Адаптивний вересень у першому класі НУШ

Ключові завдання вчителя першого класу Нової української школи на вересень — у таблиці

Як підтримати підлітка у кризовій ситуації: 10 порад

 

Умови адаптації в перший місяць навчання

У презентації МОН виокремлено 5 умов адаптації першокласників в перший місяць навчання, коли діти:

 • знайомляться зі школою та класом
 • мають легкий портфель, без важкого приладдя і книжок
 • вивчають безпечну дорогу від дому до школи
 • опановують і приймають правила класу
 • напрацьовують алгоритми повсякденного життя в школі.

Методичні рекомендації НУШ 3 клас

Перший місяць в 1 класі
Адаптація першокласників у вересні

Основна новація провадження освітнього процесу в 1-х класах ЗЗСО — структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні.

Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи.

Інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють:

 • навколо об’єкта чи явища довкілля
 • задля розв’язання проблеми міжпредметного характеру
 • аби отримати творчий продукт тощо.

Адаптація першокласників: батьківські збори

Тематичний простір

Серед оптимальних моделей інтеграції у початковій школі виокремлено інтеграцію навколо соціокультурної теми/проблеми під час тематичних днів/тижнів.
Створення єдиного тематичного простору дає змогу:

 • уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін
 • розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних дидактичних засобів.

Так учитель забезпечить:

 • збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей
 • психологічно комфортну атмосферу навчальних занять.

Перші тижні навчання в 1-му класі — важливий етап для створення в класній спільноті:

 • атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості
 • бажання слухати одне одного, висловлюватися.
 • основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою.

Тому у вересні потрібно приділяти ключову увагу:

 • знайомству
 • коротким розповідям про захоплення, улюблені ігри тощо.

Вересень адаптації першокласника

У перший місяць застосовна Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали, розроблені на перші чотири тижні початку нового навчального року (авторський колектив під керівництвом Романа Шияна). Тут закладено тематичний інтегрований підхід — кожен тиждень присвячено окремій темі.

Можна скачати

Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали

Пам’ятка «Адаптивний ВЕРЕСЕНЬ у 1 класі»:

Завдання та очікувані результати адаптивного вересня

Тема тижня

 

Завдання тижня

 

Очікувані результати на кінець тижня

 

Відповіді тижня

 

учні знають

 

учні вміють

 

Я — ШКОЛЯР

 

Створити умови для цікавого й радісного навчання

 

Організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителями

 

Навчати активного слухання в умовах усного спілкування

 

Навчати взаємодії в парах та групах

 

Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки дорогою до школи й у школі

 

Допомагати дітям ідентифікувати себе як учнів та мотивувати їх до навчання

 

Що означає бути учнем/ученицею школи

 

Чому важливо вчитися

 

Правила поведінки на уроці

 

Правила безпечної поведінки дорогою до школи та додому

 

Звертатися до однокласників і вчителя на ім’я

 

Уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

 

Взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей

 

Поводитися на уроці згідно з правилами

 

Дотримуватися правил безпечної поведінки дорогою до школи та додому

 

Навіщо мені ходити до школи?

 

Що я очікую від шкільного життя?

 

Хто я? Хто мої однокласники?

 

Як мені безпечно дістатися до школи й повернутися додому?

 

Що покласти у шкільний ранець?

 

МІЙ/НАШ КЛАС

 

Сприяти творчій атмосфері і готовності учнів до навчання

 

Організувати учнів до ознайомлення із приміщеннями шкільної будівлі та класним середовищем

 

Навчати активного слухання в умовах усного спілкування

 

Мотивувати до писемного мовлення як особливої форми спілкування

 

Навчати взаємодії в парах та групах

 

Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо)

 

Заохотити учнів до покращення класних осередків (озеленення класної кімнати, поповнення бібліотеки)

 

Допомагати дітям виявляти активність і відповідальність у процесі творення класної спільноти, сприяти розвитку дитячого самоврядування

 

Закласти основи взаєморозуміння, співпраці, згуртування колективу дітей, батьків і вчителів

 

Які приміщення є в шкільній будівлі

 

Які змістові осередки є в класній кімнаті

 

Права і обов’язки в учнів та вчителя

 

Правила безпечної поведінки в класній кімнаті

 

Орієнтуватися в шкільній будівлі

 

Озвучувати власні потреби і довільно пересуватися класом

 

Уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

 

Взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей

 

Дотримуватися правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо)

 

Як знайти свою класну кімнату?

 

Як почуватися комфортно у класі?

 

Як створити безпеку і затишок у класі?

 

Як нам стати класною спільнотою?

 

Чого ми можемо досягнути спільно?

 

МОЇ ДРУЗІ

 

Створювати у класі дружнє середовище — простір, де цінують дружбу і друзів

 

Допомогти дітям з’ясувати критерії справжньої дружби, виокремити щирі стосунки

 

Сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей

 

Сприяти усвідомленню в дітей цінності дружніх стосунків та їх важливості в житті

 

Формувати відповідальне ставлення до тварин

 

Хто такий друг

 

правила дружньої поведінки

 

Правила дбайливого ставлення до тварин

 

Уживати форму кличного відмінка у звертанні (без називання термінів) та ввічливі слова

 

Вести діалог, увічливо спілкуватися з однолітками та дорослими

 

Слухати й чути один одного в умовах спілкування

 

Дотримувати правил дружби та налагоджувати дружні стосунки у класній спільноті, серед однолітків

 

Доглядати домашніх улюбленців

 

Хто такі друзі?

 

Яким має бути друг (подруга)?

 

Як знайти друзів?

 

Чому нам цікаво разом?

 

Як піклуватися про друзів — домашніх улюбленців?

 

Як зберегти дружбу?

 

МОЄ ДОВКІЛЛЯ

 

Ознайомити дитину з поняттям «довкілля»

 

Навчити дитину розрізняти об’єкти природи (жива/нежива) і рукотворні тіла

 

Навчити взаємодії в парах та групах

 

Навчити правил безпечної поведінки в довкіллі

 

Допомогти учням засвоїти норми етичного ставлення до природи

 

Що таке довкілля

 

Назви рослин, які ростуть на шкільному подвір’ї

 

Правила поведінки в довкіллі

 

Чому потрібно зберігати довкілля

 

Розпізнавати природне і створене людиною довкілля

 

Пояснити важливість довкілля в житті людини

 

Досліджувати предмети за допомогою органів чуттів

 

Працювати в парах і групах

 

Наводити приклади бережливого ставлення до довкілля

 

Дотримувати правил безпечної праці та поведінки в довкіллі

 

Що мене оточує?

 

Які «таємниці» має шкільне подвір’я?

 

Які рослини ростуть на шкільному подвір’ї?

 

Кольори та звуки довкілля — які вони?

 

Як поводитись у довкіллі, щоб не зашкодити собі і йому?

 

Підручники для 1 класу у форматі pdf

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2