Дії учасників освітнього процесу під час нещасного випадку

Розслідування нещасного випадку, що стався із здобувачами освіти, несвоєчасно та неграмотно організоване, може мати негативні наслідки як для керівника закладу освіти, так і для інших учасників освітнього процесу.

МОН затвердило Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу наказом від 16 травня 2019 р. № 659.

Дія Положення поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти незалежно від форм власності й підпорядкування.

Нещасні випадки, які підлягають розслідуванню

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, перелічені в пункті 5 Положення.

Розглянемо у таблиці, які нещасні випадки підлягають розслідуванню:

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:

 • проведення лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними
 • прямування на заняття з одного корпусу до іншого пішки або на транспорті, якщо це визначено навчальним планом та розкладом занять;
 • проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівників закладу освіти;
 • занять із трудового навчання, проведення професійних, науково-дослідних робіт, виробничої та навчальної практики;
 • роботи у шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках закладу освіти;
 • роботи та відпочинку у студентських, учнівських об’єднаннях, таборах, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо;
 • проведення спортивних змагань, тренувань, екскурсій, походів, організованих закладом освіти у встановленому порядку;
 • перевезень учнів до місця проведення навчання, інших заходів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує заклад охорони здоров’я.

Дії у разі нещасного випадку з учнем

Органи управління освітою, а також засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад, зобов’язані контролювати:

 • правильність і своєчасність розслідувань і облік нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу
 • виконання заходів на усунення причин, що викликали той чи той нещасний випадок.

Потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, викладача, іншого працівника, що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу в закладі освіти чи за його межами, який зобов’язаний:

 • терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому, викликати бригаду швидкої медичної допомоги;
 • зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події;
 • негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці та безпеку життєдіяльності.

Дії керівника закладу освіти

Керівник зобов’язаний негайно:

 • вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
 • повідомити батьків потерпілого;
 • направити письмовий запит до закладу охорони здоров’я для отримання довідки;
 • протягом доби утворити наказом комісію із розслідування нещасного випадку.

Реєстрація нещасних випадків у закладі освіти

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, беруться на облік і реєструються школою в журналі реєстрації нещасних випадків. Заклад освіти на підставі актів подає звіт про травматизм під час навчання до управління освіти.

Якщо нещасний випадок не спричинив мікротравми, він засвідчується і реєструється медичним працівником закладу освіти в окремому журналі реєстрації мікротравм і не береться на облік.

Якщо потерпілий або його батьки не повідомили директора про нещасний випадок у той же день

Якщо потерпілий не повідомив керівника закладу про нещасний випадок у день, коли він трапився або наслідки нещасного випадку проявилися не відразу, то вони (потерпілий, його батьки) повинні подати письмову заяву та довідку від медичного закладу, що підтверджує наслідки для здоров’я.

Далі створюється комісія, яка розслідує випадок протягом місяця з дня отримання заяви, незалежно від строку настання нещасного випадку.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді