Оновлена програма «Впевнений старт»

Нова редакція освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» готова. Про це повідомляє Інститут модернізації змісту освіти

Нова редакція освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

Чи може колектив дошкільного закладу обирати освітню програму

Авторський колектив:

 • Н. В. Гавриш
 • Т. О. Піроженко
 • О. С. Рогозянський
 • О. Ю. Хартман
 • А. С. Шевчук

Заг. наук. ред. проф. Т. О. Піроженко

Програму оновлено, щоб сприяти успішному розвитку дитини на передшкільному етапі життя.

⇒ Освітня програма «Дитина»

⇒ Програма «Українське дошкілля»

⇒ Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку»

Зміст програми:

 • не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо
 • передбачає свободу вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань
 • орієнтований на:

  • закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи

  • реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.

В основі програми —​ діяльнісний підхід.

⇒ Три завдання діяльності ЗДО на 2018/2019 навчальний рік

Освітні завдання програми структуровані за видами дитячої діяльності:

 • комунікативна
 • здоров’язберігальна й рухова
 • пізнавально-дослідницька:
  • у світі предметів
  • у світі людей
  • у світі природи
  • елементарні математичні уявлення
  • досліди та експерименти
 • мовленнєва
 • ігрова
 • господарсько-побутова
 • художньо-естетична
 • завдання з особистісного розвитку.

В окремих розділах:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Навчально-методичне забезпечення програми

Перелік літератури для дошкільних закладів на 2017/2018 навчальний рік

Головна мета діяльності вихователя — змістовна організація життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

Пропонують два варіанти роботи за програмою:

 • наслідувальний (відтворення)
 • творчий — коли вихователь за зразком самостійно конструюватиме день дитини, а згодом і карту активностей тижня.

Задля ефективної реалізації програми «Впевнений старт» автори розробляють повний комплект навчально-методичного забезпечення:

 • методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя»
  • методичні поради
  • перспективне планування
  • календарне планування (за тематичним принципом)
 • навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника»
  • розвивальні завдання за кожним розділом програми
  • вправи з розвитку дрібної моторики
  • завдання для роботи з батьками вдома тощо
 • альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності»
 • довідник «Впевнений старт: книга для батьків» — просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщують на порталі

«Впевнений старт»

⇒ тут можна знайти все про програму та купити її.зміст

Сертифікація в системі базової освіти