Як дошкільні заклади обліковують дітей дошкільного віку

Аби спрогнозувати розвиток мережі груп та задовольнити освітні потреби громадян, дошкільні навчальні заклади проводять облік дітей дошкільного віку

Щоб правильно укомплектувати групи і водночас задовольнити освітні потреби населення, керівник дошкільного навчального закладу має знати про:

 • кількість дітей, які проживають у мікрорайоні, де розміщено заклад
 • місце та форму здобуття дітьми дошкільної освіти
 • кількість сімей, які бажають, щоб їхня дитина відвідувала ДНЗ, і відколи.

Щоб про це дізнатися, а найголовніше — забезпечити доступність дітям дошкільної освіти, здійснюють облік дітей дошкільного віку.

Законодавством про дошкільну освіту передбачено:

 • обов’язковість дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку
 • прийом дітей до ДНЗ протягом календарного року
 • комплектування груп, як правило, на початок нового навчального року.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Організація обліку дітей дошкільного віку

Обліковують дітей від народження до шести років.

Задля своєчасного та повного обліковування до роботи залучають працівників:

 • місцевих органів управління освітою
 • дошкільних закладів
 • інших установ (органи управління охороною здоров’я, житлово-експлуатаційні контори тощо).

Місцеві органи управління освітою

Місцеві органи управління освітою у період з 15 травня по 1 червня видають рішення про щорічне проведення обліку дітей дошкільного віку. А також:

 • визначають закріплені за дошкільними навчальними закладами території обслуговування
 • призначають відповідальних осіб із числа керівників дошкільних навчальних закладів
 • проводять відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників та населення.

Таке рішення обов’язково доводять до відома керівника кожного ДНЗ.

Місцева влада вправі запровадити електронну реєстрацію дітей до дошкільних закладів, база якої дасть змогу також обліковувати.

Кожен навчальний заклад знає свою територію обслуговування і відповідно здійснює облік дітей дошкільного віку. За організацію такої роботи у дошкільному навчальному закладі відповідає його керівник.

Керівник дошкільного навчального закладу

Керівник дошкільного навчального закладу до 15 червня видає наказ про створення робочої групи з обліку дітей дошкільного віку на території обслуговування, закріпленої за дитячим садком.

Із наказом про створення робочої групи обов’язково ознайомлюють усіх членів робочої групи та відповідальних осіб.

Якщо територія обслуговування не змінюється, а склад робочої групи сталий, то зміст наказу може не змінюватися протягом кількох років.

Відповідно до наказу:

 • визначають членів робочої групи з обліку дітей дошкільного віку
 • призначають відповідального за організацію такої роботи (як правило, це — вихователь-методист).

За кожним членом робочої групи закріплюють житлові будинки мікрорайону.

Керівник дошкільного закладу також проводить організаційно-роз’яснювальну роботу з членами робочої групи:

 • ознайомлює з розміщенням будинків на території обслуговування
 • надає перелік сімей з дітьми, які проживають у цих будинках
 • проводить інструктажі
 • визначає строки та складає план заходів.

Щоб отримати дані про сім’ї з дітьми, які проживають у мікрорайоні, керівник ДНЗ може звернутися листами до:

 • житлово-експлуатаційної контори
 • дитячої поліклініки, що обслуговує мікрорайон.

Зіставивши дані, члени робочої групи матимуть достовірну інформацію про кількість дітей та місце їх проживання.

Робота членів робочої групи з обліку дітей дошкільного віку

Члени робочої групи:

 • з 15 червня по 15 серпня складають списки дітей дошкільного віку
 • до 15 вересня уточнюють списки безпосередньо за місцем проживання дітей, аби виявити тих, хто не перебуває на первинному обліку, але проживає на території.

Під час проведення обліку дітей дошкільного віку, окрім загальних даних про дітей (прізвища, ім’я, по батькові, числа, місяця та року народження), члени робочої групи дізнаються також про:

 • бажання батьків, щоб їхні діти відвідували саме цей дошкільний навчальний заклад
 • місце та форми отримання дошкільної освіти (якщо дитина вже відвідує інший заклад чи отримує послуги гувернера)
 • дату, з якої батьки мають наміри віддати дитину до дошкільного навчального закладу.

Члени робочої групи під час спілкування з батьками розповідають їм про свій дошкільний навчальний заклад, зокрема:

 • за якими програмами він працює
 • за яким пріоритетним напрямом здійснюється освітній процес
 • які додаткові освітні послуги надаються
 • який режим роботи груп.

Також члени робочої групи повідомляють батькам про заходи, які вони можуть відвідати протягом року, зокрема про:

Члени робочої групи під час таких візитів також:

 • надають буклети з інформацією про ДНЗ
 • повідомляють батькам про дні прийому завідувача, вихователя-методиста, сестри медичної.

На завершення обліку дітей дошкільного віку вихователь-методист узагальнює отримані дані.

Керівник ДНЗ до 25 вересня подає до місцевого органу управління освітою уточнені списки дітей із приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. На основі таких списків місцеві органи управління освітою можуть створювати персоніфіковані банки даних дітей дошкільного віку.зміст

Центральна частина статичний блок 2