Організація роботи з ОП та БЖД в органах управління освітою

Які завдання і повноваження місцевих органів управління освітою щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Питанням організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в органах управління освітою присвячений ІІІ розділ Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідальними за організацію роботи з ОП, БЖД в органах управління освітою обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управліннях освітою органів місцевого самоврядування є їхні керівники.

Завдання органів управління освітою:

  • створюють службу охорони праці
  • можуть створювати також службу безпеки життєдіяльності, яка:

– поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки

– виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності

  • здійснюють:

– керівництво і контроль за організацією роботи з ОП, БЖД в закладах освіти, безпосередньо їм підпорядкованих

раз на три роки навчання та перевірку знань з ОП, БЖД керівників закладів освіти, їхніх заступників, фахівців відділів (управлінь) освіти, педагогічних працівників та інших працівників закладів освіти

– постійний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти

  • забезпечують:

– функціонування системи управління охороною праці в закладах освіти

– виконання нормативно-правових актів з питань охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці

– проведення дозиметричного контролю в закладах освіти шляхом укладання договорів з відповідними службами згідно із законодавством

– заклади нормативно-правовими актами з питань охорони праці

  • надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення освітнього процесу в закладах освіти, систематично заслуховують їхніх керівників про стан роботи з ОП, БЖД
  • розробляють щороку організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану ОП, БЖД в закладах освіти.

Повноваження органів управління освітою

  • призупиняють тимчасово або забороняють освітній процес у закладах освіти, а також роботи в небезпечних для життя і здоров’я умовах
  • призначають повторну перевірку знань працівників з ОП, БЖД
  • здійснюють контроль:

– за наданням пільг особам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

– за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об’єднаннях здобувачів освіти, своєчасним навчанням, проведенням інструктажів і перевіркою знань з питань охорони праці керівників цих об’єднань

– за проведенням інструктажів з ОП, БЖД здобувачів освіти та працівників закладів освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді