Подiл класу на групи

Розглянемо особливості поділу класу на групи

Пiд час вивчення певних навчальних предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах для посилення iндивiдуальної роботи з учнями запроваджується подiл класiв на групи. Порядок подiлу класiв на групи визначено в (далi — Порядок).

Зокрема, пiд час вивчення iноземних мов клас дiлиться на групи за умови, що в ньому бiльше 27 учнiв. При поглибленому вивченнi iноземної мови клас дiлиться на 3 групи, по 8-10 учнiв у кожнiй з них.

Якщо ж в одному класi вивчають двi iноземнi мови (за вибором учнiв), то подiл класу здiйснюють за умови формування груп з кiлькiстю не менше 8 учнiв у кожнiй.

На уроках з основ здоров’я та фiзичної культури у 10-12 класах (окремо для хлопцiв i дiвчат) клас дiлять на групи за наявностi бiльше 27 учнiв, але не менше 8 учнiв у групi. Наприклад, якщо у класi 28 учнiв, з них 7 дiвчат i 21 хлопець, то в такому разi подiл на групи (окремо хлопцi, окремо дiвчата) не здiйснюють.

Олена Святенко , головний спецiалiст вiддiлу загальної середньої освiти Департаменту освiти i науки, молодi та спорту виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді