Зимові канікули оплатять за тарифікацією, а от друге півріччя…

Незабаром зимові канікули, після яких у другому півріччі можлива зміна педагогічного навантаження. Розглянемо, як оплачують працю вчителів і під час канікул, і після — у разі зміни обсягу педагогічного навантаження

Розмір заробітної плати педагогічних працівників на місяць — ураховуючи підвищення, надбавки, доплати, обсяг педагогічного навантаження — встановлюють у тарифікаційному списку загальноосвітнього навчального закладу станом на 1 вересня відповідного навчального року.

⇒ Алгоритм тарифікації у школі

Зарплату, визначену таким чином, виплачують учителям щомісяця протягом усього навчального року. При цьому канікули, передбачені для учнів закладів освіти осінньої, зимової, весняної та літньої пори, зазвичай не збігаються зі щорічними основними та додатковими відпустками педагогічних працівників.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Робочий час учителя під час канікул

Скільки годин повинен працювати вчитель під час канікул? Як визначено пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, у період канікул керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи. При цьому обидві сторони дотримують таких умов:

  • обсяг роботи не перевищує навантаження вчителя до початку канікул
  • у своїй діяльності педпрацівники керуються планом роботи в канікулярний період.

Канікулярний час вважають робочим часом учителя, якщо на цей період не припадає чергова відпустка.

⇒ Який робочий час вчителя на тарифну ставку

⇒ Як платять учителю-суміснику під час канікул

При цьому адміністрація школи має передбачити, щоби працівники провадили всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до:

  • посади
  • навчального плану
  • плану науково-дослідницької роботи.

На це вказує пункт 21 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів.

⇒ Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці педагогічних працівників

Умови оплати праці під час канікул

Згідно з пунктом 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти у період канікул працю педагогічних працівників оплачують з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Тижневе педагогічне навантаження, встановлене на початок навчального року, зазвичай протягом року не змінюють. Хіба що його перерозподіл можливий у разі зміни кількості годин з окремих предметів за однієї з умов, що:

  • це передбачено робочим навчальним планом
  • педагогічний працівник письмово підтвердив свою згоду на зміну (при цьому дотримано норм законодавства про працю).

Зміна педагогічного навантаження

Якщо протягом року обсяг педнавантаження вчителя змінюють (порівняно з установленим на початок навчального року), — то заробітну плату виплачують до кінця навчального року, враховуючи характер зміни:

Новий обсяг педагогічного навантаження

Умова оплати праці

вище норми на ставку

  • за фактичну кількість годин

нижче норми на ставку

  • якщо немає змоги довантажити вчителя іншою роботою — навчальною, організаційно-педагогічною, — то – ставка заробітної плати
  • якщо при тарифікації навчальне навантаження було нижче норми на ставку, то – заробітна плата, встановлена станом на 1 вересня

за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи


Зауважте!

Якщо у другому півріччі передбачено зміну обсягу педагогічного навантаження, то по-новому заробітну плату вчителеві обчислюватимуть лише по закінченні канікул. Тобто час роботи в канікулярний час йому оплачуватимуть із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.зміст

Сертифікація в системі базової освіти