Не лише обов’язки, а й права учнів в освітньому процесі

Які ключові права та обов’язки учнів в освітньому процесі визначені законодавством

Як проконтролювати відвідування учнів ушколі

Учень (вихованець) — особа, яка навчається і виховується в одному із закладів загальної середньої освіти.

Учні мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність
 • індивідуальну освітню траєкторію

Індивідуальна освітня траєкторія

Учні вправі реалізувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки вільному вибору:

 • видів, форм і темпу здобуття освіти
 • закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм
 • навчальних дисциплін та рівня їх складності
 • методів і засобів навчання
 • якісні освітні послуги
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання
 • відзначення успіхів у своїй діяльності
 • свободу діяльності:
  • творчої
  • спортивної
  • оздоровчої
  • культурної
  • просвітницької
  • наукової
  • науково-технічної тощо
 • безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці
 • повагу людської гідності
 • захист під час освітнього процесу від:
  • приниження честі та гідності
  • будь-яких форм насильства й експлуатації
  • дискримінації за будь-якою ознакою
  • пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня
 • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі та науковій діяльності
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

Заборонено!

Залучати учнів під час освітнього процесу до:

 • виконання робіт
 • участі в заходах, не пов’язаних із реалізацією освітньої програми (крім випадків, передбачених рішенням КМУ)

Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності
 • досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля
 • дотримувати:
  • установчих документів
  • правил внутрішнього розпорядку закладу освіти
  • умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді