Програма «Українське дошкілля»

Коротко про завдання, зміст, структуру програми розвитку дитини від 2 до 6 років «Українське дошкілля». Скачайте програму безплатно

Як написати якісний фандрейзинговий план

«Українське дошкілля» — це програма розвитку дитини дошкільного віку, яку використовують під час організації навчально-виховного процесу у закладах дошкільної освіти та центрах дитячого розвитку.

Коротко про зміст і завдання програми

Ідея та мета програми — опираючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти, реалізувати оптимальний комплекс розвивальних, виховних і навчальних функцій та напрямків життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Програма «Українське дошкілля» 2017Скачайте програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Завдання програми «Українське дошкілля»

 • Реалізувати особистісно-зорієнтоване навчання
 • Сприяти формуванню системи цінностей дошкільників
 • Розвивати життєві компетенції
 • Збагачувати загальну культуру дітей
 • Сформувати уявлення про цілісну картину світу

Принципи

 • Науковість
 • Інтеграція
 • Системність
 • Комплексність
 • Гуманізація змісту навчання та виховання

Структура програми

Матеріал розподілено відповідно до освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст має такі розділи:

 • Ранній вік (3-й рік життя)
 • Молодший вік (4-й рік життя)
 • Середній вік (5-й рік життя)
 • Старший дошкільний вік (6-й рік життя)

У кожному розділі вміщено стислу характеристику особливостей дитячого розвитку, інформацію про те, як організувати виховання та навчання, а також орієнтовні компетенції, якими повинна володіти дитина у межах свого віку.

Освітні лінії програми «Українське дошкілля» (2017)

Складіть перспективне планування за програмою «Українське дошкілля», беручи за основу такі освітні лінії:

«Особистість дитини»

Здоров'я, фізичний розвиток та активність, хвороби. Безпека життєдіяльності (правила дорожнього руху, пожежна безпека, поведінка у побуті тощо). Особиста гігієна

«Дитина в соціумі»

Духовно-моральне виховання, народознавство (традиції, обряди та звичаї), пізніше — правова культура)

«Дитина у природному довкіллі»

Планета Земля, Всесвіт. Життя людини у природному довкіллі. Особливості та явища природи. Розвиток екологічної культури

«Дитина у світі культури»

Образотворче, музичне, театральне та літературне мистецтво. Розвиток творчих здібностей

«Гра дитини»

Організація різних видів гри. Розвиток компетенції під час ігрової форми роботи

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Початкові основи народної математики

«Мовлення дитини»

Орфоепічна та орфографічна грамотність. Культура мовлення. Розвиток зв'язного мовлення, підготовка до письма

У додатках є:

 • Приклади музичних та художніх творів, які можна використати на заняттях
 • Розділ «Співпраця із сім'єю» — про організацію роботи з батьками

Як систематизовано зміст нової програми «Українське дошкілля»

Зміст програми «Українське дошкілля» (редакція 2017 року) поступово ускладнюється залежно від розвитку дітей та їх вікової компетенції.

Третій рік життя

Що відбувається з дитиною

 • З’являється потреба у спілкуванні з дорослими та прагнення до самостійності
 • Відбувається конфлікт між «Я хочу» та «Я можу»
 • Активно збагачується лексичний запас
 • Розвивається тактильна, зорова та кінетична чутливість
 • Стає чіткою координація рухів
 • Розвивається фонематичний та музичний слух
 • З’являється здібність розрізняти напрямки руху та фокусувати увагу
 • Формуються судження про оточення та здатність до узагальнення
 • Виникають запитання «Що це? Чому?»
 • Активізується репродуктивна уява
 • Розширюються сенсорні можливості
 • Відбуваються прогресивні зміни в розвитку пам'яті та уваги
 • Урізноманітнюється емоційна сфера

Четвертий рік життя

Що відбувається з дитиною

 • У порівнянні з дворічками темпи фізичного розвитку уповільнюються
 • Діяльність у грі чи під час виконання завдань відбувається обдумано
 • Активно розвивається мовлення, мовне чуття та пам'ять
 • З'являється здатність аналізувати предмети чи явища
 • Активізуються наочно-образне мислення
 • Уява та увага залишається приблизно на тому ж рівні, що і на третьому році життя
 • Швидко змінюється емоційний стан

П’ятий рік життя

Що відбувається з дитиною

 • Фізичний розвиток відбувається поступово
 • Активно розвиваються різноманітні види мовленнєвої діяльності
 • З'являється інтерес до різних сфер життя навколишнього середовища
 • Суттєво міцнішають мислення та пам'ять
 • Починає формуватися здатність довільно запам'ятовувати шляхом повторення
 • Увага стає стійкою
 • Формується воля
 • З'являється бажання виконувати трудові доручення
 • Зміцнюється вміння керувати власними емоціями та почуттями

Шостий рік життя

Що відбувається з дитиною

 • Фізичний розвиток характеризується статевими відмінностями
 • Настає переломний момент, що передує змінам у пізнавальній, вольовій та емоційній сфері
 • Міцнішає образ власного «Я», самооцінка, внутрішня мотивація
 • Виникає довільна увага
 • Власний емоційний стан стає керованим
 • Зміцнюється уміння сприймати явища та предмети
 • З'являється вибіркове та усвідомлене запам'ятовування
 • Формується здатність обмежувати власні бажання, оцінювати наслідок своїх вчинків
 • Зростає вміння критично ставитися до подій та до себе
 • Гра набуває інтелектуальних рис
 • Формується усвідомлення суспільної користі зі своєї праці

Програма «Українське дошкілля», враховуючи потреби вихователів та вікові особливості розвитку дітей від 2 до 6 років, сприяє формування життєвої компетентності вихованців.



зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді