До нового навчального року дітей з особливими освітніми потребами

МОН України надало рекомендації про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році для використання в роботі

Основні підходи в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах МОН визначило тиждень тому, а саме:

Ці ж рекомендації застосовують у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами:

На це вказано в листі від 14.06.2017 № 1/9-325.

Зауважте!

МОН скасувало свій лист від 14.06.2017 № 1/9-325 про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами у 2017/2018 навчальному році


Натомість видало новий — від 12.07.2017 № 1/9-385

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік

На новий навчальний рік робочі навчальні плани у ЗНЗ для дітей з особливими освітніми потребами складають:

для класів

за Типовими навчальними планами,
затв. наказом МОН України

 • 1–4-х

від 28.01.2014 № 80

 • 5–8-х

від 22.04.2014 № 504

 • 9–10-х

від 26.08.2008 № 778

 • 11–12-х

від 12.02.2015 № 134

Усі навчальні плани

 • відповідають чинним ДержСанНіП
 • вводять в дію поетапно:

навчальний рік

класи

2014/2015

 • 1-ші
 • 2-гі
 • 5-ті

2015/2016

 • 3-ті
 • 6-ті

2016/2017

 • 4-ті
 • 7-мі

2017/2018

 • 8-мі

2018/2019

 • 9-ті

2019/2020

 • 10-ті

Перерозподіл

Дозволено перерозподіляти до 15% навчального часу за інваріантною частиною Типових навчальних планів.

Перерозподіл необхідно погоджувати з:

 • місцевим органом управління освітою — якщо те відбувається в межах освітньої галузі
 • МОН — якщо перерозподіл між галузями.

Організація навчання

Освітній процес у спеціальних ЗНЗ провадять за Переліком навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями).

Окрім літератури, вказаної в Переліку, використовують також програми й навчальну літературу, рекомендовану загальноосвітнім закладам на 2017/2018 н. р., у навчанні дітей з ООП:

 • глухих
 • зі зниженим:

– слухом

– зором

 • сліпих
 • із затримкою психічного розвитку
 • з тяжкими порушеннями:

– мовлення

– опорно-рухового апарату.

Чи зникнуть спецшколи
у системі загальної середньої освіти

Завдання вчителя

Під час роботи з учнями з особливими потребами вчителі:

Завдання —

 • врахувати індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів
 • створити умови для засвоєння програмного матеріалу, пропонованого для учнів загальноосвітньої школи.

За організації навчально-виховного процесу для учнів з інтелектуальними порушеннями керуються методичним листом МОН від 13.08.2014 № 1/9-413.

Ефективність у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Невід’ємною частиною інваріантної частини навчальних планів спеціальних навчальних закладів (класів) є корекційно-розвиткова складова. Адже вона визначає порядок системної реабілітаційної роботи з учнями (вихованцями):

 • розвиток

 • слухового сприймання

 • зорового сприймання

 • мовлення

 • комунікативної діяльності

 • творчості

 • фізичний
 • формування навичок

 • просторового орієнтування

 • соціально-побутового орієнтування

 • компенсаційної діяльності

 • використання знань та умінь у практиці

 • предметно-практичної діяльності
 • корекція пізнавальної діяльності

З огляду на особливості психофізичного розвитку учнів необхідно:

 • вирішувати специфічні завдання
 • впроваджувати особистісно орієнтовані програми навчання й реабілітації за індивідуальним та диференційованим підходом
 • використовувати навчально-реабілітаційне пристосування, враховуючи особливості її розвитку
 • допомагати дитині сприймати навчальний матеріал і світ загалом.

У 2016 році розроблено програми для корекційно-розвиткової роботи з учнями — дітьми з особливими потребами. Вони розміщені на веб-сайті МОН у рубриці «Освіта дітей з особливими потребами».зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді