4 завдання для дошкілля у 2017/2018 навчальний рік

Міністерство видало щорічний лист щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах. Ми виокремили з нього чотири основні завдання

Основні завдання ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік — забезпечити:

1. належні умови для отримання дошкільної освіти

2. дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи

3. реалізацію принципів:

– демократизації

– гуманізації

– індивідуалізації

– інтегративності педагогічного процесу.

Пріоритетні завдання ДНЗ(ЗДО) на 2018/2019 навчальний рік►​ Є 3 завдання для дошкілля на 2018/2019 навчальний рік

Ціль — сприяти своєчасному:

 • становленню та всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини
 • формуванню фізичної та психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Пріоритетні змістові напрями й завдання освітньої роботи на 2017/2018 н. р. самостійно визначає колектив ДНЗ. Рішення приймають:

– виявлені проблеми та потреби закладу

– проблеми й актуальні життєві питання регіону.

► Як підготувати педагогів до інтегрованих занять

► Як закінчити навчальний рік у закладі дошкільної освіти

1. Умови дошкільної освіти

Дошкільні заклади мають послідовно втілювати сучасне освітнє середовище задля:

 • становлення гармонійно розвиненої особистості
 • реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Сучасний ДНЗ — позитивний, динамічний простір, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

Організація освітньої діяльності в дошкільних закладах у 2017/2018 навчальному році базується на змісті:

 • Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту»
 • Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015
 • Базового компонента дошкільної освіти
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від 16.06.2015 № 641)
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305)
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234).

Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом. Його дотримувати зобов’язані всі заклади дошкільної освіти.

Зміст дошкільної освіти реалізують за:

 • комплексними програмами
 • парціальними програмами
 • іншими видами навчальних видань, які:

– рекомендовані МОН

– схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН.

Програми та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану для використання в освітньому процесі, МОН щороку подає в Переліку навчальної літератури.

2. Дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи

Реалізовуючи права дітей на дошкільну освіту, враховують освітні потреби кожної дитини, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

Програми дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами розміщені на сайті МОН.

Додаткові освітні послуги, що відсутні в інваріантній частині БКДО, вводять:

 • відповідно до статутних цілей і завдань закладу
 • лише за згодою батьків
 • на основі угоди між батьками й закладом.

При цьому враховують норми Гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

Неодноразово наголошено!

Додаткові освітні послуги не надають замість або в межах комплексних освітніх програм дошкільної освіти

3. Реалізація принципів…

Це завдання виконують безпосередньо в освітньому процесі.

Ці три завдання — як лейтмотив із минулих років. Але не четверте.

Зауважте!

Журнал «Практика управління дошкільним закладом» № 03/2017 — у вільному доступі онлайн

4. Впевнений старт і Нова українська школа

Оскільки МОН провадить освітню реформу «Нова українська школа», важливе завдання — забезпечити наступність між двома ланками освіти.

Саме тому підготовлено нову редакцію програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Авторська група розробила головні конструкти програмних завдань, зважаючи на вимоги сьогодення:

Нова редакція програми «Впевнений старт» набрала чинності у 2017/2018 н. р.

Складено
за листом МОН України

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді