Як розрізняти звернення громадян до навчального закладу при реєстрації

Усі звернення громадян, які надходять до навчального закладу, необхідно реєструвати. При цьому в журналі реєстрації передбачено такі дані, як категорія і соціальний стан заявника, а також індекси питань. Розглянемо, як розрізняти звернення з огляду на ці дані

Зі зверненнями громадян працюють окремо від інших видів діловодства.

Керівник навчального закладу відповідальний за організацію роботи зі зверненнями громадян.

Реєструючи звернення, секретар (діловод) навчального закладу має керуватися Класифікатором звернень громадян. Адже відповідно до нього в журналі реєстрації вносять такі дані, як:

 • категорія і соціальний стан заявника
 • індекси питань.

Класифікація звернень громадян

Характеристика звернення

Види звернень

За формою надходження

 • поштою (електронною поштою)

 • за допомогою засобів телефонного зв’язку

 • на особистому прийомі

 • через уповноважену особу

 • через органи влади

 • через засоби масової інформації

 • від інших органів, установ, організацій

За ознакою надходження

 • первинне

 • повторне

 • дублетне

 • неодноразове

 • масове

За видами

 • пропозиція (зауваження)

 • скарга

За статтю авторів звернень

 • чоловіча

 • жіноча

За суб’єктом

 • індивідуальне

 • колективне

За типом

 • лист

 • усне 
 • електронне
			

За категоріями авторів звернень

 • учасник війни

 • дитина війни

 • інвалід Великої Вітчизняної війни

 • інвалід війни

 • учасник бойових дій

 • ветеран праці

 • інвалід I групи

 • інвалід II групи

 • інвалід III групи

 • дитина-інвалід

 • одинока мати

 • мати-героїня

 • багатодітна сім’я

 • особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 • учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 • Герой України

 • Герой Радянського Союзу

 • Герой Соціалістичної Праці

 • дитина

 • інші категорії

За соціальним станом авторів звернень

 • пенсіонер

 • робітник

 • селянин

 • працівник бюджетної сфери

 • державний службовець

 • військовослужбовець

 • підприємець

 • безробітний

 • учень, студент

 • служитель релігійної організації

 • особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена

 • інші

За результатами розгляду

 • вирішено позитивно

 • відмовлено у задоволенні

 • дано роз’яснення

Індекси звернень громадян

Індексуючи, звернення громадян розрізняють за змістом питань, які порушено.

Зокрема, до навчального закладу можуть звертатися з питаннями такого змісту:

Зміст питання

Індекс, який присвоюють

Транспорт і зв’язок

030

Соціальний захист

060

Праця і заробітна плата

070

Охорона здоров’я

080

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації

120

Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт

130

Культура та культурна спадщина, туризм

140

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

150

Інше

240

Зауважте!

За відповідним індексом можна створювати додаткові, наприклад в діапазоні індексів від 070 до 079 уточнивши питання праці та її оплати

Перевірте свої знання онлайнзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді