Оформлюємо зміни до штатного розпису дошкільного навчального закладу

У штатному розписі дошкільного закладу конкретизують перелік посад і професій, встановлюють структурний і чисельний склад працівників, місячний та річний фонди заробітної плати, розміри основної заробітної плати, надбавок і доплат. А оскільки протягом року ці показники можуть змінюватися, слід вчасно вносити зміни до штатного розпису

Штатний розпис дошкільного закладу затверджують на початку року — навчального чи календарного.

Однак протягом року може виникнути потреба внести зміни до нього.

Підстави для змін

Зміни до штатного розпису дошкільного закладу внесять, якщо:

Зміни системи та розмірів оплати праці, тарифних розрядів і назв посад стосуються істотних умов праці.

Незначні зміни

Якщо зміни до штатного розпису незначні, то достатньо видати відповідний наказ, зазначивши підстави для змін.

У такому разі штатний розпис, затверджений на початку року, можна не переробляти.

Замінювати посади працівників у штатному розписі можна лише в межах однієї категорії персоналу:

  • педагогічний
  • господарсько-обслуговувальний.

Приклад оформлення наказу про внесення змін до штатного розпису дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад № 11

Уманської міської ради

НАКАЗ

13.02.2017                                                                 м. Умань                                                                 № 64

Про внесення змін
до штатного розпису

         На виконання розпорядження Уманської міської ради «Про введення до штатного розпису дошкільного навчального закладу № 2017 посади лікаря-стоматолога» від 10.02.2017 № 25

НАКАЗУЮ:

         1. Внести з 13 лютого 2017 року до штатного розпису дошкільного навчального закладу № 2017, затвердженого наказом завідувача дошкільного навчального закладу № 11 від 10.01.2017  № 2, такі зміни:

           1.1. включити до графи «Назва посади» посаду «Лікар-стоматолог»;

           1.2. для посади «Лікар-стоматолог» у графі «Кількість штатних одиниць» записати цифру «0,5»;

           1.3. для посади «Лікар-стоматолог» у графі «Фонд заробітної плати на місяць (грн.)» записати цифри «2100»;

           1.4. для посади «Лікар-стоматолог» у графі «Фонд заробітної плати на 2017 рік (грн)» записати цифри «30 000».

         2. Діловоду Рій Галині Петрівні ознайомити з цим наказом під особистий підпис бухгалтера Березюк Ларису Станіславівну.

         3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач              Іваненко        Т. Б. Іваненко


Істотні зміни

Якщо ж зміни істотні, як-от:

         — то доцільно видати наказ про затвердження штатного розпису у новій редакції.

Послідовність дій керівника дошкільного закладу така:

  • скласти штатний розпис, ураховуючи всі зміни
  • затвердити документ на момент внесення змін.

Визначаючи дату набрання чинності змінами, зважають на те, що працівника слід завчасно повідомити про зміну істотних умов праці — не пізніше ніж за два місяці.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді