Базис соціально-педагогічного патронату в дошкільному закладі

Одна з форм забезпечення права дитини дошкільного віку на освіту — соціально-педагогічний патронат. Виокремимо основні етапи його провадження та про що варто пам’ятати і керівникові, і педагогам

Термін «патронат» буквально означає «захист», «опіку», «допомогу».

У контексті дошкільного виховання під соціально-педагогічним патронатом сім’ї мають на увазі систему заходів на допомогу в адаптації сім’ї до суспільних вимог. Його здійснення передбачене статтею 11 Закону України «Про дошкільну освіту».

Соціально-педагогічний патронат спрямований на роботу з дошкільниками, не охопленими дошкільною освітою. Така форма роботи дає можливість залучити до безкоштовної освіти більшу кількість дошкільників, інтегрувати в колектив дітей, в яких не сформовані соціальні компетенції. Часто це діти, які:

 • мають психофізичні порушення, що перешкоджають адаптації та комунікації з однолітками
 • потрапили в складні життєві обставини (алкогольна залежність батьків, дитяча бездоглядність та інше).

Вихідні та робочі 2020

Також соціально-педагогічний патронат провадять із категорією дітей, що не можуть відвідувати дошкільний заклад в зв’язку з віддаленістю домівки від закладу та фізичною неспроможністю батьків водити чи підвозити дитину.

Етапи соціально-педагогічного патронату

Основні етапи соціально-педагогічного патронату:

 • підготовчий — вивчення сім’ї
 • практичний — реалізація освітніх послуг
 • підсумковий.

Вивчення сім’ї

На цьому етапі:

 • вивчають умови життя сімей мікрорайону
 • обліковують дітей дошкільного віку.

Коли діти, не охоплені дошкільною освітою, вже виявлені, вивчають соціальний статус та педагогічні проблеми їхніх родин.

Аналіз соціального статусу родини провадять на основі стандартних інструкцій:

 • житлово-побутові умови
 • матеріальна спроможність батьків
 • освітня зайнятість дитини поза родиною тощо.

Аналіз педагогічних проблем сім’ї здійснюють за допомогою:

 • спостереження за особливостями спілкування в сім’ї
 • психологічних методик тощо.

Ця інформація дає уявлення про:

 • виховне середовище
 • рівень педагогічного мислення батьків
 • психологічні проблеми сім’ї та їх причини.

Вирізняють типи сімей, які найчастіше потребують соціально-педагогічної уваги:

 • недосвідчена

неповнолітні батьки, батьки-студенти тощо

 • неблагополучна

батьки з алкогольною або іншою залежністю тощо

 • дистанційна

батьки є трудовими мігрантами, дитина виховується бабусею і дідусем тощо

Також є типи виховного середовища, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги. Вони характеризуються:

 • конфліктністю
 • дітоцентричністю (дитина — єдиний центр життєдіяльності родини)
 • емоційним відчудженням (дитиною не цікавляться, не сприймають як особистість, не поважають її гідність)
 • психологічним насиллям (приниження, розбещення дитини, прилучення її до шкідливих звичок тощо).

Наприкінці цього етапу керівник та педагог мають чітко усвідомлювати ситуацію в родині, щоб окреслити напрями й методи допомоги.

10 наукових порад

Реалізація освітніх послуг під час патронату

Після визначення дітей, які потребують патронату, добирають місце та форми його здійснення. Зазвичай соціально-педагогічний патронат провадять:

 • у домашніх умовах
 • на базі дошкільного навчального закладу.

Також імовірна робота, що має консультативний характер та форму залучення дітей і батьків до масових заходів у соціальних, психологічних центрах, сільських клубах, сільрадах, позашкільних закладах тощо.

Особливості патронату вдома (за місцем проживання):

 • формується умовна «група» за принципом територіальної близькості до дошкільного закладу
 • патронат дітей відбувається за відвідування дітей удома
 • група складається з дітей різного віку кількістю до 15 осіб
 • найбільшого значення набуває консультативна робота, надання батькам методичних рекомендацій
 • під час консультацій педагог має ознайомити батьків з наступними питаннями:

– організація продуктивної творчої діяльності дитини вдома

– організація оптимального рухового режиму для дитини

– створення розвивального середовища в дитячій кімнаті.

Хто і коли здійснює патронат вдома

 • патронат має здійснювати соціальний педагог або, за його відсутності в штаті ДНЗ, педагогічні працівники, призначені керівником
 • патронат на дому має відбуватися двічі на тиждень за планом, затвердженим керівником
 • час відвідування та час на дорогу до будинку сім’ї, оформлення відповідної документації враховується соціальному педагогу як робочий час

Особливості патронату на базі ДНЗ

Існує дві можливості залучити дитину до освітнього процесу на базі закладу:

 • включити її в групу короткотривалого перебування
 • частково інтегрувати в звичайну групу.

Особливості перебування дитини в групі короткотривалого перебування

 • наповнюваність групи до 10 осіб
 • група працює щоденно або два-три рази на тиждень
 • може організовуватися в форматі прогулянкової групи, гуртка, групи вихідного дня тощо
 • перебування в групи короткотривале в часі, до 4 год./день
 • дитяча діяльність організовується вранці, в період найвищої працездатності (з 9 до 13 год.) або після денного сну (з 15 до 18 год.)
 • група може працювати протягом навчального року або тимчасово (не менше 3 міс.)
Особливості часткової інтеграції дітей у звичайні групи:
 • дітей зараховують до списку звичайної групи
 • відвідування 2-3 рази/тиждень
 • режим розробляють індивідуально залежно від психофізичних та адаптаційних можливостей дитини
 • режим узгоджують із батьками, можуть коригувати.
Особливості проведення занять при частковій інтеграції:
 • заняття залишаються провідною формою організації роботи для дітей, які частково інтегруються
 • можуть здійснюватися індивідуально вихователем та іншими спеціалістами (психологом, логопедом) або шляхом залучення дитини в роботу групи, підгрупи
 • зміст занять визначається програмними вимогами для певного вікового етапу
 • програма занять може складатися за тематичним або сюжетним принципом, може бути вибудована на основі лише ігор тощо
 • у середньому в розкладі можуть передбачати 2-3 заняття/день залежно від віку дитини
 • заняття тривають від 15 хв. (для трирічних дітей) до 30 хв. (для п’ятирічних)
 • перерви, тривалістю 10-15 хв., мають бути насиченими фізичними вправами, рухливими іграми.

Не варто

Нехтувати фізкультурою, залучаючи дітей лише до занять інтелектуального спрямування чи додаткових освітніх послуг (гуртки з іноземної мови, розвитку логіки тощо)

Домашніх завдань дітям, звісно, не завдають. Проте в умовах соціально-педагогічного патронату педагоги можуть рекомендувати батькам певний зміст та прийоми роботи для опрацювання вдома.

Чи може дитина в умовах соціально-педагогічного патронату в ДНЗ навчитися читати до початку навчання у школі?

Форсувати процес оволодіння письмом та читанням у дошкільний період не варто. Читати й писати дитину навчають у початковій школи

Але якщо дитина сама прагне навчитися читати та й згодні батьки — це можливо й в умовах соціально-педагогічного патронату. Для цього дитина має бути охоплена освітньою системою роботи 3-5 разів/тиждень протягом періоду не менше ніж півроку до початку шкільного навчання

Заняття в цей період будують відповідно до завдань:

 • розвивати у дошкільняти фонетичний та фонематичний слух
 • ознайомити з основними мовленнєвими одиницями

Діти, які засвоїли поскладове злите під час читання двобуквених складів та двоскладових простих слів, далі охоче навчаються читати поза межами дошкільного закладу

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Підсумковий етап

На цьому етапі найважливіше:

 • вивчити рівень розвитку дитини
 • оцінити результати проведеної роботи
 • надати рекомендації батькам.

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога,
м. Славутич Київської обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді