Як розробити стратегію розвитку закладу освіти

З чого має складатися стратегія розвитку закладу освіти та як до неї «підступитися»– у статті

Визначте, що для вас Стратегія

Звісно, що це документ. Напишіть, про що він має бути.

Оберіть один із варіантів. Отже, стратегія закладу — це:

 • вектор розвитку закладу до забезпечення якості освіти;
 • цілеспрямована спільна діяльність адміністрації та педколективу на підвищення якості освіти;
 • здійснення місії закладу та досягнення її цілей;
 • комплексний план діяльності закладу, який розробляють на основі творчого науково обґрунтованого підходу для досягнення довгострокових глобальних цілей закладу;
 • довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план з постійним аналізом та моніторингом у процесі його реалізації, упровадженням інновацій, який спрямований на досягнення успіху в кінцевому результаті.

Стратегія розвитку зак­ладу: готовий план для керівника

Обрали? Запишіть варіант.

Пам’ятайте про відмінність стратегії від плану. План не гнучкий і його можна реалізувати лише за певних зовнішніх умов. Стратегію можна застосувати в будь-яких ситуаціях. План потрібно постійно коригувати залежно від змін у зовнішньому середовищі, тоді як стратегію потрібно коригувати лише за внутрішніх змін.

Проаналізуйте діяльність закладу

Стратегічне планування здійснюють на основі результатів аналізу якості освітньої діяльності закладу. Можна використати два види аналізу: об’єктивний і суб’єктивний.

Об’єктивний — аналіз якості освітньої діяльності закладу, який за чітко визначеними напрямами, критеріями, індикаторами здійснюють відповідальні особи: директор, заступник директора, створена робоча (творча) група.

Суб’єктивний — аналіз оцінювання діяльності закладу батьками, учнями, вчителями, громадськістю завдяки опитуванню.

На основі аналізу визначте:

 • які сильні сторони закладу можна ще підсилити та як цього досягти;
 • яких слабких сторін можна позбутись або зменшити їх, компенсувати, не допустити в подальшому;
 • що зробити, аби посилити сприятливі можливості зовнішнього впливу на заклад і як навчитися своєчасно їх помічати та використовувати в інтересах закладу;
 • як протистояти зовнішнім загрозам і ризикам.

Запишіть інформацію.

 

Визначте складові Стратегії

Стратегія розвитку закладу освіти може містити складові, як-от:

 • вступна концептуально-ідеологічна складова: цінності, місія, візія, мета (цілі), завдання, принципи діяльності закладу;
 • планування основних напрямів діяльності закладу: визначення цілей з кожного напряму, упровадження нових освітніх технологій, інноваційних підходів, освітніх проєктів тощо, очікувані результати з кожного напряму;
 • послідовність реалізації стратегії: етапи, періоди, визначені терміни;
 • імовірні ризики та способи їх подолання;
 • очікувані результати, критерії та механізми їх оцінювання, особливості оцінювання реалізації стратегії.

 

Запишіть складові. Сформуйте план.

Записуйте кожен пункт плану на окремому аркуші. Читайте далі і під кожним пунктом плану записуйте потрібну інформацію.

Детально розглянемо, як сформулювати вступну концептуально-ідеологічну частину Стратегії.

Цінності закладу

Аби визначити місію та цілі закладу, необхідно зрозуміти систему цінностей, що склалася в ньому. І навпаки, базові цінності школи визначають її відношення до ролі освіти в розвитку дитини, відображаються у місії та цілях закладу, конкретизуються в концепції його розвитку.

 

Сформуйте команду розробників місії. Запропонуйте їй виявити чинники, що позитивно і негативно впливають на досягнення місії закладу.

Визначте кілька «робочих» варіантів попереднього формулювання місії закладу. Відтак представте їх на обговорення педколективу. Так «втягнете» максимальну кількість педагогів для усвідомлення та прийняття ними обраної місії.

Перед тим, як реалізовувати місію, конкретизуйте її в цілях діяльності закладу. У процесі роботи місію періодично уточнюйте відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Не забувайте й про те, що умови бувають змінні, на які можете впливати, й незмінні — на які впливати не можете.

ПАЛІЙЧУК Оксана

для статті журналу «Практика управління закладом освіти»

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді