Свідоцтво досягнень — оцінювання учнів початкової школи

Навчальні досягнення учнів початкової школи: яка система оцінювання та що у методичних рекомендаціях щодо оцінювання учнів 1–4 класів

 

Оцінювання результатів навчання учнів зарізними формами

Що таке свідоцтво досягнень

Свідоцтво досягнень — це:

  • форма повідомлення учневі/учениці та батькам про формувальне оцінювання
  • зрозумілий документ для батьків, що дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ їхньої дитини у навчальному році.

Міністерство освіти і науки України в методичних рекомендаціях щодо оцінювання учнів 1–4 класів опублікувало оновлені свідоцтва досягнень для учнів початкових класів.

Відповідні документи затверджені офіційним наказом Міносвіти.

У свідоцтві досягнень потрібно надавати розгорнуту характеристику результатів навчання учнів та учениць, які вони здобули протягом навчального року. Окремо передбачають свідоцтва для двох циклів навчання — для 1–2 та 3–4 класів.

Свідоцтва досягнень містять такі пункти:

  • Характеристика навчальної діяльності;
  • Характеристика результатів навчання з окремих освітніх галузей;
  • Рекомендації вчителя;
  • Побажання батьків/осіб, що їх замінюють.

 

У першій частині свідоцтва вчитель позначає відомості про сформованість певних результатів навчання. У другій те ж саме, але вже деталізовано з різних дисциплін. А у частині «Рекомендації вчителя» писатиме про те, що і як варто покращити учениці чи учню.

Що пишуть батьки у свідоцтві досягнень? В ній батьки записують власну думку про результати навчання їхніх дітей. Окрім того, вони можуть висловити побажання щодо подальшої співпраці зі школою.

Свідоцтво досягнень учня можуть підписувати учитель класу, батьки учня і директор школи. Оригінали документів будуть зберігати батьки учнів. 

Система оцінювання

Результат оцінювання рекомендовано виражати вербальною оцінкою. У 1-2 класах - вербальною оцінкою. А у 3-4 класах - або вербальною, або рівневою. 

Рекомендовано характеризувати процес навчання доброзичливим, лаконічним, чітким, об'єктивним, конкретним оцінювальним судженням.

Провідною зміною в системі шкільного оцінювання є підхід до вираження оцінки. Зокрема, на заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу Міністерством освіти запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання.

Рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

«Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами — «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В)», — наголошують у Міносвіти.

У методичних рекомендаціях міститься Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання учнів 1–4 класів. Вона дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання та покликана допомогти формувати оцінювальні судження та визначати рівень результату навчання.

Зокрема, кожен заклад освіти може розробляти та фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати їх у частині положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу.

Важливим моментом є те, що оцінка учня є конфіденційною інформацією, яка має бути доступною лише для учня та його батьків.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді