Як оновити Положення про педагогічну раду закладу освіти

Чому потрібно оновити Положення про педагогічну раду школи?

Як скласти річний план закладу освіти: ДОСВІД КОЛЕГ

Необхідність оновлення (зміни) Положення про педагогічну раду закладу загальної середньої освіти пов’язані з тим, що Закон України «Про загальну середню освіту» втратив чинність на підставі Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX від 16.01.2020.

Раніше повноваження педради визначало Положення про загальноосвітній навчальний заклад (п. 98), але воно:

а) нижче за ієрархією нормативно-правових актів

б) втратило чинність.

Педагогічна рада — це колегіальний орган управління ЗЗСО, створений для розв’язання основних питань освітнього процесу.

Рішення педагогічної ради:

 • вводяться в дію наказами керівника закладу освіти
 • обов’язкові до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Повноваження педагогічної ради закладу освіти

Закон про загальну середню освіту та статут закладу визначають основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності педагогічної ради.

Відповідно до статті 40 Закону про повну загальну середню освіту педагогічна рада:

схвалює

 • стратегію розвитку закладу освіти
 • річний план роботи
 • освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання
 • індивідуальний навчальний план учня
 • правила внутрішнього розпорядку
 • положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

затверджує

 • установчі документи закладу освіти
 • навчальну програму
 • річний план підвищення кваліфікації педпрацівників на наступний календарний рік

ухвалює

рішення про:

 • вдосконалення і методичне забезпечення освітнього процесу
 • переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків
 • відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу
 • продовження здобуття учнем загальної середньої освіти, зокрема й з окремих навчальних предметів, за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти
 • визнання результатів підвищення кваліфікації педпрацівника, отриманих ним поза закладами освіти
 • впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами
 • встановлення факту порушення педпрацівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності
 • академічну відповідальність учнів відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

розглядає

питання щодо:

 • структури і тривалості навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форм організації освітнього процесу
 • форм та умов подальшого здобуття учнем повної загальної середньої освіти у разі повторного непроходження річного оцінювання та/або ДПА
 • підвищення кваліфікації педпрацівників, зокрема визначення відповідних заходів
 • проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти

Структура Положення про педагогічну раду

Зміст Положення окреслює структура самого документа.

Зазвичай структуру Положення визначають так:

 1. Загальні питання
 2. Повноваження педагогічної ради
 3. Повноваження голови педагогічної ради
 4. Обов’язки членів педагогічної ради
 5. Права членів педагогічної ради
 6. Організація діяльності педагогічної ради
 7. Документація педагогічної ради.

З огляду на структуру Положення наповнюють змістом, ураховують норми:

Як провести самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Реквізити Положення про педагогічну раду

Реквізити надають юридичної сили Положенню. Так, на ньому мають бути такі реквізити:

 • гриф затвердження документа
Гриф ЗАТВЕРДЖУЮ Положення про педагогічну раду

 • гриф погодження документа
Реквізит СХВАЛЕНО Положення про педагогічну раду

Чи видавати наказ про затвердження положення про педагогічну раду? Немає потреби, адже документ уже має всі реквізити, що надають йому юридичної сили.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді