Охорона праці та безпека життєдіяльності в позакласній роботі

Хто і які завдання виконує щодо організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в під час позакласних і позашкільних заходів

Питанням організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності присвячений розділ VI Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669.

Вихідні та робочі 2020

Завдання з ОП та БЖД під час позакласної/позашкільної діяльності

Заступник керівника закладу освіти з навчально-виховної роботи:

  • уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з ОП, БЖД під час проведення позакласних і позашкільних заходів
  • контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об’єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання серед них травматизму
  • проводить інструктажі з ОП, БЖД класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи
  • організовує профілактичну роботу серед учнів з ОП, БЖД під час освітнього процесу
  • вживає належних заходів при настанні нещасного випадку під час освітнього процесу.

Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:

  • забезпечує безпечний стан робочих місць, безпечну експлуатацію обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо
  • проводить інструктажі:

– з охорони праці — з працівниками

– з безпеки життєдіяльності — з учнями

  • не дозволяє працювати учням, студентам, курсантам без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
  • вживає належних заходів при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку
  • веде профілактичну роботу з ОП, БЖД серед учнів.


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді