та навчально-дидактична база
 • облаштовані кабінети, як-от психологічного розвантаження для проведення корекційно-розвиткових занять
 • співпраця з батьківською громадськістю.

Очікувані зміни

У Порядку мають зняти акцент на вимозі про наявність навчально-матеріальної бази та відповідних педкадрів. Мабуть, керівник ЗНЗ розв’язуватиме ці питання безпосередньо до утворення інклюзивних класів

Також зафіксують повноваження органів місцевого самоврядування приймати рішення про введення посади асистента дитини

Дітей зі складними порушеннями розвитку зможуть супроводжувати у ЗНЗ соціальні працівники, батьки або уповноважені ними особи

Наказ про створення інклюзивного класу

У наказі про створення інклюзивних класів зазначають:

 • у яких класах провадитимуть інклюзивну форму освіти
 • списки дітей з особливими потребами
 • кількість корекційно-розвиткових занять для кожної дитини з огляду на висновки ПМПК
 • окреслюють коло обов’язків:

– асистентів вчителя

класних керівників

– практичного психолога.

Посада

Завдання

 • керівник ЗНЗ

 • видання наказу про створення інклюзивних класів
 • контроль за виконанням розпоряджень
 • перевірка двічі на рік (за потреби і частіше) індивідуальної навчальної програми задля коригування
 • заступник директора з НВР

 • контроль за організацією інклюзивної форми навчання у школі
 • заступник з НВР
 • вчитель
 • асистент вчителя
 • практичний психолог
 • соціальний педагог
 • розробка індивідуальних програм та планів
 • забезпечення участі дитини з особливими потребами у навчально-виховному процесі, позакласній та позашкільній роботі
 • робота з батьками

 • практичний психолог
 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед

 • проведення корекційно-розвиткових занять
 • надання консультативної допомоги батькам

Зазвичай контроль за організацією діяльності інклюзивних класів покладають на заступника директора з навчально-виховної роботи.

Яка наповнюваність інклюзивних класів

Очікувані зміни

За проектом у редакції пункту 4 Порядку керівник навчального закладу утворюватиме інклюзивний клас за погодженням із місцевим органом управління освітою

Підставою для зарахування дитини з особливими освітніми потребами є:

 • витяг з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями щодо навчання дитини
 • заява батьків.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Документи інклюзивного класу

Після комплектування інклюзивного класу для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуально розробляють:

документ

учасники

Навчальний план — керуючись висновками ПМПК та змістом робочого навчального плану закладу

 • заступник директора з НВР
 • вчителі
 • асистент вчителя
 • практичний психолог
 • вчитель-дефектолог
 • батьки

Адаптована навчальна програма

Індивідуальна програма розвитку

Кількість годин для корекційно-розвиткових занять відповідно до висновку ПМПК
(враховують при визначенні тижневого гранично допустимого навантаження)

 • практичний психолог
 • соціальний педагог
 • вчитель-дефектолог

Розклад уроків

 • заступник директора з НВР
 • асистент вчителя
 • практичний психолог
 • вчитель-дефектолог
 • батьки

У загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання зазвичай формують такі документи:

 • наказ відділу (управління) освіти про організацію інклюзивної форми навчання
 • накази директора школи про:

– організацію інклюзивного класу

– склад групи фахівців індивідуального супроводу учня

 • посадові інструкції асистентів учителя (перелік документів, які вестиме працівник, не визначено, тому поки що він формує їх собі сам)
 • заяви батьків
 • витяги з протоколів засідань ПМПК та рекомендації щодо навчання дитини
 • копії свідоцтв про народження
 • індивідуальні програми розвитку
 • розклади уроків, узгоджені з батьками.

Очікувані зміни

У новій редакції пункту 12 Порядку ІПР розробляють обов’язково. Також визначено її зміст, порядок затвердження, строки перегляду.

ІПР підписуватимуть —

 • керівник ЗНЗ, проставляючи гриф затвердження
 • батьки

Змінивши пункт 10 Порядку, нададуть свободу вибору — керуючись особливостями інтелектуального розвитку дитини — розробляти чи не розробляти індивідуальні навчальні план та програму до ІПРзміст

Сертифікація в системі базової освіти