Як навчати першокласників за допомогою наборів LEGO

Навчання учнів перших класів Нової української школи відбувається також за допомогою наборів LEGO. Які методики використовувати?

Концепція Нової української школи (НУШ) містить новий підхід не тільки до отримання знань та умінь, а й до різнобічного розвитку, виховання і соціалізації дитини. Одним із таких підходів є використання наборів LEGO. Як і коли доставляли ці набори до шкіл, а також рекомендовані методики та методичні посібники для навчання з LEGO – про це читайте далі.

Виховний процес у 2021/2022 н. р.: нові рекомендації МОН

Робота з LEGO в НУШ

Методичні посібники для навчання з LEGO

Інститут модернізації змісту освіту схвалив для використання в закладах загальної середньої освіти два методичних посібники:

Ці посібники створені, щоб допомогти вчителям:

Розвиток з LEGO

Ігри-завдання Lego в освітньому процесі сприяють розвитку:

 • мислення
 • мовлення
 • уваги
 • оперативної пам’яті
 • самоконтролю
 • ментальної (когнітивної) гнучкості.

У посібниках описані вправи та ігри-завдання, які покликані сформувати та розвивати основні компетентності учнів початкових класів, як-от:

 1. інноваційність (відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо);
 2. навчання працювати самостійно і в групі;
 3. спілкування та співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети;
 4. допитливість, прагнення шукати й пропонувати нові ідеї;
 5. визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення;
 6. формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти та брати участь у справах групи.

Крім того, ці посібники містять методики, що сприяють становленню педагога Нової української школи. Вправи створені таким чином, щоб їх можна було легко інтегрувати в освітній процес початкових класів.

Як навчати першокласників за допомогою наборів LEGO

Організація ігрових методів під час дистанційного навчання

В організації ефективного навчання важливим є не тільки те, «що» і «де» вивчають діти, а й те, «як» вони навчаються, тобто як набувають нових умінь та навичок. Дистанційне навчання ускладнює якісну комунікацію між учителем та учнем, тому вкрай важливо активніше залучати батьків до процесу навчання за допомогою наборів LEGO. Батьки повинні підтримувати цікавість дитини до навчання та отримання знань, сприяти виконанню освітньої програми, створювати належні умови розвитку та виховання дитини.зміст

Сертифікація в системі базової освіти