Які форми здобуття освіти передбачені у Законі "Про освіту"

МОН надало рекомендації ЗЗСО щодо організації різних форм здобуття освіти. Які форми здобуття освіти визначені Законом про освіту?

Форми здобуття освіти перелічені у ст. 9 Закону України «Про освіту».

Рекомендації щодо організації різних форм здобуття освіти

МОН надало роз’яснення ЗЗСО щодо організації різних форм здобуття освіти.

Вихідні та робочі 2020

У рекомендаціях висвітлені питання:

 • організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, зокрема інституційної та індивідуальної.
Форми здобуття освіти

Заклади освіти можуть організовувати здобуття освіти за будь-якими формами, визначеними законодавством.

Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне навчання за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Крім того, стан здоров’я може бути підставою для вибору здобувачами освіти екстернату, педагогічного патронажу дистанційної форми.

Основних форм здобуття освіти — три:

форма

спосіб організації

суть

ІНСТИТУЦІЙНА

 • очна
  (денна, вечірня)

навчання здобувачів освіти, що передбачає їхню безпосередню участь в освітньому процесі

 • заочна

навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними

 • дистанційна

індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій

 • мережева

навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участі різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

ІНДИВІДУАЛЬНА

 • екстернатна

навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присвоєння освітньої кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства

 • сімейна (домашня)

організація освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти

Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання, а також присудження освітніх кваліфікацій здійснюється відповідно до законодавства

 • педагогічний патронаж

організація освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми

 • на робочому місці (на виробництві)

організація навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу

Положення про форми здобуття освіти затверджуватиме МОН України.зміст

Сертифікація в системі базової освіти