Як запроваджують електронні бази реєстрації дітей до дошкільних закладів

Електронну реєстрацію дітей у дошкільні заклади та запровадження електронної черги розпочали в багатьох регіонах України ще 2011 року. Розглянемо, як це відбувається практично

Керівників багатьох дошкільних закладів, особливо перед новим навчальним роком, турбує питання: як правильно повідомити батькам, що немає змоги прийняти їхню дитину до дошкільного навчального закладу, адже групи переповнені.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Батьки ж, які не змогли влаштувати свою дитину до вподобаного дитсадка, змушені витрачати час і сили на пошуки іншого закладу, який відповідатиме їхнім вимогам. За таких обставин часто виникають непорозуміння чи й навіть публічні конфлікти.

Аби запобігти їм, а також урегулювати питання щодо наповненості дошкільних навчальних закладів, органи виконавчої влади та підпорядковані їм органи управління освітою приймають рішення запровадити електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів.

Нині у багатьох регіонах України батьки вже мають можливість через інтернет:

 • зареєструвати свою дитину в черзі до дошкільного закладу, який вони обрали
 • відслідковувати просування цієї черги
 • бачити реальну картину наповнюваності ДНЗів регіону.

Електронна реєстрація дітей до ДНЗ дає змогу:

 • точніше прогнозувати наповнюваність закладів
 • відповідно реагувати на суспільне замовлення на дошкільну освіту.

Така електронна реєстрація передбачає створення і обслуговування електронної бази реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

Охопивши всю систему дошкільної освіти України, надалі електронна база стане єдиним джерелом реєстрації дітей до ДНЗ.

Мета і принципи створення електронної бази реєстрації

Відповідно до статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ з-поміж принципів дошкільної освіти — доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Одним зі шляхів реалізації цього принципу є облік дітей дошкільного віку.

Основною метою створення електронної бази є запровадження єдиного підходу до обліку та приймання дітей до дошкільних навчальних закладів.

Електронна база:

 • дає змогу здійснювати облік дітей, які відвідуватимуть ДНЗ
 • забезпечує відкритий доступ до інформації щодо прийому дітей до ДНЗ
 • мінімізує людський вплив на порядок прийняття дітей, зменшуючи корупційні ризики.

Основними принципами створення електронної бази мають бути:

 • пріоритет прав людини
 • достовірність відомостей
 • постійність
 • публічність
 • захищеність.

Упровадження електронної бази реєстрації

Відповідно до частини другої статті 19 Закону про дошкільну освіту Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції зокрема:

 • забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території
 • створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти.

Тож органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування управі:

 • прийняти рішення про створення електронної бази
 • розробити положення про електронну реєстрацію дітей до ДНЗ.

Рішення про створення електронної бази

Електронні бази, залежно від того, хто прийняв рішення про їх створення, можуть різнитися за рівнями поширення, а саме:

 • регіональні (область)
 • місцеві (район, населений пункт)
 • локальні (мікрорайон населеного пункту).

Всеукраїнським сайтом електронної реєстрації є

База інформаційної системи управління освітою «Україна. ІСУО» — розділ «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади»

Органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про участь в електронній реєстрації на основі ІСУО. У такому разі відповідні органи управління освітою подають заявку до ІСУО та стають володільцями баз персональних даних. Також відповідні органи управління освітою нормативно визначають порядок приймання дітей до дошкільних навчальних закладів згідно з даними електронної реєстрації ІСУО

До початку нового навчального року відповідні органи управління освітою надсилають керівникам дошкільних навчальних закладів відомості про черги, сформовані за даними баз електронної реєстрації. Водночас батьки отримують повідомлення ІСУО про можливість зарахування їхньої дитини до дошкільного навчального закладу

Рішення про створення електронної бази має бути зафіксоване у розпорядчих документах, якими визначено:

 • відповідальних осіб
 • джерела фінансування
 • права та обов’язки органів управління освітою (інших організацій чи установ), дошкільних навчальних закладів, батьків
 • порядок реєстрації дітей в електронній базі та внесення змін до неї.

Положення про електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів

Місцевим органам виконавчої влади та підпорядкованим їм органам управління освітою бажано розбити положення про електронну реєстрацію дітей до ДНЗ, врахувавши особливості та потреби свого регіону (району, населеного пункту).

Важливо, щоб у Положенні про електронну реєстрацію були чітко визначені:

 • перелік відомостей, які батьки зобов’язані внести до електронної бази
 • перелік пільгових категорій громадян, які мають право на першочергове (позачергове) приймання їхніх дітей до дошкільних навчальних закладів
 • порядок прийому дітей до дошкільних навчальних закладів.

Окрім того, під час електронної реєстрації дітей можуть виникати різні підстави для внесення змін до електронної бази, зокрема:

 • прийом дитини до дошкільного навчального закладу
 • коригування інформації про заклад, дитину чи її батьків
 • зміна намірів батьків віддавати дитину до того чи того ДНЗ.

Тому в Положенні про електронну реєстрацію варто врегулювати і порядок внесення змін, щоб запобігти безконтрольному видаленню чи додаванню інформації.

Наприклад

Можна визначити, що зміни до електронної бази вносять лише на підставі відповідної довідки чи заяви зацікавленої особи. Доречно буде також передбачити у Положенні необхідність призначення особи, відповідальної за внесення змін до електронної бази.

Досвід створення електронних баз в Україні напрацьовано, зокрема, у Вінниці, Чернівцях, Івано-Франківську, де функціонують міські електронні бази. У Дніпропетровській області з грудня 2012 року всі дошкільні навчальні заклади (понад 900) підключені до єдиного порталу «Електронний дитячий садок».

Інформація, що може бути внесена до електронної бази

До електронної бази можна внести різну інформацію, але важливо зважати на необхідність, корисність і зміст такої інформації. При цьому слід дотримуватися законодавства у сфері захисту персональних даних та інтелектуальної власності.

Отож в електронній базі може бути розміщена інформація:

 • доступна для всіх її користувачів (відкрита)
 • з обмеженим доступом (закрита).

Відкрита інформація

У електронній базі варто розмістити відкриту інформацію про всі дошкільні навчальні заклади регіону (району, населеного пункту), до яких приймають дітей.

Порядок подання інформації про дошкільний навчальний заклад також можна врегулювати у Положенні про електронну реєстрацію (наприклад, щоб керівники надавали відомості про свої дошкільні навчальні заклади безпосередньо реєстраторові чи до органу управління освітою згідно з затвердженими правилами).

Доречно також визначити обов’язковий зміст інформації про дошкільний навчальний заклад для розміщення в електронній базі.

Інформація про ДНЗ в електронній базі може мати такий зміст:

 • назва, тип і форма власності
 • адреса
 • режим роботи
 • проектна потужність
 • фактична кількість груп і дітей
 • наповнюваність груп
 • кількість груп за віком
 • контактні дані керівника (прізвище, ім’я, по батькові, телефон і електронна адреса).

Також в електронній базі можна інформувати про:

 • основні напрями діяльності дошкільного закладу
 • особливості організації освітнього процесу тощо.

Закрита інформація

Закритою для загального доступу в електронній базі повинна бути інформація, надана батьками, адже на неї поширюються положення Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

Підставами для обробки персональних даних є, зокрема:

 • згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних
 • дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

Зауважте!

У Законі про захист персональних даних не визначено, що згода і дозвіл мають бути оформленими письмово, тому в електронній базі можна передбачити відповідні відмітки про згоду і дозвіл.

Щоб запобігти плутанині та непорозумінням на шляху від реєстрації в електронній базі до прийому дитини до дошкільного навчального закладу, необхідно правильно і послідовно обробляти персональні дані. У електронній базі варто передбачити подання таких відомостей про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові
 • дата народження
 • серія та номер свідоцтва про народження
 • адреса проживання
 • підстави на першочергове (позачергове) приймання до дошкільних навчальних закладів (за наявності).

Важливо, щоб під час внесення відомостей про дитину батьки мали змогу зазначити в електронній базі назву дошкільного навчального закладу, який вони обрали, та бажаний рік прийому дитини до нього.

Також в електронній базі мають бути відомості про батьків дитини:

 • прізвище, ім’я, по батькові
 • адреса реєстрації, місця проживання
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

Батькам, які зареєстровані в електронній базі, можна надавати доступ до додаткової інформації (наприклад, до списку дітей, прийнятих до того чи того дошкільного навчального закладу у конкретному навчальному році).зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді