Які трудові гарантії передбачено освітянам новою Галузевою угодою

В останній місяць минулого року за № 31 зареєстровано нову Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки. Розглянемо, як узгоджено трудові права педагогічних працівників

Апостеріорі гарантами дотримання чинних законів та інших актів про працю навчальними закладами є:

 • держава в особі МОН України як центрального виконавчого органу
 • ЦК Профспілки працівників освіти і науки України як повноважний представник педагогічних працівників.

Кожні п’ять років МОН та Профспілка укладають Галузеву угоду — нормативний документ соціального партнерства, що відповідає нормам таких законів, як-от:

Чинна Галузева угода укладена до 2020 року включно.

Гарантії зайнятості педагогів

Зобов’язання МОН України сприяти зайнятості педагогічних працівників

Зобов’язання

Сутність

Дотримання законодавчих норм щодо зайнятості педагогів

Здійснення на державному рівні політики зайнятості відповідно до:

– КЗпП

– ЗУ «Про зайнятість населення»

– ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Забезпечення зайнятості після вивільнення педпрацівників

Взаємодія з відповідними державними органами задля:

– розроблення й подальшого втілення заходів на працевлаштування педагогів, звільнених із освітніх закладів

– контролю виконання розроблених заходів

Кількісний і якісний аналіз показників зайнятості

Аналізування зайнятості педагогів та інших працівників шкіл і дитсадків за попередні роки на основі статистичної звітності

Недопущення масового звільнення педпрацівників

Вжиття належних заходів на недопущення скорочення більше 3% працівників загальноосвітнього чи дошкільного закладу з ініціативи керівного органу

Визначення обсягів державного замовлення за дефіцитними педагогічними спеціальностями

Планування обсягів державних місць у ВНЗ для підготовки фахівців за гостродефіцитними спеціальностями в освітній сфері

З огляду на зазначене директорам загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти, профспілковим і керівним органам рекомендовано:

 • проводити багатосторонні консультації за необхідності вивільнення більше 3% штатних працівників освітнього закладу
 • рішення про масове скорочення педпрацівників ухвалювати не пізніше, ніж за 90 календарних днів до його здійснення (при забезпеченні належних заходів щодо працевлаштування вивільнених осіб)
 • на вільні чи нові робочі місця в навчальному закладі працевлаштовувати осіб зі статусом безробітних, надаючи перевагу:

– особам із багаторічним педагогічним стажем

– випускникам профільних освітніх установ

 • висвітлювати інформацію про наявні вакансії у регіональних ЗМІ
 • узгодити в колективному договорі превентивні заходи задля:

– запобігання вивільненню педпрацівників

– створення нових робочих місць

 • аби забезпечувати оптимальне навчальне навантаження та зарахування стажу педагогічної роботи для призначення пенсії:

– розподіляти вільні години (за умови звільнення працівників навчального закладу) між тими, хто має недостатнє навантаження

– залучати до навчального процесу вчителів чи вихователів з інших шкіл і дитячих садків лише за умови забезпечення ставкою штатних педпрацівників

– передавати окремі уроки в початковій школі (фізкультури, музики, малювання, іноземних мов тощо) відповідним спеціалістам лише за необхідності та за наявності письмової згоди вчителів початкових класів

 • не допускати:

– режим праці, за якого розмір місячної оплати праці працівників дитячих садків становитиме менше окладу (ставки)

– зменшення тижневого навантаження осіб передпенсійного віку

– звільнення педагогічних кадрів при зміні власника освітнього закладу.

Гарантії режиму праці та відпочинку педагогів

Зобов’язання щодо забезпечення належного режиму праці та відпочинку педагогів

Суб’єкт

Зобов’язання

МОН України

 • Розробити і затвердити

 • Типові штатні нормативи
 • Кваліфікаційні характеристики працівників освітніх закладів

 • Забезпечити додержання

 • Здійснювати контроль

ЦК Профспілки

 • Забезпечити громадський контроль

 • дотримання норм чинного законодавства про працю навчальними закладами

 • Інформувати про зміни трудового законодавства

 • забезпечення чинними нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства територіальні органи профспілки
 • проводити навчання працівників освітніх закладів з питань трудових відносин

 • Запобігати порушенню норм трудового законодавства

 • забезпечення співпраці:

– адміністрації навчальних закладів

– керівних освітніх органів

– профспілки

Період призупинення навчального процесу

Особливості режиму праці та відпочинку вчителів і вихователів у період призупинення навчального процесу необхідно регламентувати наказом директора навчального закладу.

Наказ повинен відповідати положенням:

 • Колективного договору
 • Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Особливості режиму праці педагогів у періоди призупинення навчального процесу

Період

Особливості

Карантинний

– навчально-виховних

– організаційно-педагогічних

– методичних

Канікулярний

 • педпрацівників залучають до роботи у літніх таборах за межами населеного пункту лише за умови їхньої згоди
 • учителі та вихователі працюють у літніх таборах на базі локальних дошкільних чи загальноосвітніх навчальних закладів лише в обсязі тієї кількості годин, що дорівнювала їх навантаженню до канікулярного періоду
 • вчителі, котрі індивідуально навчають дітей з вадами здоров’я, та їхні асистенти залучаються до роботи лише в межах навантаження, встановленого до канікулярного періоду

Адміністраціям навчальних закладів МОН України рекомендує:

 • складати максимально оптимальні розклади уроків для вчителів, уникаючи «вікон» між заняттями
 • не здійснювати вивільнення педагогічних кадрів під час навчального року
 • уникати укладення контрактів із директорами комунальних загальноосвітніх шкіл з односторонньої ініціативи муніципальних органів
 • звести до мінімуму укладення строкових трудових договорів при прийомі на роботу та уникати переукладення угод на строкові для осіб передпенсійного віку (з ініціативи дирекції шкіл чи дитячих садків)
 • обирати керівників навчальних закладів за конкурсом із подальшим укладенням контракту
 • надавати додаткові відпустки (не більше 7 днів) працівникам навчального закладу із ненормованим робочим днем
 • надавати працівникам освітніх закладів оплачувані додаткові відпустки у зв’язку зі:

– шлюбом (самих працівників чи їхніх дітей)

– народженням дітей

– смертю членів родини

– доглядом за хворими родичами

– донорством

– вступом дітей до 1-го класу та на перший курс до ВНЗ

– іншими випадками, передбаченими чинними нормативно-правовими актами

 • розширити перелік посад, яким за умовами договору надається повна щорічна відпустка без вимоги відпрацювання в закладі 6 місяців
 • забезпечити контроль за наданням необхідних компенсацій педпрацівникам шкіл і дитсадків, яких направлено на:

– підвищення кваліфікації

– навчання

– перепідготовку

– олімпіад

– змагань

– конкурсів

 • повідомляти педагогів про зміну істотних умов праці за 60 календарних днів до їх упровадження
 • організовувати курси й семінари на теми змін законодавства про працю для вчителів і директорів освітніх закладів
 • із профспілкою спільно:

затверджувати

погоджувати зміни

 • графіки відпусток

 • статуту дошкільного чи загальноосвітнього навчального закладу щодо соціально-трудових гарантій працівникам

 • істотних умов праці
 • посадові інструкції

 • графіка роботи

 • режиму роботизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді