Характеристика класу: як скласти (зразок)

Пишучи психолого-педагогічну характеристику класного колективу, необхідно чітко розуміти «для чого». Тоді її буде легше скласти

Зменшувати надбавку через відмову від вакцинації - неправомірно

Часто на допомогу педагогам надходять листи з рекомендаціями, де прописані теми виховної роботи. Всі ці теми актуальні на національному рівні, оскільки визначені на підставі досліджень певних проблем в країні чи регіоні.

Проте рекомендації й шаблони не мають застилати від педагога живе обличчя класу. Виховна робота результативна тоді, коли базується на потребах та інтересах конкретних учнів. Враховуючи рекомендації ззовні, педагог має базувати виховну роботу на реальній характеристиці класу (1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го...).

Оскільки в педагогічній практиці психолого-педагогічна характеристика класу є початковим етапом виховної роботи, то:

Складові психолого-педагогічної характеристики класу

Коли педагог складає програму виховної роботи, він має визначити в ній пріоритети, щоб подати у загальній характеристиці класу. Для цього виокремлює:

 • індивідуальні особливості класного колективу
 • акценти в історії формування класу
 • найактуальніші питання для конкретної групи учнів.

Наприклад

У класі, де вкрай актуальною є проблема згуртованості та частих конфліктів між підгрупами, найближчим пріоритетом роботи з класом буде формування толерантних стосунків

Провокувати негативну атмосферу під час навчального процесу можуть:

 • нетолерантне ставлення більшості до певної групи учнів
 • конфлікт двох лідерів, що мають послідовників
 • ґендерна перевага дівчат над хлопцями тощо

Для обґрунтування цього напряму роботи педагог має детально описати причини протистояння.

Пріоритет можна пов’язати із соціальним складом колективу:

 • якщо у батьківському середовищі актуальні проблеми трудової міграції — варто спрямовувати роботу на подолання її негативних наслідків для родин
 • якщо клас набуває статусу інклюзивного — варто присвятити перший рік роботі вихованню толерантності в колективі щодо осіб з особливими потребами

Важливою є інформація про інтереси та творчі здібності учнів. Це значно визначає вектор виховної роботи:

 • якщо більшість дітей у класі «спортсмени» — їхню активність можна спрямувати на туристичну роботу
 • якщо більшість становлять «книголюби» — варто озброїтися гуманітарним напрямом: налагодити співпрацю зі шкільною бібліотекою, організувати читацький гурток тощо

Складаючи психолого-педагогічну характеристику на клас, варто усвідомлювати, що виховна робота відбуватиметься не з абстрактними середньостатистичними дітьми — а з конкретними учнями й групами, які мають індивідуальні особливості.

Тому характеристика класного колективу, на підставі якої буде проваджувана виховна робота, має бути:

 • максимально об’єктивною та інформативною
 • складена з урахуванням педагогічної та психологічної діагностики.

Характеристика має бути лаконічною та водночас не нагадувати довідку

Оптимальний об’єм психолого-педагогічної характеристики класу — 1-2 сторінки

Педагог дотримує балансу між детальним описом кожного учня та занадто абстрактним образом класу («всі діти різні», «всі учні добре вчаться»).

При описі певних характеристик можливі три тенденції:

 • загальна

«Всі учні класу доброзичливі та тактовні»

 • групова

«Декілька дітей мають проблеми з поведінкою»

«Батьківські збори відвідують лише 40% батьків»

 • індивідуальна

«Учень А є лідером в класі, має вплив на колектив»

Індивідуальні характеристики доречно представляти мінімально, в основному для того, щоб проілюструвати розвиток групи.

Орієнтовний алгоритм написання психолого-педагогічної характеристики класу

Алгоритм

Шаблони

1. Загальна інформація про клас

1.1. Кількість учнів

 • у класі __ учнів

1.2. Ґендерний склад

 • з них __ дівчат і __ хлопців

1.3. Віковий склад

 • середній вік учнів становить __
 • є молодші/старші за віком учні __

1.4. Соціальні категорії

 • __ учнів з повних, благополучних, функціонально спроможних родин
 • є діти, які перебувають у складних життєвих обставинах (сім’ї мають особливий соціальний статус):
  • з неповних сімей __
  • з багатодітних сімей __
  • сироти __
  • з малозабезпечених сімей __
  • санітарно-гігієнічні умови життя яких не відповідають нормі __
  • у родинах засвідчені факти насильства __
  • батьки позбавлені батьківських прав __
  • дітей виховують опікуни __
  • виховуються в дитячому будинку __
  • з родини переселенців __
  • батьки мають асоціальні прояви (алкоголізм, наркоманія) __

1.5. Фізичний розвиток.
Cтан здоров’я, його вплив на навчання

 • діти відвідують загальну/cпеціальну медичну групу з фізкультури __/__
 • у зв’язку із хворобою часто пропускають уроки __
 • мають інвалідність__
 • навчаються за індивідуальною/інклюзивною формою__/__

2. Характеристика міжособистісних стосунків та комунікацій в класі

2.1. Загальні характеристики

 • в цілому клас характеризується як:
  • не/дружній
  • не/згуртований
 • учні:
  • тактовні
  • ввічливі
  • поважають одне одного
  • доброзичливі
  • піклуються одне про одного

2.2. Динаміка колективу

 • склад колективу стабільний з моменту утворення
 • прибуло нових учнів __. Їхня адаптація та інтеграція в колектив відбулася успішно/триває

2.3. Соціометрична структура класу

 • поділ за статусом:
  • лідери, зірки __
  • ті, яким надають перевагу __
  • знехтувані __
  • ізольовані __
 • індекс згуртованості:
  • високий
  • середній
  • низький

2.4. Лідери

 • офіційний лідер (староста класу) __
 • неформальний лідер __

2.5. Мікрогрупи.
Причини об’єднання, характер зв’язку, спільні цінності

 • клас ділиться на __ мікрогрупи
 • учні:
  • товаришують лише в школі
  • товаришують за принципом «хто-де-живе»
  • їх об’єднує спільне місце за партою
  • дружать за ґендерним принципом
  • мають спільні позашкільні інтереси

2.6. Типові конфлікти, їхні причини, як вирішуються

 • клас несхвально ставиться до дезорганізаторів
 • клас підтримує порушення дисципліни, слідує за неформальними лідером
 • клас самостійно вирішує внутрішні конфлікти
 • конфлікти не вирішуються, потребують втручання педагога

2.7. Рівень толерантності, взаємоповаги

 • учні толерантно ставлять до всіх однокласників
 • учні ображають, ігнорують дітей з особливими потребами/іншої національої або релігійної приналежності тощо

3. Навчальна діяльність та характеристика шкільного життя класу

3.1. Навчальна успішність

 • рівень навчальних досягнень:
  • високий — __ учнів
  • достатнiй — __ учнів
  • середнiй — __ учнів
  • початковий — __ учнів
 • успіхи/труднощi у вивченні окремих предметiв мають __ учнів
 • не/систематично виконують домашнi завдання __ учнів
 • найвищих результатів учні досягли у вивченні предметів __
 • перемоги у конкурсах з предметів мають __ учнів

3.2. Офіційний актив класу

 • склад активу:
  • староста __
  • заступник __
  • відповідальні за сектори __
 • активісти __:
  • ініціативні
  • самостійні
  • наполегливі
  • вимогливі
  • відповідальні
  • мають організаторські здібності
 • стосунки з іншими учнями:
  • в класі є неофіційний актив, який вступає у конфлікт з офіційним активом
  • учасники активу є авторитетом для класу
  • інші учні виконують розпорядження активу класу

3.3. Рівень самоврядування

 • у класі не/налагоджена система самоврядування
 • учні не/самостійні
 • не/вміють самоорганізуватися та розподіляти роботу без втручання керівника
 • беруть участь у справах класу:
  • з власної ініціативи
  • за наказом класного керівника
  • потребують додаткової мотивації
  • відсторонюються від колективних справ
  • відмовляються брати участи у позакласній діяльності

3.4. Ставлення учнів до вчителя.
Можливість педагогічного впливу на учнів

 • педагог є авторитетним дорослим для учнів
 • учні мають напружені взамини з учителем
 • учні класу систематично порушують дисципліну на уроках
 • у спілкуванні з учителем учні:
  • не/уважні
  • не/ввічливі
  • не/стримані
  • не/тактовні

3.5. Життя класу поза уроками.
Колективні успіхи, досягнення, класні традиції

 • учні беруть активну участь в заходах:
  • класних __
  • шкільних __
  • міських __
 • традиціями класу є:
  • свята, вечори
  • екскурсії
  • класний гурток
  • конкурси

3.6. Загальна психологічна атмосфера на уроках.
Рівень дисципліни

 • учні:
  • намагаються дотримувати правил поведінки у школі
  • не можуть всидіти на уроках
  • швидко стомлюються
  • дуже жваві
  • зухвало поводяться
  • відволікаються на сторонні справи, не дослухаються до вчителя
  • підвищено агресивні
  • часто провокують дрібні конфлікти

4. Індивідуальні особливості учнів, їхній вплив на динаміку розвитку колективу

4.1. Особливості пізнавальної сфери учнів

 • рівень пізнавальної активності відповідає віковим особливостям
 • успішно засвоюють навчальний матеріал
 • уважні, активні на уроках
 • мають високий та середній рівень розвитку мисленнєвих процесів, пам’яті та уваги
 • мають порушення/знижений рівень:
  • уваги, проблеми з концентрацією __
  • пам’яті __
  • мисленнєвих процесів __
  • мовлення __
 • не/готові до навчання в школі __
 • мають не/достатні знання про навколишній світ __
 • не/розуміють педагогічні завдання __
 • не/вміють порівнювати, робити найпростіші узагальнення __

4.2. Особистісні особливості

 • учні мають темперамент:
  • холерик __
  • сангвінік __
  • флегматик __
  • меланхолік __
 • провідний канал сприйняття учнів:
  • візуальний __
  • аудіальний __
  • кінестетичний __
 • рівень тривожності:
  • високий __
  • середній __
  • низький __
 • самооцінка:
  • висока __
  • завищена __
  • адекватна __
  • занижена __
  • низька __
 • тип обдарованості:
  • художній __
  • соціальний __
  • інтелектуальний __
  • академічний __
  • психомоторний __
  • креативний, творчий __

4.3. Позашкільні інтереси.
Додаткова освіта

 • поза школою учні відвідують:
  • музичну школу __
  • спортивні секції __
  • образотворчу студію __
  • театральний гурток __
  • технічний гурток __

5. Батьківський колектив

5.1. Активність батьків, участь у житті класу

 • батьки:
  • не/активні в обговоренні актуальних питань на батьківських зборах
  • не/вносять свої пропозиції щодо вирішення поточних справ класу
  • займають активну/пасивну позицію щодо взаємодії з класним керівником
  • часто/рідко відвідують батьківські збори та не/цікавляться шкільними успіхами дитини

6. Висновки та визначення загальних напрямів роботи

Що зайве у психолого-педагогічній характеристиці класу

 • інформація про досягнення, перелік обов’язків педагога
 • «Класний керівник щотижня перевіряє щоденники учнів»
 • «Педагог має вищу категорію, є переможцем конкурсу «Класний керівник 1999»
 • характеристики та вирази, які мають надто суб’єктивний відтінок
 • «Живий колектив»
 • «Теплі стосунки»
 • «Учні не справляють враження самостійних»
 • «Класний керівник любить своїх дітей»

Слова «поганий»/«добрий», якщо йдеться про певні процеси (згуртованість, адаптація, успішність), ліпше замінити на «сформовані/не сформовані», «на низькому/середньому/високому рівні» тощо

 • теоретичні блоки, які характеризують групові явища або типажі
 • при описі адаптації першокласників не варто розписувати поняття «адаптація»
 • характеризуючи учнів за темпераментом, не давайте характеристики темпераменту (для цього ж бо є спеціальні довідники)
 • детальні методичні рекомендації
 • «Оскільки більшість дітей в класі гіперрухливі, задля запобігання перевтоми слід кожного дня проводити на перервах фізкультхвилинки та частіше робити паузи»

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога, м. Славутич Київської обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді