Особливості вивчення розвитку дітей раннього віку

Аби ефективно сприяти розвитку дитини раннього віку, слід попередньо правильно провести її психологічну діагностику. Це варто зробити на етапі вступу в дошкільний заклад та регулярно повторювати надалі

Контроль за розвитком дітей має бути комплексним. Тому у дошкільних закладах оцінюють дітей за:

 • поведінкою
 • станом фізичного та психологічного здоров’я
 • фізичним і психічним розвитком.

Чого потребує особлива дитина


Роль практичного психолога в тому, щоб на підставі знань про зону найближчого розвитку кожної дитини своєчасно й правильно визначити завдання для всіх інших фахівців. Це потрібно, щоб сповна розкрити потенційні можливості дитини на кожному віковому етапі.

Організація психодіагностичного обстеження

Модель психологічного супроводу розвитку дитини можна реалізувати за допомогою основних видів діяльності практичного психолога:

 • психодіагностики
 • корекційної та розвивальної роботи
 • консультування (зокрема батьків)
 • психологічної просвіти
 • психопрофілактики.

Серед них важливу роль відведено психологічній діагностиці. За її результатами практичний психолог:

 • формує прогноз розвитку дитини
 • адекватно вибудовує розвивальну і просвітницьку роботу.

У результаті психодіагностичного обстеження практичний психолог отримує дані, щоб створити умови для оптимального розвитку дитини.

Третій рік життя

Це важливий вік для становлення вікових новоутворень і розкриття потенційних можливостей розвитку дитини. Тому система діагностичних мінімумів у І-й молодшій групі передбачає два основних дослідження:

 • діагностика адаптації кожної дитини до дошкільного закладу під час вступу
 • відстеження рівня психічного розвитку кожної дитини в епікризні строки — коли їй виповнюється 30 та 36 місяців, тобто 2 роки 6 місяців і 3 роки.

Діагностичний мінімум

Основною схемою в межах моделі психологічного супроводу є діагностичний мінімум. Це мінімальний, достатній набір психодіагностичних методик, який:

 • дає можливість відстежувати динаміку розвитку й емоційного стану кожного вихованця
 • уможливлює умовний поділ обстежених дітей на дві підгрупи:

– «психологічно благополучних»

– дітей «групи ризику».

Тому психологічна діагностика є частиною загальної системи діагностики дітей.

Система діагностичної роботи з дітьми раннього віку

Мета

Показники

Засоби

Відповідальні

Виявлення особливостей фізичного розвитку та здоров’я дитини для адекватної організації освітнього процесу

Стан здоров’я і фізичного розвитку

Медичне обстеження

Медична сестра

Вивчення особливостей розвитку кожної дитини і груп дітей для організації корекційно-розвивальної роботи надалі

Особливості нервово-психічного розвитку

Психолого-педагогічна діагностика

Вихователі, практичний психолог

Усі результати досліджень заносять до

Діагностичне обстеження в ДНЗ

Психологічне обстеження дитини віком до трьох років на етапі адаптації до дошкільного закладу ґрунтується на методах фіксованого спостереження у природних ситуаціях. Практичний психолог є координатором адаптаційного процесу новачків, організовуючи:

 • співбесіду з батьками, їх анкетування на етапі знайомства
 • спостереження педагогів за дитиною.

Саме практичний психолог вибудовує роботу та надає рекомендації вихователям групи, аби забезпечити оптимальні умови для розвитку й виховання кожного малюка.

За матеріалами Марини ФОРТУНАТОВОЇ,
практичного психолога НВК № 25 «Волошка», м. Кам’янське Дніпропетровської обл.

Докладніше про діагностику та весь діагностичний інструментарій — у ж. «Практичний психолог: Дитячий садок» № 07/2017зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді