Пожежна безпека в закладі освіти: хто що робить

Пожежну безпеку в закладі освіти забезпечують не документація, правила та інструкції, —а люди. Оглянемо, хто й за які заходи відповідає задля пожежної безпеки у школі

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені наказом МОН від 15.08.2016 № 974.

Вибудуємо вертикаль, вказуючи на нормативні положення Правил №974, за виконання та дотримання яких відповідають посадові особи й учасники освітнього процесу.

Вогнегасник: як обрати та використовувати

Пожежна безпека —
ЗАХОДИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ:

 1. бути відповідальним за забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти 
 2. організовувати роботу комісії для перевірки ЗЗСО перед початком навчального року, до складу якої включати представників органів державного нагляду в сфері пожежної безпеки
 3. обладнувати чи організовувати роботи з обладнання будівель ЗЗСО засобами оповіщення людей про пожежу 
 4. забезпечувати первинними засобами пожежогасіння всі будівлі та приміщення ЗЗСО, як-от:
 • вогнегасниками
 • ящиками з піском
 • бочками з водою
 • покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу
 • пожежним відрами
 • совковими лопатами
 • іншим пожежним інструментом
 1. забезпечувати своєчасне обслуговування електрообладнання та електромереж, профілактичні огляди, планово-попереджувальні ремонти в ЗЗСО, своєчасне усунення недоліків 
 2. забезпечувати ЗЗСО зовнішнім та внутрішнім протипожежним водопостачанням.

Пожежна безпека —
ЗАХОДИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

 1. бути відповідальним за пожежну безпеку в закладі (п. 5 розділу І)
 2. визначати обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки (п. 1 розділу ІІ)
 3. призначати осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту (п. 1 розділу ІІ)
 4. організовувати розроблення орієнтовного плану евакуації та порядку оповіщення учасників освітнього процесу про пожежу, затверджувати розроблені документи (п. 1 розділу ІІ)
 5. організовувати розроблення інструкції, що визначає дії працівників за евакуації, та затверджувати її (п. 1 розділу ІІ)
 6. визначати наказом чи інструкцією протипожежний режим у ЗЗСО (п. 2 розділу ІІ)
 7. визначати наказом порядок проходження працівниками навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки (п. 8 розділу ІХ)
 8. обладнувати чи доручати обладнання будівлі закладу засобами оповіщення людей про пожежу (п. 12 розділу ІІІ)

Для оповіщення про пожежу використовують:

 • внутрішню телефонну та радіотрансляційну мережі
 • спеціально змонтовані мережі мовлення
 • дзвінки та інші звукові сигнали
 1. забезпечувати первинними засобами пожежогасіння всі будівлі та приміщення (п. 17 розділу ІІІ)
 2. організовувати практичні тренування працівників — не рідше разу на півроку
 3. контролювати дотримання протипожежного режиму всіма учасниками освітнього процесу (п. 4 розділу ІІ)
 4. перевіряти, чи в кожному приміщенні закладу розміщено таблички, де вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки (п. 8 розділу ІІІ)
 5. не допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки (п. 4 розділу ІІ)
 6. контролювати, щоб завжди були вільними дороги, проїзди та проходи до будівлі закладу, споруд, пожежних вододжерел, підступи до пожежного інвентарю, обладнання і засобів пожежогасіння, аби їх утримували справними, взимку очищали від снігу (п. 2 розділу ІІІ)
 7. організовувати перед початком опалювального сезону огляд теплових мереж, котлів, калориферних установок та інших приладів опалювання (результати огляду фіксувати в спеціальному журналі з датою, прізвищем особи, яка його проводила, та її підписом) (п. 2 розділу ІV)
 8. забезпечувати технічне обслуговування, справність і постійну готовність до використання систем протипожежного водопостачання (п. 2 розділу VІ)
 9. організовувати навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки працівників (п. 1 розділу ІХ).

Осінні канікули в школі 

 

Зауважте!

План евакуації та порядок евакуації переглядають раз на три роки (п. 1 розділу ІІ)

Внутрішні пожежні кран-комплекти періодично, але не рідше разу на 6 міс., мають піддавати технічному обслуговуванню і перевіряти на справність шляхом пуску води. Результати перевірок реєструють у спеціальному журналі технічного обслуговування (п. 4 розділу VІ)

Пожежна безпека —
завдання для колективу закладу:

 1. вивчати Правила № 974 та дотримувати їх (п. 4 розділу ІІ)
 2. брати участь у практичних тренуваннях — не рідше разу на півроку (п. 1 розділу ІХ)
 3. проходити навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки (там само)
 4. не захаращувати і не використовувати для складування матеріалів, устаткування тощо протипожежні відстані між будівлями, спорудами, майданчиками (п. 3 розділу ІІІ)
 5. оглядати групи, класи, кабінети, лабораторії, аудиторії, майстерні тощо після закінчення занять, уроків, усувати виявлені недоліки, зачиняти приміщення, знеструмивши електромережу (п. 18 розділу ІІІ).

Куточок пожежної безпеки в ЗДО

Зауважте!

Усі працівники під час прийняття на роботу повинні проходити інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи (п. 3 розділу ІІІ).

Учні та їхні батьки

Учні:

 • дотримують правил пожежної безпеки
 • беруть участь у практичних тренуваннях, бесідах, вікторинах тощо.

Батьки навчають дітей правил пожежної безпеки.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2